Greenity 81

RIEN VAN TILBURG: “De aandacht voor onze leerlingen blijft centraal staan.”

De scholenorganisaties verwachten dat de fusie hun veel gaat brengen. “Gezamenlijk beschikken we over een breder oplei- dingsaanbod. Wat wij in ons opleidingenpakket hebben, heeft het ROC niet, en andersom. Zo zijn wij specialist in groenop- leidingen en heeft het ROC onder andere opleidingen in de zorg, techniek, nautisch en horeca. In de ondersteunende functies, bijvoorbeeld op het gebied van ICT en HR, ontstaat na de fusie meer ruimte om te specialiseren. Interessant is ook dat we cross-overs kunnen creëren. Zo is techniek steeds belangrijker in de agrarische sector, denk aan het werken met drones, robotica en sensortechnologie. Een andere mooie combinatie is die van voeding en horeca. Die werelden kunnen we straks binnen ons opleidingsaanbod bij elkaar brengen. Hoe, dat gaan we de komende tijd verkennen.” BREED AANBOD De fusiepartners zien ook mogelijkheden om de samenwer- king op het gebied van contractonderwijs, dat nu is onder- gebracht bij Onderwijsgroep Noordwest-Holland, verder te brengen. “De omzet voor het contractonderwijs is in een paar jaar tijd verdubbeld. Wij doen bijvoorbeeld bedrijfsop- leidingen voor Vezet, dat versproducten levert aan Albert Heijn, maar ook op het gebied van gewasbescherming en bollenteelt voor medewerkers van bollenbedrijven. Wij zien nog meer mogelijkheden om het aanbod uit te breiden, met name op het snijvlak van groen en niet-groen zien wij volop kansen.” Een andere wens is de aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren. “Lang niet al onze groenleerlingen stro- men door naar een groene mbo-opleiding. Grote kans dat leerlingen in het brede aanbod van het ROC een studierich- ting vinden die aansluit bij hun interesses en talenten. Als we één organisatie zijn, kunnen we hierin een verdiepings- slag maken en doorlopende leerlijnen creëren.” De reacties op de voorgenomen fusie zijn ‘positief ’ vertelt Van Tilburg. “Organisaties om ons heen vinden het een logische keuze, die bovendien goed is voor de regio.” Ook medewerkers reageren instemmend. “Bezuinigen is niet het doel van deze fusie, er zullen dan ook geen ontslagen vallen. Verder blijft de ondersteuning plaatsvinden vanuit Den Helder en Alkmaar. Ook alle locaties blijven behouden. Wel zullen we systemen integreren en werkwijzen afstemmen in de ondersteunende functies. Waar het efficiënter kan, zullen we dat zeker niet nalaten. Voor personeelszaken en onder- wijs werken we al met dezelfde systemen, dat scheelt.” Beide onderwijsinstellingen hebben ieder hun eigen cultuur, er- kent Van Tilburg. “Wat ons echter verbindt, is dat we allebei met kleinschalig beroepsonderwijs bezig zijn. De lijnen zijn kort, de betrokkenheid bij medewerkers is groot en de sfeer is informeel. Daarin herkennen we elkaar. Wat ook scheelt: er is geen sprake van een overname. We kiezen ervoor om vanuit kracht de verbinding aan te gaan.” CROSS-OVERS Van Tilburg verwacht dat de bloembollensector van de fusie zal profiteren. “We behouden ons groene gezicht. Er is een grote behoefte aan gekwalificeerd personeel en wij zijn de grootste bollenopleiding in Nederland. Als mbo-opleiding zijn we nu relatief klein, de fusie zal ons helpen de basis te verstevigen, ten gunste van de continuïteit. Het bedrijfsleven heeft bovendien behoefte aan breed opgeleid personeel, dat

niet alleen iets weet over de groene aspecten, maar ook over techniek en maatschappelijke eisen. Straks hebben we meer kennis en kunde in huis en ontstaat er meer ruimte voor inno- vatie, zodat we ook daarop een goed antwoord kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen bij plantenteelt over drones en robotica, gegeven door techniekdocenten van het ROC. Of een cross-over tussen de opleiding Groen, grond & infra van het Clusius en de ROC-opleiding Monteur mobiele werktuigen. Er is ook een interessante combinatie te maken tussen de hoveniersopleiding en techniek. Mogelijkheden genoeg.” De fusiepartners willen ook stappen zetten in de profilering van het groenonderwijs. “Nog te vaak hebben ouders en leerlingen een verkeerd beeld van werken in de groensec- tor. Dat het alleen maar zwaar en vies werk is. Door middel van inspirerende praktijkvoorbeelden willen wij laten zien hoe aantrekkelijk onze opleidingen zijn, welke kansen en mogelijkheden ze bieden en hoe relevant ze zijn voor de sa- menleving. We ontwikkelen een concept rondom ‘de groene werelden’, als variatie op ‘de zeven werelden van techniek’ waarin werken met levende producten centraal staat.” VOORBEREIDINGEN Voordat de fusie een feit is, moet er nog veel gebeuren. “Nu zitten we in de fase van de medezeggenschap, waarna de Ra- den van Toezicht een klap op het voornemen moeten geven. Dat is gepland half maart 2021. Voor de zomer hopen we de beschikking van de minister van Onderwijs te hebben, zodat de fusie op 1 januari 2022 een feit kan zijn.” Intussen zijn de voorbereidingen gestart. “We werken al aan zaken als perso- neelsbeleid, de organisatiestructuur en de harmonisatie van systemen.” Van Tilburg verwacht niet dat er met deze fusie een ‘onderwijsmoloch’ ontstaat. “De aandacht voor onze leerlingen en studenten blijft centraal staan en omdat we alle locaties behouden, gaat dat ons ook lukken.” De voorzitter spreekt nog van ‘we’ maar zal geen onderdeel meer uitmaken van de nieuwe organisatie. “Aad de Wit en ik nemen voor die tijd afscheid. Aad gaat volgend jaar zomer met pensioen en ik op 31 december 2021. Het is aan het nieuwe bestuur, waarin Gerard Oud de constante factor is, om de organisatie verder te brengen.” Intussen werkt hij met veel plezier mee aan de voorbereidingen. “Dit is een in- teressante periode, waarin nog steeds veel valt te leren. Mijn tijd bij het Clusius blijft tot de laatste dag boeiend.”

‘We behouden ons groene gezicht’

4 december 2020

29

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs