Greenity3

C O L UMN

Het failliet van de wetenschap Robert Heemskerk Natural Bulbs robert@naturalbulbs.nl

Volgens Brussel kan het gewoon. Onkruid bestrij- den met glyfosaat. Voorstanders baseren zich op bepaalde wetenschappelijke onderzoeken. Naar verluid is het volkomen veilig voor mens en dier om onkruid en zaden met glyfosaat te behandelen. De tegenstanders van de met vijf jaar verlengde vergunning beroepen zich juist op andere weten- schappelijke onderzoeken. Een deel van de dialoog tussen de wetenschappers en de belanghebbende partijen gaat nu over het wederzijds valideren dan wel onderuit halen van elkaars onderzoeken. Onder wetenschappers groeide afgelopen jaren weerstand tegen de onzorgvuldigheid waarmee goedkeurende instanties zoals de EFSA en Ctgb hun werk doen. Quote uit het Britse medische vakblad Journal of Epidemiology and Community Health: ‘Alle evaluaties overziend, concluderen we dat de huidige veiligheidsstandaarden voor op glyfosaat-gebaseerde on- kruidbestrijdingsmiddelen verouderd zijn en de volksge- zondheid en het milieu niet afdoende beschermen.’ Velen van ons groeiden op met een aantal zeker- heden in het leven. Zo was er ooit een toekomstbe- stendig pensioensysteem met een vaste pensioen- datum, een florerende economie, drijvend op een gasbel die niet stuk te prikken leek. En we leefden in de rotsvaste overtuiging dat de economische voorspoed en het welzijn van de mensheid te dan- ken was aan innovaties verkregen uit degelijk en onomstotelijk vaststaand wetenschappelijk bewijs. Ik ben weer een illusie armer. En ook als u voor- stander bent van het glyfosaatgebruik, zou u zich toch ook afvragen waar het mis is gegaan met onze zekere wetenschap? Het besluit vanuit Brussel is een politiek besluit. Deze ontketent een sterke emotie bij mensen die zich zorgen maken. Consumenten die besloten heb- ben hun geld alleen nog maar daar uit te geven bij bedrijven waar rekening gehouden wordt met deze zorg. De consumptie van biologische voeding is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Winkelketens kopen residuvrij. Waarom zou dat zijn? Cynisch genoeg is het politieke besluit voor ons biologische bedrijf wind in de zeilen. Bedankt Brussel.

7 december 2017

11

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker