Næstelsø-Mogenstrup sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1945

Næstelsø-Mogenstrup sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1945

Sogneråd 1930

Formand: Parcellist Lars Nielsen, V-Lokal Jensen, J., Tømrer, S, Næstformand

Jensen, J.J., Grdj., V-Lokal Jensen, P., Tømrer, V-Lokal Hansen, G., Murer, S Hansen, J., Arbejdsmand, S Ottosen, H.P., Grdj., K

Sogneråd 1931

Formand: Parcellist Lars Nielsen, V-Lokal Jensen, J., Tømrer, S, Næstformand

Jensen, J.J., Grdj., V-Lokal Jensen, P., Tømrer, V-Lokal Hansen, G., Murer, S Hansen, J., Arbejdsmand, S Ottosen, H.P., Grdj., K

Sogneråd 1932

Formand: Parcellist Lars Nielsen, V-Lokal Jensen, J., Tømrer, S, Næstformand

Jensen, J.J., Grdj., V-Lokal Jensen, P., Tømrer, V-Lokal Hansen, G., Murer, S Hansen, J., Arbejdsmand, S Ottosen, H.P., Grdj., K

Sogneråd 1933

Formand: Parcellist Lars Nielsen, V-Lokal Jensen, J., Tømrer, S, Næstformand

Jensen, J.J., Grdj., V-Lokal Jensen, P., Tømrer, V-Lokal Hansen, G., Murer, S Hansen, J., Arbejdsmand, S Johnsen, S., Grdj., K

Sogneråd 1934

Formand: Parcellist Lars Nielsen, (V-Lokal), Fsu, Fbø Egeland, Alfred, Grdj. (V), Næstformand Hansen, G., Murer, (S)

Johnsen, S., Grdj., (V), Kass. Petersen, J. Chr., Grdj. (V), Bø

1

Jørgensen, Julius, Murer (S) Nielsen, N.B., Gartner (R), Bø

Sogneråd 1935

Formand: Parcellist Lars Nielsen, (V-Lokal), Fsu, Fbø Egeland, Alfred, Grdj. (V), Næstformand Hansen, G., Murer, (S)

Johnsen, S., Grdj., (V), Kass. Petersen, J. Chr., Grdj. (V), Bø Jørgensen, Julius, Murer (S) Nielsen, N.B., Gartner (R), Bø

Sogneråd 1936

Formand: Parcellist Lars Nielsen, (V-Lokal), Fsu, Fbø Egeland, Alfred, Grdj. (V), Næstformand Hansen, G., Murer, (S)

Johnsen, S., Grdj., (V), Kass. Petersen, J. Chr., Grdj. (V), Bø Jørgensen, Julius, Murer (S) Nielsen, N.B., Gartner (R), Bø

Sogneråd 1937

Formand: Parcellist Lars Nielsen, (V-Lokal), Fsu, Fbø Egeland, Alfred, Grdj. (V), Næstformand Hansen, G., Murer, (S)

Johnsen, S., Grdj., (V), Kass. Petersen, J. Chr., Grdj. (V) Jørgensen, Julius, Murer (S) Nielsen, N.B., Gartner (R), Bø

Sogneråd 1938

Formand: Grdj. S. Johnsen, (V), Fsu, Skk., Bø Nielsen, Theodor, Forp. (V), Bø, Vj. Hansen, G., Murer, (S)

Nielsen, Godtfred, Husm. (S), Vj. Egeland, Alfred, Grdj. (V), Kass.

Petersen, J. Chr., Grdj. (V), Vj., Næstfmd. Olsen, Frederik, Handelsm. (R), Bø, Skk.

Sogneråd 1939

2

Formand: Grdj. S. Johnsen, (V), Fsu, Skk., Bø Nielsen, Theodor, Forp. (V), Bø, Vj. Hansen, G., Murer, (S) Nielsen, Godtfred, Husm. (S), Vj. Egeland, Alfred, Grdj. (V), Kass. Olsen, Frederik, Handelsm. (R), Bø, Skk. Andersen, Aage, (V), Vj. Næstfmd.

Sogneråd 1940

Formand: Grdj. S. Johnsen, (V), Fsu, Skk., Bø Nielsen, Theodor, Forp. (V), Bø, Vj. Hansen, G., Murer, (S) Nielsen, Godtfred, Husm. (S), Vj. Egeland, Alfred, Grdj. (V), Kass. Olsen, Frederik, Handelsm. (R), Bø, Skk. Andersen, Aage, (V), Vj. Næstfmd.

Sogneråd 1941

Formand: Grdj. S. Johnsen, (V), Fsu, Skk., Bø Nielsen, Theodor, Forp. (V), Bø, Vj. Hansen, G., Murer, (S) Nielsen, Godtfred, Husm. (S), Vj. Egeland, Alfred, Grdj. (V), Kass. Olsen, Frederik, Handelsm. (R), Bø, Skk. Andersen, Aage, (V), Vj. Næstfmd.

Sogneråd 1942

Formand: Grdj. Aage Andersen, (V), Fsu Nielsen, Theodor, Forp. (V), Bø, Vj., Næstfmd. Hansen, G., Murer, (S) Nielsen, Godtfred, Husm. (S), Vj. Pedersen, Chr. (V) Olsen, Frederik, Handelsm. (R), Bø, Skk. Jensen, Jens Chr., (V), Kass.

Sogneråd 1943

Formand: Grdj. Aage Andersen, (V), Fsu Nielsen, Theodor, Forp. (V), Bø, Vj., Næstfmd. Hansen, G., Murer, (S) Nielsen, Godtfred, Husm. (S), Vj. Pedersen, Chr. (V) Olsen, Frederik, Handelsm. (R), Bø, Skk. Jensen, Jens Chr., (V), Kass.

Sogneråd 1944

3

Formand: Grdj. Aage Andersen, (V), Bræ. Fsu Hansen, Aage, Parcell. (S), Bø, V. Hansen, G., Murer, (S) Jensen, Jens Chr. (V), Bræ, Kass. Pedersen, Chr. (V), Vj. Pedersen, Frands, Grdj. (K), Bø, Næstformand

Rasmussen, H.M. Grdj. (V), V

Sogneråd 1945

Formand: Grdj. Aage Andersen, (V), Bræ. Fsu Hansen, Aage, Parcell. (S), Bø, V. Hansen, G., Murer, (S) Jensen, Jens Chr. (V), Bræ, Kass. Pedersen, Chr. (V), Vj. Pedersen, Frands, Grdj. (K), Bø, Næstformand Rasmussen, H.M. Grdj. (V), V

Øvrige udvalg 1930

Hjælpek. Fmd.: H.P. Hansen, Grdj. Skolekomm. Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst Værgeraadets Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst

Sogneraadssekr.: Lars Nielsen, Parcellist Folkeregisterf.: Lars Nielsen, Parcellist Komm. Revisorer: Ravn, Lærer, og H. Rasmussen, Tømrer

Kommunekass.: P. Ottosen, Grdj. Sognefoged: S.P. Frandsen, Grdj.

Øvrige udvalg 1931

Hjælpek. Fmd.: H.P. Hansen, Grdj. Skolekomm. Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst Værgeraadets Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst

Sogneraadssekr.: Lars Nielsen, Parcellist Folkeregisterf.: Lars Nielsen, Parcellist Komm. Revisorer: Ravn, Lærer, og H. Rasmussen, Tømrer

Kommunekass.: P. Ottosen, Grdj. Sognefoged: S.P. Frandsen, Grdj.

Øvrige udvalg 1932

Hjælpek. Fmd.: H.P. Hansen, Grdj. Skolekomm. Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst Værgeraadets Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst

Sogneraadssekr.: Lars Nielsen, Parcellist Folkeregisterf.: Lars Nielsen, Parcellist Komm. Revisorer: Gæstgiver O.P. Petersen og Grdj. Aage Christoffersen

4

Kommunekass.: P. Ottosen, Grdj.

Øvrige udvalg 1933

Hjælpek. Fmd.: H.P. Hansen, Grdj. Skolekomm. Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst Værgeraadets Fmd.: Førstelærer Aage Ravn Sogneraadssekr.: Lars Nielsen, Parcellist Folkeregisterf.: Lars Nielsen, Parcellist Komm. Revisorer: Gæstgiver O.P. Petersen og Grdj. Aage Christoffersen Kommunekass.: S. Johnsen, Grdj.

Øvrige udvalg 1934

Komm. Revisorer: Grdj. Fr. Poulsen og Peter A. Petersen Skolekomm. Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst

Øvrige udvalg 1935

Komm. Revisorer: Grdj. Fr. Poulsen og Peter A. Petersen Skolekomm. Fmd.: R. Glenthøj, Sognepræst

Øvrige udvalg 1936

Komm. Revisorer: Grdj. I.C. Petersen og Grdj. A. Peter Hansen Skolekomm. Fmd.: Gartner N.B. Nielsen

Øvrige udvalg 1937

Komm. Revisorer: Grdj. I.C. Petersen og Grdj. A. Peter Hansen Skolekomm. Fmd.: Gartner N.B. Nielsen

Øvrige udvalg 1938

Komm. Revisorer: Grdj. I.C. Petersen og Grdj. A. Peter Hansen Skolekomm. Fmd.: Lærer Ravn

Øvrige udvalg 1939

Komm. Revisorer: Grdj. I.C. Petersen og Grdj. A. Peter Hansen Skolekomm. Fmd.: Lærer Ravn

Øvrige udvalg 1940

5

Komm. Revisorer: Aage Andersen og Grdj. A. Peter Hansen Skolekomm. Fmd.: Pastor Torm

Øvrige udvalg 1941

Komm. Revisorer: Aage Andersen og Grdj. Jens Chr. Jensen Skolekomm. Fmd.: Pastor Torm

Øvrige udvalg 1942

Komm. Revisorer: Frederik Olsen og Poul Hansen Skolekomm. Fmd.: Pastor Torm

Øvrige udvalg 1943

Komm. Revisorer: Frederik Olsen og Poul Hansen Skolekomm Fmd.: Pastor Torm

Øvrige udvalg 1944

Komm. Revisorer: Grdj. Frands Pedersen og Poul Hansen Skolekomm. Fmd.: Pastor Torm

Øvrige udvalg 1945

Komm. Revisorer: Grdj. Frands Pedersen og Poul Hansen Skolekomm. Fmd.: Pastor Torm

Valgdata 1930 (1929)

6

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtskr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 569 vælgere stemte 490. K 55 (1), R 49 (0), S 148 (3), V-Mogenstrup 72 (1), V-Nestelsø 165 (2), [K+V-Mogenstrup+V-Nestelsø], [R+S]

Valgdata 1931 (1929)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtskr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 569 vælgere stemte 490. K 55 (1), R 49 (0), S 148 (3), V-Mogenstrup 72 (1), V-Nestelsø 165 (2), [K+V-Mogenstrup+V-Nestelsø], [R+S]

Valgdata 1932 (1929)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtskr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 569 vælgere stemte 490. K 55 (1), R 49 (0), S 148 (3), V-Mogenstrup 72 (1), V-Nestelsø 165 (2), [K+V-Mogenstrup+V-Nestelsø], [R+S]

Valgdata 1933 (1929)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 569 vælgere stemte 490. K 55 (1), R 49 (0), S 148 (3), V-Mogenstrup 72 (1), V-Nestelsø 165 (2), [K+V-Mogenstrup+V-Nestelsø], [R+S]

Valgdata 1934 (1933)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 557 vælgere stemte 504, K 35 (0), R 62 (1), S 154 (2), V 57 (1), V 194 (3), [K+V+V], [R+S]

7

Valgdata 1935 (1933)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 557 vælgere stemte 504, K 35 (0), R 62 (1), S 154 (2), V 57 (1), V 194 (3), [K+V+V], [R+S]

Valgdata 1936 (1933)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 557 vælgere stemte 504, K 35 (0), R 62 (1), S 154 (2), V 57 (1), V 194 (3), [K+V+V], [R+S]

Valgdata 1937 (1933)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 557 vælgere stemte 504, K 35 (0), R 62 (1), S 154 (2), V 57 (1), V 194 (3), [K+V+V], [R+S]

Valgdata 1938 (1937)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 625 vælgere stemte 511, S 150 (2), R 57 (1), K 40 (0), V 264 (4), [S+R, K+V]

Valgdata 1939 (1937)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 625 vælgere stemte 511, S 150 (2), R 57 (1), K 40 (0), V 264 (4), [S+R, K+V]

8

Valgdata 1940 (1937)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 625 vælgere stemte 511, S 150 (2), R 57 (1), K 40 (0), V 264 (4), [S+R, K+V]

Valgdata 1941 (1937)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Brandelev, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Nestelsø 53 Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 625 vælgere stemte 511, S 150 (2), R 57 (1), K 40 (0), V 264 (4), [S+R, K+V]

Valgdata 1942 (1937)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Lov, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Lov 39 x, Folkeregistret: Pederstrup pr. Lov Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 625 vælgere stemte 511, S 150 (2), R 57 (1), K 40 (0), V 264 (4), [S+R, K+V]

Valgdata 1943 (1937)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Lov, Amtsrkr.: Præstø, Tlf. Lov 39 x, Folkeregistret: Pederstrup pr. Lov Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 625 vælgere stemte 511, S 150 (2), R 57 (1), K 40 (0), V 264 (4), [S+R, K+V]

Valgdata 1944 (1943)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Lov, Tlf. Lov 39 x, Folkeregistret: Pederstrup pr. Lov, Amtsrkr.: Præstø Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 657 vælgere stemte 501, S 144 (2), R 48 (0), K 53 (1), V 256 (4)

9

Valgdata 1945 (1943)

Nestelsø-Mogenstrup pr. Lov, Tlf. Lov 39 x, Folkeregistret: Pederstrup pr. Lov, Amtsrkr.: Præstø Nestelsø: Retskr.: 17 Haslev, Politikr.: 5 Køge Mogenstrup: Retskr.: 21 Næstved, Politikreds 14 Næstved Skattekreds: Næstved, Vurdkreds: Hammer H. Af 657 vælgere stemte 501, S 144 (2), R 48 (0), K 53 (1), V 256 (4)

10

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Made with FlippingBook - Online magazine maker