Greenity 81

C O L UMN

Studenten aan de slag met Roselily en Captain Calla

Wij vinden het belangrijk dat jonge ambitieuze studenten, die bloemist of arrangeur willen worden, kennisma- ken met de diversiteit van de bolbloem. Het is fijn om te zien dat onze klanten dit ook belangrijk vinden. Roselily en Captain Calla wilden graag bloemen aanleveren voor de praktijkopdracht van de opleiding Bloem en Design van het Clusius College in Alkmaar.

Omdat er de afgelopen tijd weinig pro- ductshows zijn geweest, proberen wij op allerlei andere manieren de produc- ten waarin wij bemiddelen toch onder de aandacht te brengen. Deze praktijk- opdracht draagt hier mooi aan bij. De studenten zijn aan de slag gegaan en René Faas heeft de bloemstukken in beeld gebracht met als resultaat prach- tige productfoto’s.

Nepnieuws

Nico Hof — Teamleider Teeltadvies n.hof@cnb.nl

4 december 2020 Een goed voorbeeld hiervan is Botrytis-be- strijding met allerlei curatieve middelen in de teelt buiten bij zeer langdurig droog weer, of preventieve Fusarium-bestrijdings- middelen toepassen voorafgaand aan de plantgoedbewaring van l lies die bewaard worden bij ongeveer -0,5°C. Nepnieuws en adviezen worden geken- merkt door zwak, tegenstrijdig of gewoon- weg niet bestaand bewijsmateriaal en drij- ven vaak op onbeantwoorde vragen. 4 december 2020 4 december 2020 De laatste tijd worden we overspoeld met termen als complottheorie, nepnieuws, al- goritmes enzovoort. Hoe dit zit, is heel goed uitgelegd door Arjan Lubach. Nepnieuws wordt onder meer verspreid door sociale media. Als je bijvoorbeeld iets opzoekt via YouTube zoals ‘de aarde is niet rond’, krijg je allerlei video’s voorgeschoteld die bewe- ren dat de aarde plat is. Complotdenkers worden in hun geloof gesterkt doordat ze met iedere klik op sociale media dieper ‘een parallelle werkelijkheid’ in worden gezo- gen. Dit komt doordat YouTube een algorit- me voorschotelt naar wat jouw voorkeuren zijn en die weergeeft. Mensen denken dus dat ze onderzoek aan het doen zijn als ze op YouTube zitten rond te klikken op video’s, terwijl er een algoritme wordt voorgescho- teld. Hetzelfde gebeurt met mensen die tegen coronamaatregelen zijn. In de trein worden nu krantjes verspreid die vol staan van complotten en desinformatie over co- rona. Nepnieuws verspreiden is niet nieuw. Het gebeurde al voordat sociale media er waren, alleen gaat de verspreiding nu veel sneller. Ook in de land- en tuinbouw hebben we te maken met producten, middeltjes en ad- viezen die de oplossing zouden zijn voor allerlei ziekteproblemen. Ik heb er in mijn carrière al heel wat voorbij zien komen waar verschillende mensen in geloofden, maar die achteraf toch niet waar bleken te zijn. Een theorie die langer bestaat, krijgt vanzelf meer aanhangers. Gewoon doordat mensen erover praten. Een goed antwoord op nepadviezen is te vragen hoe deze onder- bouwd zijn en zelf ook kritisch na te denken hoe dit zou moeten werken.

35

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs