Greenity 81

H E T OND E R Z O E K VA N

BILL MILLER: ‘Maand eerder maaien kan’

In deze serie vertellen onderzoekers over hun werk voor de sector.

werden vier keer 24 bollen geplant. De jaren erna is elk voorjaar op vijf data gemaaid: op of rond 6 mei, 24 mei, 7 juni, 14 juni en 4 juli. Na drie jaar werd bekeken hoe de bloei was na deze maaidata. De resulta- ten bevestigden het vermoeden van Miller. “Er was geen verschil in bloei tussen 19 juni en 8 juli. Dit betekent dat er vanaf half juni kan worden gemaaid en niet tot begin juli hoeft te worden gewacht. Dat scheelt zeker drie weken. Dat is beter voor het gras. Ik had dit wel verwacht, want bloembollen hebben al vlak na de bloei een actieve fotosynthese waardoor er dan al veel reservevoed- sel naar de bol gaat.” BELANGSTELLING Miller merkt dat de belangstelling in de Verenigde Staten en Canada om voorjaarsbloeiers massaal aan te planten door gemeentes en parken toeneemt. “Het groeit langzaam. In de staat North Carolina, in ste- den als Detroit en in het Eisenho- wer Park op Long Island zijn op deze manier heel veel bollen geplant, niet alleen onder gras, maar ook in open grond. Maar ook hier in Itha- ca heeft een lokale tuinclub voor 4.000 dollar bollen besteld die zo zijn geplant. Zeker in dit corona- jaar ervaren mensen de invloed van kleur in het voorjaar.” Dit najaar heeft de proef een vervolg gekregen door 10.000 bollen te plan- ten van twaalf variëteiten: zes nar- cissencultivars, drie krokusvariëtei- ten, Scilla, Muscari en Chionodoxa. Door een bredere bloeispreiding van narcis te nemen, wil Miller nagaan of er nog steeds drie weken eerder kan worden gemaaid. Deze proef duurt tot 2025.

Niet alleen in Nederland vindt onderzoek plaats aan bloembollen. Nederlandse exporteurs op de

Verenigde Staten financieren al meer dan vijftig jaar een onderzoeksprogramma. Professor Bill Miller voerde de afgelopen jaren onder meer onderzoek uit naar onder gras planten van bloembollen en het vroegste moment om gras te maaien.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: Flower Bulb Research Program

Voorjaarsbloeiende bollen doen veel met mensen. Na een lange donkere en vaak koude winter brengen bol- len kleur en daar snakken we naar. Met de bloei van bollen begint de lente. In Nederland planten steeds meer gemeentes bollen aan door ze onder gras in wegbermen te plan- ten. Zou dat ook iets zijn voor de Verenigde Staten, vroegen onder- zoeker Bill Miller en de leden van het Flower Bulb Research Program van Anthos zich af. Het antwoord was positief en zo werd in 2017 een Geerlings ondergrasplanter ver- scheept naar Cornell University in New York, waar Miller werkt.

“Een van de aspecten die we wilden onderzoeken, was het moment na de bloei wanneer het gras kan wor- den gemaaid. De nog steeds heersen- de opvatting is dat dit pas kan als het blad van de bloembollen hele- maal is afgestorven. Dat is bij ons pas in de eerste week van juli. Dat vinden gemeentes en parken te laat. Het gras wordt dan te lang en ziet er niet strak meer uit”, aldus Bill Miller. Najaar 2017 werden in drie rijen Crocus ‘Pickwick’, ‘Crocus ‘Ruby Giant, Scilla siberica en narcis ‘Tête- à-Tête’ met de hand geplant, in totaal 2.000 bollen. ‘Van elk gewas

50

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs