Greenity 81

Breekbare klus

Fotografie: René Faas | Tekst: Arie Dwarswaard

Het befaamde tuincentrum Overvecht in Lisse krijgt een nieuwe eigenaar: Intratuin Voorschoten. Een van de acti- viteiten die de nieuwe eigenaar laat uitvoeren, is het ver- vangen van het glas op de twee achterste breedkapkas- sen. Een mooie klus voor Berg Sloopwerk uit De Lier, dat onder meer is gespecialiseerd in het slopen van kassen. “We hebben hier elke glasplaat voorzichtig verwijderd. Dat gaat niet snel, want het glas moet wel heel blijven”, aldus Johan van den Berg. “Met speciale machines heb- ben we het glas weggehaald.” In maart 2021 zal de nieu- we vestiging van Intratuin opengaan.

Made with FlippingBook - Online catalogs