Leták FABER 2022

6x umývateľný

6x umývateľný

6x umývateľný

6x umývateľný

112.0569.642

112.0472.396

112.0605.736

112.0544.470

112.0629.411

9,90 €

70,00 €

62,00 €

59,00 €

79,00 €

6x umývateľný

6x umývateľný

112.0471.608

112.0627.248

112.0441.093

112.0471.609

129,00 €

159,00 €

38,00 €

43,00 €

112.0540.730 - H60

112.0540.782

112.0605.735

112.0626.656

112.0626.657

112.0540.781 - H100

119,00 € 149,00 €

219,00 € 279,00 €

299,00 € 379,00 €

299,00 € 379,00 €

409,00 € 519,00 €

Kit Remote Blower Energy pro

Flexo hadica k lustrovým odsávačom

Motor Airlane pre lustrové odsávače

Kaleidos, Luxia, Lybra Plus, Nest Plus, Zoom Plus

Belle, Belle Plus, Celine, Celine Plus, Glow, Glow Plus, Odette, Odette Plus

112.0327.007 Externá jednotka

69,00 €

859,00 € 1099,00 €

199,00 €

112.0169.216

112.0542.875

Spätné klapky

100 mm 125 mm 150 mm

904201 12,00 €

904202 12,50 €

904203 13,00 €

112.0605.517

112.0189.207

6,90 €

39,00 €

Čistiace utierky Clin Clin 112.0157.293

Obruby a komíny pre odsávače pár THEA

9,00 €

(5 ks v balení)

Diaľkový ovládač

112.0516.428

112.0516.430

112.0516.432

112.0516.431

279,00 €

289,00 €

349,00 €

359,00 €

229,00 €

159,00 €

279,00 €

199,00 €

112.0615.733

73,00 €

112.0516.434

112.0516.433

109,00 €

93,00 €

139,00 €

119,00 €

www.faber.sk

www.faberspa.com/sk/

25 / FABER

Made with FlippingBook Online newsletter