Greenity 81

T E E LT V E R B E T E R I NG

Door de steeds warmere winters krijgt de pioen

het in die periode steeds moeilijker.

Ondergronds groeiende ziektes als Phytophthora woekeren bij de hogere temperatuur moeiteloos door. In tegenstelling tot het groeiseizoen is water nu een van de grootste vijanden van de pioen. Help pioen de winter door

spreidt zich makkelijk in natte plek- ken. De ziekte gaat ook mee met het plantmateriaal en een warmwater- behandeling werkt hier niet tegen. Afgelopen jaar waren er al veel aan- tastingen in jonge percelen, waarbij duidelijk was dat het mee is geplant, doordat het echt op de partij af was. SERIEUS AANPAKKEN Het is belangrijk de pioenenteelt erg serieus aan te pakken. Een slechte start maakt het onmogelijk om de planten lang te laten staan. Toch is dit juist wat de meeste bloemente- lers voor ogen hebben: een perceel aanplanten en minimaal tien jaar laten staan. Een slechte start kan het verdienmodel geheel ten gronde helpen. Strengere eisen stellen aan het in te kopen plantmateriaal is de eerste stap. De tweede is om niet zuinig te zijn op eigen plantenmate- riaal dat niet echt gezond is.

lager gaan liggen en steeds meer water gaan verzamelen. Graaf dus op deze lage plekken een greppel die het water kan afvoeren. Dat hiervoor een paar pioenenplanten moeten wijken is helemaal geen probleem, waterschade kost altijd meer. Natuurlijk is voorkomen de beste remedie. Graaf deze greppels dus nu direct in de eenjarige percelen. Bepaal waar het water heen gaat lopen en graaf de greppel voordat het veel heeft geregend. Op deze manier wordt een zwakke plek in het perceel voorkomen. Op zwakke plekken ontstaat namelijk altijd de eerste Phytophthora-aantasting. Met het huidige middelenpakket is deze ziekte eigenlijk nauwelijks te beheersen. Als de omstandigheden voor de groei dan ook nog eens niet optimaal zijn, dan is het dweilen met de kraan open. Phytophthora gedijt goed in vrij water en ver-

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

In het groeiseizoen wordt de meeste Phytophthora gevonden op de natte plekken. Het is dus logisch dat dit in de winter ook het geval is. Afgezien van de ziektes houdt een pioen in de winter zeker niet van natte voeten. Tijdens de winter is het extreem belangrijk dat wanneer er veel water valt, dit direct weg kan. Al het water dat niet door de grond hoeft weg te zakken is meegenomen. Als dit wel moet, zorg er dan voor dat de drai- nage extreem schoon is en correct werkt. Wanneer het perceel niet he- lemaal vlak ligt, zal het water tijdens een regenbui altijd naar een lage plek stromen. Hier moet het water weg kunnen. Als dit niet het geval is, zal de plek door het vele water dat op deze plek de grond inzakt steeds

4 december 2020

45

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs