Greenity 81

S T E L L I NG

Certificering is geen keuze meer

Veiling Royal FloraHolland stelt met ingang van 2021 certif icering verplicht en Sustainable Suppliers of Horticultural Quality Products – voorheen Platform Duurzame Handel – gaat voor 100% gecertificeerde bloembollen en vaste planten in 2024. Bedrijven zonder certificering hebben dus geen toekomst.

43 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘FloraHolland is mijn coöperatie niet meer’.

In de lijst komen in ieder geval 28 bedrijfsnamen voor met daarin het woord ‘bloembollen’ en 5 bedrijven met ‘bulbs’. De bedragen voor deze bedrijven variëren van een paar duizend euro tot aan 223.736 euro. De tweede aanvraagperiode NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90 procent, afhankelijk van het verwachte om- zetverlies. Het voorschot dat UWV heeft betaald, is 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het register NOW 2.0 met daarin de genoemde voor- schotten kan in de loop van tijd nog wijzigen, aldus het UVW. Het wordt later ook aangevuld met de definitieve tegemoetkomingen. De definitieve bedragen kunnen ook afwijkend zijn van de berekende voorschotbedragen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegen- heid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. In de regeling NOW staat ook vermeldt dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens. Van de NOW 1.0 is destijds ook online een lijst gepu- bliceerd met daarin de voorschotten. Van de definitieve tegemoetkoming NOW 1.0 volgt pas veel later een lijst, aldus een woordvoerder van het UWV desgevraagd. “Dat wordt wel volgend jaar.” Verleende voorschotten NOW 2.0 staan online Het UWV heeft op zijn website bekendgemaakt welke bedrijven voor de NOW 2.0 een voorschot op de tegemoetkomingen hebben ontvangen. In het ‘Register NOW, tweede aanvraagperiode’ is ook te zien welk voorschotbedrag de bedrijven in welke vestigingsplaats hebben ontvangen.

Intern tulpentransport Tegen Kerstmis gaan de eerste tulpen de kas uit bij van Vd Slot Tulips in Voorhout, maar voorlopig kunnen ze eerst nog op transport in de kas zelf. Van der Slot heeft een nieuwe kas, waarin vanaf eind oktober alle techniek voor een meerlagenteelt wordt geïnstalleerd. Met een lift komen de broeibakken volledig geautomatiseerd op het goede niveau. Via Facebook zijn de vorderingen van het werk in de kas te volgen. Een deel van de kas heeft twee lagen, een ander deel drie lagen met led-verlichting. De bosmachine staat er pal naast.

C O L O F ON

4 december 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Tine vanWel en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda. Op www.greenity.nl vindt u een actueel overzicht.

5

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs