Nordre Frihavnsgade 26 st. tv. og kld., 2100 København Ø

AREALER

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

71 m 2 41 m 2

Butik

Kælderrum (lager)

112 m 2

Lejebærende areal i alt

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort.

LEJEBETINGELSER

112 m 2

Areal

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Kr. 2.892 pr. m 2 Kr. 350 pr. m 2 Kr. 100 pr. m 2

Leje

Driftsudgifter, ansl.

Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Made with FlippingBook Digital Publishing Software