Borgmestre i Næstved 1380 - 1919

Borgmestre i Næstved 1380- 1919

Listen er udarbejdet af en frivillig ved NæstvedArkiverne og baserer sig på Nielsen, Rasmus: Næstved Købstads Historie 1135-1870, bd. 1-4, 1925-1932. Borgmestrene er særlig omtalt i bd. 1, s. 93-94 og bd. 4, s. 39ff.

Navn

Borgmesterperiode:

1380 1 1406 1410 1421

Henricus Wismar

Henrik Soort

Mattheus Karlsson

Jenes Jeipssøn Peter Daring Niels Knutssøn

1421/1422

1423 1431

Hemming Laurentssøn

Vilhelm Sort

1441/1443

Laurents Mortensen

1443 ???? 1455

Hans Pedersen

Johannes Brun og Laurents Mortensen

Niels Bruun

1467- 1477

Bo og Mogens Tuessen

1468

Mogens Tuessen

1468 - 1488

Jeip Nielssøn

1484 1488 1502 1507

Peder Hemmingsen

Svend

Jep Pilægaard og Anders Krabbe

Jep Pilægaard Hans Jensen

1507 - 1524

1535

Joen Nielsen Bonde Søren Palnesen Christen Hansen Rasmus Kedelsmed Walther Jacobsen Johan Jørgensen Hans Kortsen Anders Nielsen Hans Jørgensen Oluf Nielsen

1536 - 1539 1547 - 1549 1552 - 1560

1561

1561 - 1574

1567

1574 - 1576 1576 - 1601 1586 - 1620 1620 - 1642

1 I denne tidlige periode var borgmestrene ikke eneborgmestre. Fra den tidligste tid som købstad har Næstved sandsynligvis haft 2 borgmestre samtidig frem til december 1682. Den anførte række fra 1380 og frem til 1777 er ufuldstændig.

Hendrich Jensen Hans Duffrich Hans Søfrensen Jørgen Jørgensen Rasmus Jørgensen

1620 - 1621 1620 - 1633 1620 - 1638 1620 - 1630 1622 - 1646 1626 - 1632 1632 - 1646 1634 - 1642 1636 - 1647 1641 - 1646 1647 - 1652 1652 - 1658 1652 - 1674 1661 - 1664 1664 - 1669 1669 - 1678 1671 - 1682 1678 - 1681 1678 - 1682 1682 - 1719 1719 - 1729 1729 - 1748 1777 - 1791 1792 - 1809 1809 - 1835 1836 - 1838 1838 - 1855 1856 - 1876 1876 - 1877 1877 - 1895 1895 - 1900 1900 - 1913 1913 - 1919

Oluf Andersen Mogens Rahr

Villum (Vilhelm) Davidsen

Caspar Detmarsen

Jacob Munk

Henning Knudsen og Laurits Winter

Jens Christensen Peder Seyersen

Jens Andersen Aalborg Claus Hansen Ogelby

Zakarias Hansen

Jørgen Hermansen Eggertz Johan Robring/Rubring Markus Christensen Bech

4/2-1678 til 15/8 1678

Johan Funch

Henrik Pohlmann Vilhelm Lafrendtz Niels Rasmussen

? Jacob Wallund

Evald Wulf

Morten Smith Schønheyder Christian Albrecht Bluhme

Daniel Tonnies Lavätz Westy Martin Petræus Christian Albert Kjær

Carl Salicath

Ludvig Nikolaj Marius Dithmer

Albert Hänschell P. K. Diderichsen

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker