Greenity 81

Verbinding vanuit kracht Eerder dit jaar maakten het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland bekend dat zij gaan fuseren per 1 januari 2022. De twee scholenorganisaties werken al met elkaar samen en zien veel voordelen in het bijeenbrengen van hun onderwijsaanbod onder één koepel. ‘We vullen elkaar aan. Wat wij hebben, hebben zij niet. En andersom.’

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

V oorzitter Aad de Wit van het ROC Kop van zomaar van de ene op de andere dag. In de drukke agenda’s vinden we een moment tijd om met Van Tilburg te praten over de fusie. “We hebben afgesproken dat ik voor dit interview het verhaal namens onze beide organisaties doe.” Gevoeligheden lijken er niet of nauwelijks te zijn in dit fusieproces. “Beide organisaties kennen elkaar goed, we werken ook al samen, onder andere in de Onderwijsgroep Noordwest-Holland voor bedrijfsopleidingen.” Het idee om de handen ineen te slaan komt dan ook niet geheel onverwacht. Bovendien zien beide onderwijsinstellingen veel voordelen in de fusie. KRIMP Over de aanleiding vertelt Van Tilburg: “Het Clusius College biedt vmbo- en mbo-onderwijs en heeft een niet heel groot mbo, met 1.500 studenten en 4.000 vmbo-leerlingen. Het ROC heeft zo’n 3.300 mbo-studenten. De verwachting is dat het aantal jongeren de komende jaren niet zal groeien waardoor ons leerlingen- en studentenbestand op termijn krimpt. Die tendens raakt het ROC Kop van Noord-Holland natuurlijk ook. Toch willen we beide – ook op termijn – goed en kleinschalig onderwijs blijven bieden op diverse locaties in de regio, met voldoende keuzemogelijkheden voor studenten, aansluitend bij het werkaanbod in de regio. Op dit moment zijn we beide financieel kerngezond. Vanuit de gedachte ‘je moet het dak repareren als de zon schijnt’ hebben we besloten dat we sterker staan als we samen verder gaan.” Noord-Holland en Rien van Tilburg en Gerard Oud, bestuur van het Clusius College, treffen elkaar in deze periode regelmatig. Fuseren doe je immers niet4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs