Nordre Frihavnsgade 26 st. tv. og kld., 2100 København Ø

UDLEJNINGSNOTAT

Nordre Frihavnsgade 26 st. og kld. (ejerlejlighed 3)

2100 København Ø

Sagsnr. 2320001

Flot butik med store facadevinduer ud til den nye cykelgade Nordre Frihavnsgade.

Fuldstændig nyistandsat med stor respekt for de oprindelige detaljer.

Stor kælder til lager.

INDLEDNING

OM LEJEMÅLET

Denne særdeles flotte butik med store facadevinduer og transparent indgangsdør er placeret på den bedste beliggenhed på Nordre Frihavnsgade. Lejemålet er total istandsat med stor respekt for de originale detaljer. Lejemålet er i dag indrettet til tøjforretning og indrettet med lyse og åbne butikslokaler, rummeligt lager i kælder forbundet fra stueetagen med intern trappe. Bagsiden af lejemålet er indrettet med store glasvinder, der vender ud til en gård, hvorfor lejemålet, med lysindfald fra for- og bagside, fremtræder meget lyst og imødekommende. Lejemålet er beliggende på den bedste og mest travle og velbesøgte område af Nordre Frihavnsgade med SuperBrugsen som direkte nabo og tæt på Lagkagehuset.

Nordre Frihavnsgade ændrer i 2023 status fra en gade med biler til et handelsstrøg.

Den årlige leje er kr. 323.904 eksklusiv moms, svarende til ca. kr. 2.900 pr. m 2 .

Lejemålet er i dag slået sammen med nabolejemålet, hvorfor det også vil være muligt for en kommende lejer at leje begge lejemål som én stor butik på 249 m 2 .

Lejemålet kan overtages efter nærmere aftale.

DEN NYE CYKELGADE NORDRE FRIHAVNSGADE

Der kommer flere cykelstativer og bænke. Alt sammen for at gøre den livlige handelsgade til et rarere sted for de mange beboere, børnefamilier, skolebørn, butikskunder og cafegæster, som dagligt færdes i Nordre Frihavnsgade. Nordre Frihavnsgade 26 er centralt placeret på den populære handelsgade og omgivet af velbesøgte butikker og cafeer. Naboforretningen er blandt andre SuperBrugsen, der tiltrækker mange kunder dagligt.

Nordre Frihavnsgade bliver i 2022-2023 ombygget til Københavns længste cykelgade. Biler og busser er stadig velkomne. Det nye er, at de skal indrette sig efter cyklerne. Kørebanen bliver gjort smallere og lidt mere kurvet. Fortovene bliver flere steder bredere og får flere fremspring, så det er nemmere at krydse gaden. Der bliver plantet nye træer, buske og blomster.

AREALER

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

71 m 2 41 m 2

Butik

Kælderrum (lager)

112 m 2

Lejebærende areal i alt

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort.

LEJEBETINGELSER

112 m 2

Areal

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Kr. 2.892 pr. m 2 Kr. 350 pr. m 2 Kr. 100 pr. m 2

Leje

Driftsudgifter, ansl.

Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

Overtagelse

Efter nærmere aftale

PLANTEGNING – STUEPLAN

Vejledende tegninger uden ansvar.

Stueplan

Kælder

KÆLDER

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software