Catalogue_NOVOLUX_2020.pdf

├ŹNDICE FAMILIA / FAMILY INDEX / INDEX FAMILLE

D DADO

I IBAR IBIZA ICAZA

F FAR

EXO

350

CRISTHER CRISTHER CRISTHER

658 586 573 436 432 384 438 418 538 265

DOPO

422

INDELUZ 115, 193

DAIN

FENIX

INDELUZ 62, 214

CRISTHER CRISTHER

605 754 716 736 751 734 748 103 582 487 263 705 398 578 379

DAIRA

FERRERA FIRENZE

DOPO

386

INDURA BIG 6

DALI

DOPO DOPO DOPO DOPO DOPO DOPO

EXO EXO

234, 340

INDURA GLOBO CRISTHER INDURA MEDIUM 4 CRISTHER INDURA MEDIUM 6 CRISTHER INDURA MINI 4 CRISTHER INDURA MINI 6 CRISTHER

DAMBEL

FOC

364

DARK

FOCUS FRAM

CRISTHER 609, 698

DAS

CRISTHER

653

DELFI DELTA DENEB DEVON

FRED FUJIL

EXO EXO

272, 315

368

INEL INTI

INDELUZ CRISTHER

EXO

G GALERNA

DOPO 411, 445

INTRO

DOPO

DOPO 429, 498

DIAGONAL

EXO

222, 282

IONA ISEO

EXO

GAMBLE-MAXI GAMBLE-PLUS

CRISTHER CRISTHER CRISTHER CRISTHER

696 696 598 546 514 209

DION DIRK

CRISTHER 547, 622

CRISTHER

EXO

249 448 513

ISORA

DOPO

GAMMA

DONISI

DOPO DOPO

IVER

CRISTHER

GEOMETRIC GERONIMO

DRO

IZARO

DOPO

DOPO

DUBE

INDELUZ 128, 198

GHO GINA

INDELUZ

DUBLIN

CRISTHER

591

J JANE JANO

EXO

242, 348

DOPO

428

E EASY

GLASS GLOBI

DOPO

450 715

INDELUZ INDELUZ

81 91

EXO

232

CRISTHER

JANUS JASMIN

ECLIPSE

INDELUZ

93

GLOBOS

CRISTHER 726, 729 DOPO 425, 528

DOPO DOPO

495 414 256

EDA

EXO

248, 342

GLOU

JEDY JULIA

ELBA

CRISTHER

579 253 632 308 608 613 613 740 609 527 269 606 404

GRASS

CRISTHER

704 427 170

EXO

ELFI

EXO

GREGAL

DOPO

ELFO ELGA ELIO

CRISTHER

GRETA

INDELUZ

K KA

EXO

GUIU

DOPO 383, 488

CRISTHER

661

CRISTHER

GUNTHER

CRISTHER

758

KAI

EXO

231, 334

ELIO AIRCAM CRISTHER

KALE

INDELUZ CRISTHER

72

ELIO BIG ELITE 6 ENIGMA

CRISTHER CRISTHER

H HAITI

KAPPA KARA

575 356 122 712 416 510 104

INDELUZ CRISTHER CRISTHER

144 660 557

EXO

INDELUZ 135, 141

HAMELIN

KARI

INDELUZ CRISTHER

ENNA ERICE

CRISTHER

HERA

KEO

DOPO

HIDRA

INDELUZ 131, 201

KIRA KOBE

DOPO DOPO

ESPIGA

EXO

HIMMEL

ACCESOR.

777

ESTAMBUL

CRISTHER

KOS

INDELUZ

ESTEL

DOPO

29

www.novoluxlighting.com

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker