Greenity 81

Bloemenveiling Royal FloraHolland heeft besloten digitale milieuregistratie- en certificering verplicht te stellen voor alle aanvoerders. Per 1 januari 2021 moeten aanvoerders voldoen aan de digitale registratieplicht, de certificeringplicht gaat in op 1 januari 2022 en de veiling gaat hierop handhaven. Dit roept gemengde reacties op. Met name kleine kwekers komen in opstand. Zij vinden dat ze veel moeten investeren in ‘iets waar de klant niet om vraagt’. ‘Niet tegen certificering, wel tegen verplichting’

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

“V anuit de markt is steeds meer vraag naar duur- zame producten. Royal FloraHolland vindt het belangrijk om de sierteelt mee te nemen in deze verduurzamingsslag. Door digitale milieuregistratie en -certificering verplicht te stellen, willen we daarin stappen zet- ten. We kunnen kwekers hierin vrijlaten, maar op deze manier geven we als sier- teeltsector het signaal dat we duurzaam- heid niet alleen belangrijk vinden, maar er ook aan willen bijdragen. Bovendien weten afnemers op die manier altijd zeker dat de bloemen die zij via FloraHolland kopen gecertificeerd duurzaam geteeld zijn”, verwoordt perswoordvoerder Michel van Schie de aanleiding voor het besluit. Het regieteam Duurzaamheid, waarin kwekers zitting hebben, was betrokken bij het advies dat leidde tot het besluit om via

erkent: “Er komt ook veel op kwekers af, vooral in deze tijd. In verband met Europe- se regelgeving moeten ze volledig digitaal gaan werken via Floriday, corona speelt de sector parten en dan komt dit er ook nog eens bij. Dat zijn veel uitdagingen bij elkaar.” Toch gaat FloraHolland door op de ingeslagen weg. “Als we ervoor kiezen om certificering vrij te laten en op termijn kunnen kleine kwekers hun handel niet meer verkopen omdat ze niet aan de eisen voldoen, ontstaat er ook een probleem. De markt vraagt erom, en daar moeten we een antwoord op geven. Inmiddels is al zo’n 80 procent van de veilingomzet gecertificeerd.” Om kwekers de tijd te geven zich voor te bereiden, wordt de duurzaamheidseis gefaseerd ingevoerd. “Per 1 januari 2021 geldt de verplichte registratie, op 1 januari 2022 de verplichte certificering. Op termijn moeten alle aan- voerders voldoen aan de FSI-criteria, maar daar is geen datum aan verbonden.” Zomerbloemenkweker Cees Kralt uit Rijnsburg is een van de kwekers die zich verzetten tegen het besluit van Royal FloraHolland. Hij is actief op de Face- book-pagina ‘Kwekers tegen VERPLICHTE certificering’, waar zo’n driehonderd kwekers lid van zijn. “Wij zijn niet tegen certificering, maar tegen de verplichting die de bloemenveiling oplegt. Als een kweker denkt zich te kunnen onderschei- den met een milieucertificaat, moet hij

digitale registratie tot certificeringplicht te komen. “Verder hebben we de leden over dit onderwerp geconsulteerd tijdens verschillende sessies in 2018 en 2019.” Na een adviesaanvraag bij de Ledenraad in oktober 2019 nam FloraHolland uiteinde- lijk het besluit om het voorgenomen plan om aanvoerders verplicht digitaal te laten registreren en certificeren uit te voeren. Dit jaar heeft de veiling bekendgemaakt wanneer en op welke manier daarop gehandhaafd zal worden. GEFASEERD Daarop is commotie ontstaan onder een deel van de aanvoerders. “Grotere kwekers zijn vaak al gecertificeerd en kunnen zich veelal in het besluit vinden. Vooral de kleinere kwekers verzetten zich tegen het besluit, zij willen niet gedwongen worden om te certificeren”, vertelt Van Schie. Hij

‘Een certificaat neemt geen ziekten en plagen weg’

40

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs