Greenity 81

‘Bloembollen in groen is nog te veel een puzzel’

Als directeur van de branchevereniging voor ondernemers in het groen, de VHG, klopt Egbert Roozen met inspiratieboeken voor groen onder zijn arm overal aan. Hij vertelt over de baten van groen en laat toepassingen zien. Bloembollen draaien mee in het uitgebreide groene palet waar- uit hoveniers en groenvoorzieners kunnen kiezen. Maar tussen hen en de bloembol- len botert het niet zo.

Egbert Roozen DIRECTEUR VHG

Egbert Roozen is sinds 2009 directeur van VHG. Daarvoor werkte hij onder andere als communicatiespecialist bij de landelijke vakop- leiding voor schilders en stukadoors en bij de branchevereniging van schoonmaakbedrijven. De branchevereniging VHG behartigt de belangen van ondernemers in het groen, zowel collectief als indi- vidueel, bijvoorbeeld via de ondernemershelpdesk. Ze brengt de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht bij politiek en institutionele partijen. De VHG heeft een kleine duizend leden, waarvan er 850 actief zijn in tuinen en zo’n 150 in openbaar groen. De jaarbegroting die wordt besteed aan belangenbehartiging is ongeveer 2 miljoen. Bij de VHG wer- ken 14 fte. VHG doet ook projecten samen met de bonden, zoals projecten in onderwijs waarvoor Colland geld beschikbaar stelt.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

In hoeverre gebruiken hoveniers en groenvoorzieners bloembollen? “We hebben hierover geen cijfers, dus ik heb het bij leden nagevraagd. Het gebruik van bloembollen door hoveniers levert een wisselend beeld op. Er zijn consumenten die heel trouw aan de bloembol zijn en elk jaar weer nieuwe laten planten, anderen malen er niet om. Over bollen in openbaar groen hoor ik van groenvoorzieners dat gemeenten er vaak niet om vragen.” Hoe komt dit? “De toepassing van bloembollen is voor hoveniers een puzzel. Dat heeft aan de ene kant met kennis over bollen en het assortiment te maken, maar ook met de beschik- baarheid, de kwaliteit, de arbeidskosten bij het planten en bloembollen als onderdeel van het onderhoud in de tuin. De indruk bij hoveniers is dat de bloembol bij de consument is verworden tot een impuls-aankoop-artikel in tuincentra en bij bouwmarkten. Leden-groenvoorzieners geven aan dat gemeenten niet naar bloembollen vragen vanwege budget, maar ook doordat groene kennis bij gemeenten verdwijnt. Waar bloembollen wel door gemeenten worden toegepast, gaat het vaak om het machinaal planten van grote hoe- veelheden bollen in mengsels in gazonstroken en parken. Overigens wordt dat planten nogal eens door de bollenleve- rancier verzorgd.”

Wat hebben uw leden nodig zodat het bollengebruik meer in zwang raakt? “Er zou meer kruisbestuiving tussen leveranciers van bloem- bollen en hoveniers en groenvoorzieners mogen zijn op het gebied van kennisdeling, concepten en promotie. Ik merk dat hoveniers en groenvoorzieners er weinig aan doen om meer kennis te verwerven over toe te passen beplanting van bloembollen. Dit heeft ook te maken met de veelheid aan kennisvragen die zowel op onze groenbedrijven als op hun medewerkers afkomen. In de prioritering sneeuwen bloem- bollen, gezien de signalen over de toepassing in de markt, dan helaas vaak onder.” Door corona slinkt het budget voor groen bij gemeenten. Dat treft de groenvoorzieners. Wat zijn uw verwachtingen voor hoveniers die de consumentenmarkt bedienen? “Hoveniers hebben het nog steeds erg druk. Ze kunnen moei- lijker aan tuinhout en andere materialen komen. Die komen vaak uit het buitenland en de vraag naar deze materialen is groter dan het aanbod. Hoewel ik voorzie dat dit nog wel even aanhoudt, is mijn verwachting dat voor particuliere tuinen de markt tot in ieder geval de zomer van volgend jaar goed blijft. Het traditioneel drukke voorjaar komt er nog aan. Hoe het na de zomer zal zijn, hangt nauw samen met de ontwikkeling van corona en wat dit doet met de economie en de werkloos- heid.”

4 december 2020

7

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs