Borgmestre i Næstved 1380 - 1919

Borgmestre i Næstved 1380- 1919

Listen er udarbejdet af en frivillig ved NæstvedArkiverne og baserer sig på Nielsen, Rasmus: Næstved Købstads Historie 1135-1870, bd. 1-4, 1925-1932. Borgmestrene er særlig omtalt i bd. 1, s. 93-94 og bd. 4, s. 39ff.

Navn

Borgmesterperiode:

1380 1 1406 1410 1421

Henricus Wismar

Henrik Soort

Mattheus Karlsson

Jenes Jeipssøn Peter Daring Niels Knutssøn

1421/1422

1423 1431

Hemming Laurentssøn

Vilhelm Sort

1441/1443

Laurents Mortensen

1443 ???? 1455

Hans Pedersen

Johannes Brun og Laurents Mortensen

Niels Bruun

1467- 1477

Bo og Mogens Tuessen

1468

Mogens Tuessen

1468 - 1488

Jeip Nielssøn

1484 1488 1502 1507

Peder Hemmingsen

Svend

Jep Pilægaard og Anders Krabbe

Jep Pilægaard Hans Jensen

1507 - 1524

1535

Joen Nielsen Bonde Søren Palnesen Christen Hansen Rasmus Kedelsmed Walther Jacobsen Johan Jørgensen Hans Kortsen Anders Nielsen Hans Jørgensen Oluf Nielsen

1536 - 1539 1547 - 1549 1552 - 1560

1561

1561 - 1574

1567

1574 - 1576 1576 - 1601 1586 - 1620 1620 - 1642

1 I denne tidlige periode var borgmestrene ikke eneborgmestre. Fra den tidligste tid som købstad har Næstved sandsynligvis haft 2 borgmestre samtidig frem til december 1682. Den anførte række fra 1380 og frem til 1777 er ufuldstændig.

Made with FlippingBook - Online magazine maker