Greenity 81

Half oktober ging bij Leo van de Westelaken in Sint Michelsgestel de rooimachine aan de slag met de eerste LA-hybriden, waarvan ‘Dyna- mix’, ‘Tirreno en ‘Brindisi’ de belangrijkste cul- tivars zijn op zijn bedrijf. “We waren dit jaar wat eerder gestopt met de vuurbestrijding en dat leverde een eerder afgestorven gewas op. Met het rooien was dat goed merkbaar. Het ging sneller en gemakkelijker, omdat het gewas nu goed afgerijpt was.” De rooiomstandigheden zijn tot nu toe gun- stiger dan vorig jaar. “Toen hadden we veel regen. Dat is nu niet het geval. We kunnen daardoor prima doorrooien.” Inmiddels zijn bij Van de Westelaken de OT-hy- briden, waaronder ‘Profundo’ en ‘Red Desire’ en de Oriëntals, waaronder ‘Monteneu’, ‘San- tander’, ‘Starfighter’ en ‘Signum’, aan de beurt. “Rond 10 november zijn we met de tweejarigen begonnen en een week later zijn we gestart met de eenjarigen.” De opbrengst laat een sterk wisselend beeld zien. “Er zijn cultivars die het hele teeltseizoen er prima bijstonden maar bij het rooien tegenvallen, terwijl ande- re cultivars een prima bolopbrengst hebben. Door de bank genomen ziet het er redelijk gewoon uit.” De markt is voor zijn sortiment goed. “Ik teel geen China-sortiment, waardoor de malaise mijn bedrijf niet zo sterk treft. In de voorver- koop was er al vraag naar mijn sortiment en dat loopt nog steeds door. Ik verwacht mijn bollen wel kwijt te raken.” LEO VAN DEWESTELAKEN | SINT MICHELSGESTEL ‘Eindelijk weer een leuk lelieseizoen’

BERNDWUESTENENK | BLOEMBOLLENBEDRIJFWUESTENENK VOF | CREIL ‘Rooiseizoen dit jaar een makkie’

Het rooi- en verwerkingsseizoen duurt dit jaar een weekje kor- ter. “We zijn zeker met 8 hectare gekrompen”, zegt leliekweker Bernd Wuestenenk. Dat betekende dit jaar 50 hectare rooien ‘en dat scheelt wel effetjes’. Iedereen binnen kwekersverenging Bloems, waarbij Wuestenenk is aangesloten, heeft volgens de kweker zijn verantwoordelijkheid genomen in het te telen are- aal. Dat heeft zijn effect gehad. “Voor zo’n raar jaar als dit, is er nu best een gezonde afzet. Alles loopt redelijk goed weg.” Voorafgaand had Wuestenenk 85 procent voorverkocht, maar de rest loopt nu ook vlot weg. “Alles wat verwerkt is, gaat ook meteen weg.” Vergeleken met vorig jaar is het rooiseizoen

dit keer een makkie. “Dat alles ook in de schuur vrij gemak- kelijk doorloopt, betekent dat de kwaliteit ook redelijk goed is.” De opbrengst van de percelen van de lichte zavelgronden is wisselend. Wuestenenk omschrijft het als een gemiddeld jaar. De verwerking van de lelies in de schuur vergde wel wat aanpassingen gezien corona. Samen met het uitzendbureau bekeek Wuestenenk wat er moest gebeuren om veilig te kun- nen werken. Werkplekken waar geen 1,5 meter afstand tussen zat, is plexiglas opgehangen. Verder zet Wuestenenk de men- sen uit een bus of auto bij elkaar aan het werk en ook maakte het bedrijf een extra kantine.

4 december 2020

31

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs