Greenity3

Vaste planten

Tekst: Arie Dwarswaard

November is voor de meeste landplantentelers nog niet de maand waarin het al volop rooien is van de vaste planten. Alleen gewassen als pioen en Hosta zijn of worden nu volop gerooid. Teler Theo Vilier uit het Noord-Brabantse Boerdonk is drie weken geleden begonnen met rooien. “Wij rooien van half november tot eind maart. We hebben een heel gevarieerd sortiment van meer dan twee- honderdvijftig soorten. Daarvan loopt de rooitijd sterk uiteen. Astilbe is er nu al uit, maar lavendel rooien we pas eind maart.” Over het weer in zijn teeltgebied is Vilier goed te spreken. “Waar we vorig jaar vooral in juni met wateroverlast te maken hebben gehad, was het deze zomer net andersom. We hebben meermalen moeten beregenen. Zeker een gewas als Astilbe heeft het in zo’n zomer min- der gemakkelijk dan andere gewassen.” Ook het najaar verloopt in het oostelijk deel van Noord-Brabant wat neerslag betreft positief. “Tot nu toe valt het mee. Daardoor kunnen we rooien als dat nodig is. Wat we rooien komt mooi de grond uit. De kwaliteit is beter dan vorig jaar. De vraag is redelijk, dus wat ons betreft ziet het er goed uit.” In de Bloembollenstreek is de rooisituatie niet heel veel anders, stelt Arnold van Berkel uit Hillegom. “Er wordt eind november nog niet volop gerooid. Wij rooien nu wat er op afroep uit moet. Pas in decem- ber gaan we met de grote partijen aan de slag.” De geluiden die Van Berkel van collega’s uit de streek hoort, stem- men positief. “Er wordt redelijk goed gerooid. De handel is goed en daardoor is de stemming ook positief.” Waar het in Noord-Brabant meevalt met de neerslag, krijgt de Bloem- bollenstreek met vrij veel regen te maken. Geen punt van zorg, aldus Van Berkel. “Als er een keer 15 mm neerslag valt, dan kun je vaak de volgende dag al weer aan de slag. Op zandtuinen is dat geen pro- bleem. We hebben vaak meer zorgen om vorst, maar daar ziet het voorlopig nog niet naar uit. We houden nog even open weer.”

7 december 2017

15

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker