Greenity 81

Ed Stoergen: “Milieucertificering heeft ons veel gebracht.”

dat vooral doen. Een kweker die daar niet de waarde van inziet, moet vrij zijn om het niet te doen. Het is niet aan Royal FloraHolland om daarover te beslissen voor ondernemers, dat is niet de rol van een marktplaats.” Certificering is voor zijn business niet interessant, weet Kralt. “Ik kweek een onderscheidend product voor de vakhandel. Bloemisten vragen niet om een certificaat, die vraag komt ook niet van hun klanten. Certificering is vooral belangrijk voor grote kwekers die massa leveren aan de retailketens, die een certificaat eisen als voorwaarde om te mogen leveren.” Daar komt bij, vindt Kralt: “Een certificaat neemt geen ziekte en plagen weg. Uiteindelijk zegt het niks over de duurzaamheid van het product. Registreren doen we al, als ik middelen gebruik, doe ik dat volgens de strenge Nederlandse wet- en regelgeving. Elke vijf jaar moet ik mijn licentie opnieuw halen. De NVWA controleert of ik volgens de regels werk. Ik zie de meerwaarde van het milieucertificaat niet, het levert mij geen extra inkomsten op. Daarentegen kost het me wel veel tijd en geld. De eisen van FloraHolland zijn bovenwettelijk.” KLACHT BIJ ACM Als FloraHolland voet bij stuk houdt, zal de toegang naar de marktplaats per 1 januari 2022 worden geblokkeerd voor Kralt en andere tegenstanders. “Dan zal ik andere wegen moeten vinden om mijn bloemen te verkopen.” Niet dat hij daar blij mee is. “Ik vind dit een groot onrecht. De verhoudingen zijn scheef.” Hij noemt diverse voorbeelden om het onrecht te onderstrepen, zoals de oneerlijke concur- rentie van Afrikaanse toeleveranciers ‘die

andere milieuregels hebben’ en ‘grote glastuinbouwers die veel energie gebrui- ken, zich niet aan de in 2012 gemaakte afspraken met het kabinet houden en toch een milieucertificaat hebben’. “Ik teel buiten, gebruik geen fossiele brandstof voor verwarming of het opwekken van elektriciteit voor assimilatiebelichting. Bij mij groeit alles onder natuurlijke om- standigheden, dus mijn teelt is sowieso duurzamer. Het klopt van geen kant.” Een aantal leden van de Facebook-groep heeft een klacht ingediend bij de Autori- teit Consument en Markt (ACM). “Flora- Holland mag geen dubieuze kopers weren van de klok. Waarom kan zij dan wel kwekers uitsluiten die niet voldoen aan de certificeringseis?” Desgevraagd laat woordvoerder Van Schie weten dat Royal FloraHolland ‘nog niets van de ACM heeft gehoord’. Ed Stofbergen van Stofbergen Plant Company, specialist in bromelia’s uit Bergschenhoek, maakt deel uit van de ledenraad van Royal FloraHolland en van het regieteam Duurzaamheid. “Op het moment dat MPS op de markt kwam, zijn wij direct gaan certificeren. Aldi, Lidl en Ikea zijn belangrijke klanten van ons en voor deze afnemers is certificering al bijna een eis. Daarbij vinden we dat certificering ons ook veel brengt. We hebben meer inzicht gekregen in zaken als middelenge- bruik, waterverbruik en afval, waardoor we onze bedrijfsprocessen beter kunnen sturen. Duurzaamheid doet ook iets goeds voor de uitstraling van ons bedrijf, hiermee kunnen we laten zien dat we duurzaam werken belangrijk vinden en er ook echt ons best voor doen. Daarbij erken

4 december 2020 troleerd door de instanties terplekke.” Vrijheid is wat Stofbergen betreft sowie- so een relatief begrip voor ondernemers in de sierteeltsector. “Elke dag heb je te maken met de uiteenlopende eisen van je afnemers, daar moet je gewoon mee dealen. De duurzaamheidseis komt daar bij en zal steeds belangrijker worden, ook in markten waar dat nu nog niet zo speelt. Dit is pas het begin.” stappen die je moet zetten groter.” Hij kent de weerstand die leeft bij col- lega’s en heeft daar begrip voor. “In het regieteam zaten ook tegenstanders. In de daghandel is duurzaamheid nog niet zo’n issue, daardoor staan die kwekers er anders in. Het advies van de Ledenraad is dan ook gebaseerd op een kleine meerderheid van 54 procent voorstanders.” De discussie gaat vaak over de vraag of de veiling dit kan op- leggen. “Uit de statuten van FloraHolland blijkt dat dit mag.” Over de oneerlijke con- currentie vanuit Afrika waar Kralt op doelt, merkt hij op: “Voor kwekers in Afrika gelden dezelfde normen. Zij worden gecon- ik dat we nog het nodige te leren hebben en nog steeds stappen zetten, maar we zijn op de goede weg.” AAN HET STUUR Stofbergen vindt het verstandig om nu in de certificeringtrein te stappen en niet te lang te wachten. “Ik ben ervan overtuigd dat de overheid op termijn komt met wet- en regelgeving die veel zwaarder is dan de eisen waaraan je nu moet voldoen voor een milieucertificaat. Door nu in te stappen, blijf je zelf aan het stuur en heb je meer controle over wat er gebeurt. Als je niks doet, sta je over een tijdje met je rug tegen de muur: dan moet je alsnog en zijn de4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs