PPE-Catalogue-2022-FP

  M E D I C A L - S U P P L I E S P E R S ON A L P R O T E C T I V E E Q U I P M E N T    

                  

 TABLE OF CONTENTS

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

Table of Contents P P E C AT E GO R I E S

 

   

    

  

  „ ‚ Ž  ˆ ˆ 

  € ‚ ƒ ‚ „…‚ † ‚ 

  Šˆ‰ˆ ‡ ‹ ‡Œ ˆ ‹ 

   ‡ˆ  ‰WWW.UNITEDCANADAINC.COM

TABLE OF CONTENTS

FACE MASKS

                                                 

 

FACE MASKS

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

‘Ž  “  ‘ˆ †  “ ›™  ‘‡ †Š¢£¤¥†¤¦ ‘ˆ ˆ Ž Š SPECIFICATION  

    

    ‘†Ž ’Ž“””•–†“”—–‡†˜”ˆŽ†™š›Š ‘†Œ’Ž“””œž–†“””˜”–‡†Ÿ˜šˆŽ†™š›Š ‘ ’†  ‘ˆ‰’™•œ…”œ ‘ SKU: UCMDLMSK-03BM PREMIUM BLUE PREMIUM WHITE 50/BX SKU: UCMDLMSK-03WM 50/BX ADULTS FACE MASKS

     

   ‘Ž“ >98% †“ > ”—– ‡†¡š›ˆŽ†™š›Š ‘ 

‘Ž“ >98% †“ > ”—– ‡†¡š›ˆŽ†™š›Š ‘ Ž 

SKU: UCPG4-4073ST

50/BX

SKU: UCPG4-2073ST

50/BX

 

   

  ‘Ž“ ASTM F2101ASTM †“ ASTM F2299 ˆŽ†™š›Š ‘ˆ  SKU: UCCM001EZ

‘Ž“ ≥ ”—–†“ ≥ ”—– ‡†¡œ›ˆŽ†™—›Š ‘ Ž 

SKU: UCMDLMSK03-BK

50/BX

24/BX



WWW.UNITEDCANADAINC.COM

FACE MASKS

€…     ‘Ž“ > ””–ˆŽ†™š›Š ƒ  “ ¥ƒ“¦ > ””– ‘ˆ‰’ˆ™š…—š „™•œ…”œ ‘    

SKU: UCMDLMSK03T SKU: UCMDLMSK03TB-S SKU: UCMDLMSK03TB-M

5/BG 50/BX 50/BX

M/L S/M M/L

    ‘Ž“ ≥ ””–†“ ≥ ”—– ‡†¡œ›ˆŽ†™ž›Š ‘ˆ‰’™•œ…”œ ‘

 €   

‘Ž“ ≥99.9% †“ ≥ ”œ– ‡†¡˜›ˆŽ†—›Š ‘ˆ‰’™•œ…”œ

SKU: UCMEDMSK02

50/BX

SKU: UCMDLMSK05

50/BX

  ƒ  € 

 ƒ„  

‘Ž“ ≥ ”—–†“ ≥ ”—– ‘ „ ™ ‘ˆž™››™™ „ ™

‘Ž“ ≥ ”—– ‘   ¡Ÿ›

SKU: UC39118

25/BX

SKU: UC48105

50/BX

  ‘Ž“ > ””–†“ > ”œ– ‘§    ‰

 ‚   

‘Ž“ ≥ ””– ‘ˆ‰’™•œ…”œ

SKU: UC3M1818

50/BX

SKU: UCNOMDLMSK06

50/BX



FACE MASKS

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

KIDS MASKS

 ƒ ‹  

Œ   ‘ˆ‰’™˜˜…”œ ‘ ’Ž  ‘

‘Ž“ ≥ ””•š–†“ ≥ ””™Ÿ– ‡†¡š›ˆŽ†™š›Š ‘ˆ‰’™˜œ…”œ ‘

SKU: UCMDLMSK03K

50/BX

SKU: UCKDSMSK01-BL SKU: UCKDSMSK01-PK

BLUE PINK

50/BX 50/BX

RESPIRATORS

‚‰Š   Œ  ‘Ž“ ≥ ”œ–¨˜  

  ‰€…ˆ 

‘    ‘€£ˆŠ 

‘ ’Œ ‘ˆ‰’™•”…š— ‘ SKU: UCCA-N95

WHITE BLACK

10/BG 10/BG

SKU: UC3MS9210-CS

240/CS

SKU: UCCAN95-XSBLK

 ƒ  €†‡…ˆ‚‰Š 

  ‰…Šˆ‚‰Š 

‘Ž“ >99% ˆŽ†™š›Š ‘    ‘€£ˆŠ 

‘    ‘€£ˆŠ 

SKU: UC3M1870PLUS-BX SKU: UC3M1870PLUS-CS

20/BX

SKU: 3MS9205PLUS-BX SKU: 3MS9205PLUS-CS

20/BX

440/CS

440/CS

 ‰€€ˆ‚‰Š 

 ƒ €†Ž…‚‰Š 

‘Ž“ >99% ‘€£ˆŠ 

‘ …  ‘€£ˆŠ 

SKU: UC3M1860S SKU: UC3M1860

S R

20/BX 20/BX

SKU: UC3MS9211+

10/BX

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

FACE MASKS

‘ ’ ƒ  €†…“‚‰Š 

‘ ’ ‰€…Š‚‰Š 

‘ˆŽ†—›Š ‘€£ˆŠ 

‘ At least ”œ–       ‘€£ˆŠ 

SKU: UC3MS1804S SKU: UC3MS1804R

S R

50/BX 50/BX

SKU: UC3MS9105R SKU: UC3MS9105S

R S

50/BX 50/BX

…‚‰Š   

RESPIRATORS …‚‰Š     ‘”œ–    …  ‘€£ˆŠ 

‘‡    ‘€£ˆŠ 

SKU: DF300N95BX SKU: DF300H910N95

20/BX 50/BX

SKU: DC300N95B

200/BX

…€‚‰Š   

ŽŠ‚‰Š   ‘ˆŽ†™š›Š¨  ‰ ‘€£ˆŠ 

‘§  ‘€£ˆŠ 

SKU: UCDC301N95BX

20/BX

SKU: UCDC365N95HC

20/BX

‚‰Š ”  

    ‘Š   ‘€£ˆŠ 

‘Ž“ ≥95% ‘ˆ

SKU: UC14110391

20/BX

SKU: UCKCP64235

50/BX

­

FACE MASKS

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

€Š…‚‰Š ƒ   

 ‚‰Š  ‘ ≥95%      ‘€£ˆŠ 

‘Ž“ > ”””–ˆŽ†™š›Š ‘€£ˆŠ 

SKU: UC1517 SKU: UC1510 SKU: UC1511 SKU: UC1512 SKU: UC1513

R

20/BX 20/BX 20/BX 20/BX 20/BX

SKU: UC2200N95

M/L

20/BX

XS

S

M

L

Œƒ‚‰Š ƒ ‘ ≥ ”œ–  ›Ÿ  ‘€£ˆŠ 

Œ  ‚‰Š ƒ ‘ ≥ ”œ–  ›Ÿ  ‘€£ˆŠ 

SKU: UCKCP54065 SKU: UCKCP53899

S R

20/BX 20/BX

SKU: UCKTCP54066 SKU: UCKTCP53358

S R

50/BX 50/BX

‚‰Š  

‚‰Š  

‘†“””–¨œ   ‘Š   ‘ ‡€€”œˆ

‘†“”œ–¨œ   ‘Š   ‘ ‡€€”œˆ

SKU: UCKDN95-BX

20/BX

SKU: UCKDN95S-BX

20/BX

‚‰Š   

‘†“ ≥ ”œ–¨˜   ‘ ’Œ  ‘ˆ‰’ž™š…—›

SKU: UCCAN95-LW SKU: UCCAN95-LBLU SKU: UCCAN95-LBLK

WHITE

10/PK 10/PK 10/PK

BLUE

BLACK

€

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

FACE MASKS

INDUSTRIAL RESPIRATORS

 ‚‰Š†€ 

 ‚‰Š†Š€€ 

‘£”œ–  ‘€£ˆŠ 

‘  ‘€£ˆŠ 

SKU: UC8511N95

10/BX

SKU: UCMMM8210

20/BX

 ‚‰Š† 

 ‰Š†Š‡‡ ‘€£ˆŠ       ‘ 

‘  ‘€£ˆŠ 

SKU: UC8200N95

20/BX

SKU: UC3M8577

10/BX

 ‰Š†Š‡Ž ‘€£ˆŠ       ‘ 

 ‰Š†‡€ ‘€£ˆŠ       ‘† 

SKU: UC3M8576

10/BX

SKU: UC3M8271

10/BX

 †€…‘‚‰Š ‘€£ˆŠ         ‘ …  

‚‰Š ƒ    ‘€£ˆŠ  ≥ ”œ–     ‘  §  

SKU: UC8210V

10/BX

SKU: UCAD5N95B240

20/BXFACE MASKS

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

PROTECTIVE APPAREL

                                                                           

€ ‚ ‚ ƒ

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

PROTECTIVE APPAREL

LAB COAT/GOWNS

” ’ ‘†  —›– ž›–  ‘„… ‘  ’˜™©

 ‘Ÿ†  ‘  ‘†    ‘‰’œ˜©œ•© Œ  • “… ’•

SKU: 83044QHWS-B SKU: 83044QHWS-C SKU: 83044QHWS-D SKU: 83044QHWS-A

S

1/EA 1/EA 1/EA 1/EA

SKU: UCKCP47996-CS2 SKU: UCKCP47996-CS1 SKU: UCKCP47996-CS3

M

1/EA 1/EA 1/EA

M L XL

L

XL

  –  – — ‘  ‹ ‘Š   ‘„ Ÿ†Ž•›    ‘£‰ 

 ‘„   ‘„…  ‘„’™ž›¨’•› ‘™›‚   – —

SKU: UCL3GWNS

R

1/EA

SKU: UCNONLV232

R

10/BG

‘— – —

ƒ—

 ‘†    †Ž•›  ‘„…    ‘£ …    ‘™›‚ 

‘  ˆ•Ÿ”™ž ‘†       ‘Š  †“ ˆˆ  …      ‘™›‚ 

SKU: UCGWNA69911L SKU: UCGWNA69911XL

L

10/BG 10/BG

SKU: UCPRI99470

R

10/BG

XLPROTECTIVE APPAREL

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

BOUFFANT CAPS

˜™š  

 š 

 

‘Ž ¨ … ‘€   ‘  ‘ˆ‰’ž˜©

‘Ž ¨ … ‘€   ‘  ‘ˆ‰’ž˜©

SKU: UCIRON170G-24

R

100/BG

SKU: UCRON7024W

R

100/BG

SHOE COVERS / FACE SHIELDS

 ƒ ‘‡     ‘™››–  …

 ‘ €ˆª—•™ž››Ÿ ‘  ‹     ‘„’”©¨’™˜œ© ƒ ƒ †

 †ƒ ‘“  

SKU: UCGLO7711-PKXL SKU: UCGLO7711-PKL

L

100/PK 100/PK

SKU: UC3MS82783

R

1/EA

XL

 ƒ

ƒ‘  ‘   ‘„  ‘ˆ  ˜

‘ƒ ‘ †“  ‘„’”©¨’™œ© ‘

SKU: UCFCNM

R

4/PK

SKU: UCFCST

R

1/EAWWW.UNITEDCANADAINC.COM

PROTECTIVE APPAREL

SAFETY GOGGLES

 Š…    ‘†   ”””– ƒƒŽ ‘“ 

  ˜— 

‘„ ”””–ƒ ‘ “ 

SKU: UC3MSGG501SGAF

1/EA

SKU: UC3MS12261

1/EA

“… ˜— 

“…›  

‘†   ”””– ƒ‹ƒŽ ‘ˆ §    ‘ ˆª”˜Ÿ

‘†   ”””– ƒ‹ƒŽ ‘‚  Ž ‚ ‘ ˆª”˜Ÿ

SKU: UC3MSSF407SGAF-BLU-F

1/EA

SKU: UC3MSSF402X-BLUE

1/EA

 … —  ‘ˆ     ‘ ˆª”˜Ÿ

 …   ‘ˆ     ‘ ˆª”˜Ÿ

SKU: UC3MSS2005-BROWN

1/EA

SKU: UC3MSS2007-TEAL

1/EA

   

… ˜— ‘ˆ        ‘ ˆª”˜Ÿ

‘ˆ     ‘ ˆª”˜Ÿ

SKU: UC3MSSCCS07S-GREEN SKU: UC3MSSCCS02S-GREEN

1/EA 1/EA

SKU: UC3MSF202AF

1/EAPROTECTIVE APPAREL

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

‘ ˜— ‘„   ‘   

‘ ˜— ‘„   ‘   

SKU: 3MPRTEYWSPGR

1/EA

SKU: 3MPRTEYWSP

1/EA

ƒ—ƒ    ‘‹  § … ‘“€ˆ’“€™šš™•›™•ž™ €

‘ ˜— 

‘   ”””†ƒ ‘€ˆª—• ˆª”˜Ÿ

SKU: 3MPRTEYWCL SKU: 3MPRTEYWGR

1/EA 1/EA

SKU: UC286-RUSHPPSI

1/EA

˜…ƒ ƒ   ‘   ‘ƒ ‘ ˆª”˜Ÿ

”‘˜› ƒ   

‘     ‘ ˆª”˜Ÿ

SKU: UCEP20

1/EA

SKU: UCUVXS3960C

1/EA

”‘˜›ƒ ˜—  

”‘˜›˜— ˜’   

‘ ‹   ‘€ˆª—•™ž›™›

‘ ”—   

‘Ÿ†    ‘€ˆª—• ˆª”˜Ÿ

SKU: UCIUVXS2940HS

1/EA

SKU: UCIUVXS1933X

1/EA

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

PROTECTIVE APPAREL

SAFETY GLOVES

„              …                †                ‡  ˆ            

 € € €SAFETY GLOVES

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

SPECIFICATION

ƒ

‚ 

„

 

 …† †„ †‡  

NITRILE GLOVES

 ’‚ ˜’  ‘† …  ‘’˜Ÿ ¨ ’ž—

SKU: UCGLV92134M SKU: UCGLV92134L SKU: UCGLV92134XL SKU: UCGLV92134S

S

100/BX 100/BX 100/BX 100/BX

M L XL

‚  ‚   ‘† …  ‘’œœ ¨ ’˜Ÿ

SKU: UCNITRILEGLM SKU: UCNITRILEGLL SKU: UCNITRILEGLXL SKU: UCNITRILEGLS

S

100/BX 100/BX 100/BX 100/BX

M L XL

ƒ‚ ˜’  ‘† …  ‘’œœ ¨ ’Ÿ™

SKU: UC6034511 SKU: UC6034512 SKU: UC6034513 SKU: UC6034510

XS

100/BX 100/BX 100/BX 100/BX

S

M LWWW.UNITEDCANADAINC.COM

SAFETY GLOVES

  ƒ  ‘† …  ‘’Ÿ

SKU: UCPM6-2806 SKU: UCPM6-2807 SKU: UCPM6-2805

XS

250/BX 250/BX 250/BX

XL L

250/BX 250/BX

SKU: UCPM6-2808 SKU: UCPM6-2809

S

M

 ‚ ˜’  ‘† … ‘ ˆ™š•™ ƒ † ‘’Ÿ

SKU: UCPM6-1508 SKU: UCPM6-1509

L XL

150/BX 150/BX

SKU: UCPM6-1507 SKU: UCPM6-1506

S

150/BX 150/BX

M

 ’‚ ˜’  ‘†  ‘ ˆ™š•™ ƒ † ‘’žœ

SKU: UCPM6-2407 SKU: UCPM6-2406

S

300/BX 300/BX

SKU: UCPM6-2408 SKU: UCPM6-2409

L XL

300/BX 250/BX

M

 ‘ ‚ ˜’  ‘  ‘™›œ©„   ‘’˜

SKU: UCPM6-3308 SKU: UCPM6-3309

L XL

100/BX 100/BX

SKU: UCPM6-3307 SKU: UCPM6-3306

S

100/BX 100/BX

M

 ‚  ‘† …  ‘’Ÿš ¨ ’ž—

SKU: UC4145R

R

100/BX

SAFETY GLOVES

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

Œ  ‚ ˜’ ‘† … ‘’š ¨ ’˜•

SKU: UC5508-M SKU: UC5508-S

S

100/BX 100/BX

SKU: UC5508-L SKU: UC5508-XL

L XL

100/BX

M

90/BX

€…‚  ‘† … ‘’ž

SKU: UCKCP90098 SKU: UCKCP90096

L S

200/BX 200/BX

 ‚ ˜’  

 

‘† …  ‘’œ

SKU: UCI7801L SKU: UCI7801XL SKU: UCI7801M

M

100/BX 100/BX 100/BX

L

XL

‚ ‚ ˜’  

 

‘† …  ‘Š  

SKU: UC5037716141432 SKU: UC5037716141425

M

100/BX 100/BX

L

 ‚˜€ ‚ ˜’  

‘† … ‘‚ …  

SKU: UCGLVRONNITL SKU: UCGLVRONNITM SKU: UCGLVRONNITXL

M

100/BX 100/BX 100/BX

L

XL

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

SAFETY GLOVES

VINYL GLOVES

  ‘ ˜’  ‘† … ‘ ˆ™š•™ ƒ † ‘’˜œ

SKU: UCPM6-5006 SKU: UCPM6-5007 SKU: UCPM6-5005

XS

150/BX 150/BX 150/BX

XL L

150/BX 150/BX

SKU: UCPM6-5008 SKU: UCPM6-5009

S

M

ƒ ‘  ‘† …  ‘’Ÿ” ¨ ’˜Ÿ

SKU: UCGLV34-740M SKU: UCGLV34-740S

S

100/BX 100/BX

SKU: UCGLV34-740L SKU: UCGLV34-740XL

L XL

100/BX 100/BX

M

‘  ‘† … ‘   

SKU: UCCURCA4135R

R

100/BX

 ‘  

 

‘† …¨   ‘’˜

SKU: UCI7901L SKU: UCI7901M

M

100/BX 100/BX

L

LATEX GLOVES

ƒ ’ ‘†  ‘’šŸ ¨ ’œœ

SKU: UC202-3183S SKU: UC202-3183M SKU: UC202-3183XS

XS

100/BX 100/BX 100/BX

S

SKU: UC202-3183L SKU: UC202-3183SXL

L

100/BX 100/BX

M

XLSAFETY GLOVES

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

 ‘† ¨  ‘ ˆ™š•™ ƒ † ‘’œ ’’˜’ 

SKU: UCPM6-8006 SKU: UCPM6-8007 SKU: UCPM6-8005

XS

150/BX 150/BX 150/BX

XL L

150/BX 150/BX

SKU: UCPM6-8008 SKU: UCPM6-8009

S

M

œ’˜’ ‘†  ‘’˜• ¨ ’˜Ÿ

SKU: UCCURCA4125R

100/BX

R

POLYMER GLOVES

 ’‚ ‘†     ‘’š• ¨ ’œ™

SKU: UCGLVNPG888-L SKU: UCGLVNPG888-XL

100/BX L XL 100/BX

SKU: UCGLVNPG888-M SKU: UCGLVNPG888-S

S

100/BX 100/BX

M

 ƒ   ‘†   … ‘’™

SKU: UCE12580-M SKU: UCE12580-S

S

500/BX 500/BX

SKU: UCE12580-L SKU: UCE12580-XL

L XL

500/BX 500/BX

M

  ƒ   ‘†  … ‘Ž   

SKU: UC8001 SKU: UC8002

M

500/BX 500/BX

LWWW.UNITEDCANADAINC.COM

SAFETY GLOVES

HAND & SURFACE HYGIENE

‰  Š                 ‹ Œ     ‹  Ž              Œ             

€‚ €ƒ € €

HAND & SURFACE HYGIENE

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

HAND SANITIZERS  ŠŠ 

  €„ž‘  ”””–  ‘•›–  ‘

‘  ”””–  ‘•›–  ‘

SKU: UCHNDSNT05

1/EA

SKU: UCPAHR354

1/EA

  “„ž

  €„ž

‘  ”””–  ‘•›–  ‘

‘  ”””–  ‘•›–  ‘

SKU: UC3901-99

1/EA

SKU: UCHNDSNT04

1/EA

‚  ™Š… 

 ™†„ž 

‘•œ–“  ‘   ‘

‘šœ–“  ‘Š   ‘

SKU: UCHNDSNT02

1/EA

SKU: UCBNHS01

1/EA

 ™Š„ž 

 ™†„ž 

‘šœ–“  ‘Š   ‘

‘šœ–“  ‘Š   ‘

SKU: UCHNDSNT01

1/EA

SKU: UCHNDSNT03

1/EAWWW.UNITEDCANADAINC.COM

HAND & SURFACE HYGIENE

SOAP DISPENSERS / REFILLS

 ˜†   —ƒ  ‘ † “ˆ—Šˆ‰ ‡ «Œ ‘†“„„“ˆ—™ž››„ ‰ 

SKU: UC7724-01

1/EA

˜†ƒ ƒ  ‘ † “ˆ—   ™ž››„

˜† ƒ €… 

‘‡ ‘† ž

‘Œ  ‘ ’‚ 

SKU: UCPRL7734G SKU: UCPRL7734W

WHITE

1/EA 1/EA

SKU: UCPHSMFRFP

2/PK

GRAPHITE

˜“  ‘ † “ˆ˜   ™ž››„ ‘† 

˜“ ƒ €… 

‘‡ ‘† ž

SKU: UCPRLES4

1/EA

SKU: UCPRLES4RF

2/PKHAND & SURFACE HYGIENE

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

  ‘ †  ™›››„ ‘‡    

  €… 

‘™›››„ †  ‘•›–  

SKU: UC212006

1/EA

SKU: UC277008

1/EA

   › 

„ —   Ÿ‚ƒ 

‘™ž››„ † ¬ ‘ ˜

‘™›œ ” …™› ” …™› ” ‘Š  ™›››   

SKU: UCSANPURCAN00

4/CS

SKU: UCKCC09746CS

1/EA

DISINFECTANT WIPES

 œ 

„ ƒ œ 

‘  ”””– ‘   ‘¥ˆ¦ ¥„¦

‘  ”””– ‘ 

SKU: UCCLRXWPS75-FS SKU: UCCLRXWPS35-FS SKU: UCCLRXWPS35-LF SKU: UCCLRXWPS75-LF

70 WIPES 35 WIPES 35 WIPES 70 WIPES

SKU: UCICLRX2 SKU: UCICLRX1

30 WIPES 15 WIPES

 œ 

 œ  ‘  ‹ ‘ ®”œ–  ‘ˆ 

‘  ””””– ‹ ‘ ‹

SKU: UCLYSOLDWCW

80 WIPES

SKU: UCLDIW

80 WIPES

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

HAND & SURFACE HYGIENE

‚  ƒ  ™ œ 

ƒ  ™ œ ‘‡   ‘‡ 

‘   ‘   

SKU: UCPURELLAHSW

175 WIPES

SKU: UCPURELLHSW

270 WIPES

 œ 

 œ 

‘   ‘ 

‘† ˆˆ ƒž   ‘™š› «š©…š•œ¯ šœ¬„ «”©…™ž©

SKU: UCB490181

50 WIPES

SKU: UCWPCV1150 SKU: UCWPCV1100

R

65 WIPES 160 WIPES

XL

 œ ¡ ¢ 

œ   œ ‘‡   ‘‰’”œ ” …™ž ” ‘£

‘  ”””– ‘“ ™•…ž› ‘„ ¨

SKU: UCDIWZYT

800 WIPES

SKU: UCLDIW

50 WIPES

„’ œ 

Œƒ •Œ—• œ 

‘‡š› ‘“  Žˆ€ ƒ“ ‘  ŠŽƒŠƒŠƒ™ ‘€ ƒ£ €†“ ‘š›Œ •©…—©¨™š›Œ š©…•©¨™š› ™™©…™ž©

‘“       ‘ž—›Œ  š›  ™š—››  

SKU: UCWPOX5995422 7” X 8” 6” X 7” SKU: UCWPOX5144708

60 WIPES

SKU: UCGREG34155

280 WIPES

160 WIPES SKU: UCWPOX5627460 11” X 12” 160 WIPES

HAND & SURFACE HYGIENE

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

SPRAYS & CLEANERS

   —ƒ  ‘  ””””– ‘„ ¨˜žš 

    † ‘  ””””– ‘  …  ‘„ 

SKU: UCTEESLDFLS

8 STRIPS

SKU: UCLYSOLLPFM

4.26 L

  —ƒ ƒ 

   

‘  ””””– ‘ ¥„¦ ˆ ¥ˆŒ¦

‘  ””””– ‘Ÿž 

SKU: UCLYSLSPCL350 SKU: UCLYSLSPCL539 SKU: UCLYSLSPSW350 SKU: UCLYSLSPSW539

CL CL

350 G 539 G 350 G 539 G

SKU: UCCLRXCUWB32FL

32 FL OZ

SW SW

 ‚  ™   ‘     ‘¨

‚ ™ ”  ‘     ‘¨

SKU: UCSNTLRTU

950 ML

SKU: UCSANITOL

4 L

 œ   

  ‘       ‘Ÿž£ 

‘ˆ        ‘€   

SKU: UCMSC6008

8 OZ

SKU: UCZEP-CNPRO36

32 OZWWW.UNITEDCANADAINC.COM

HAND & SURFACE HYGIENE

‘  ‘­‘Ÿ› Ÿ› Ÿ› Ÿ› … ™ˆˆ ƒž¥°¦ ˆ ™ˆˆ ƒž¥¦ ˆ  ‘Ž‡ƒ † ˆ  ‰¥  ¦

SKU: UCBD256089

30 TESTS/BX

‘  ™  ‘­

‘ Ž‡ƒ ˆ  ‡  ˆˆ ƒž¥  ¦ ‘  £ƒ‡ Žˆƒ‹‚ ˆ 

SKU: UCI256066

1/EA

 ‘  

 

‘žœ ¥  ¦ … ‰‰  ¥   ¦   ‘‚ ™œŸ›

SKU: UC09365397043

25 TESTS/BX

 €‰  

‘Ž œ ’œ œ… œ ‰‰  ™œ œ  … ‘Ž žœ ’žœ žœ… žœ ‰‰  ™ž  … 

SKU: UCCOV-19C5 SKU: UCCOV-19C25

5 TESTS/BX 25 TESTS/BX

RAPID ANTIGEN TESTS

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

 We work together.

              £                

¥€   ¦

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

PRIME VENDORS

INDEX 

 ™•ž›ž™ ž— ™Ÿ™”

± ˆ —

Ž‡ž— Ž žŸ Ž ™œ Ž€¬ž— 

ˆ ž• ˆ ž™ 

 ”™”žœ ”™”žš ”™ž™” ‡”

 š “ž• 

 •” ™—ž›ž™  žœž• 

„ žœž•

œ•™Ÿ Ÿš—™›™Ÿ™œ  ™ž  ™žž•

‡¬• ‡™› ‡ žš ‡ ™œ

Œ žš 

…žš  …”

‚Ž‚ žŸ ‚ ™—™” 

†œ™ž™—ž›ž™ † žŸžš €  žŸ € ™” 

ª ž• ª žš 

Š š Š  —™œINDEX/BRAND CATEGORY LIST

WWW.UNITEDCANADAINC.COM

  „ Š £  ˆ£ ›—                ¥ ¦  „ˆ ‡ ‡   ˆ Š ” ˆ ”€ ˆ ”‚ ˆ ” ˆ ” ˆ ” ˆ‚‘ €‘ ’‚€‘ €“‘‚

  ‰  ˆ      

   £‡“„¥ ‡“ „¦’ ²™žž˜Ÿ

    Š Ž  

ˆ‰Š‹ƒŒŽ‘ƒŽƒ‘

‚          ƒ

      ‰   ˜’ 

Π        WWW.UNITEDCANADAINC.COM

ABOUT US

“…      P P E C ATA L OG U E

111 Granton Dr, Unit 412, Richmond Hill, ON L4B 1L5

+1(888)751-5999 contact@unitedcanadainc.com

www.unitedcanadainc.com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32

Made with FlippingBook Digital Proposal Creator