Greenity3

Zantedeschia

Tekst: Arie Dwarswaard

Ontevreden zijn ze niet, de telers Rob Duineveld van G.J. Duineveld uit Breezand en Paul Broersen van het gelijknamige bedrijf uit Anna Paulowna. Eind november hebben ze de leverbare knollen er uit en is het alleen nog zaak om de snippers te rooien. Duineveld teelt 10 hectare knollen en startte eind oktober met de oogst. Ondanks de regen die regelmatig viel, is het rooien goed ver- lopen. Een eerste indruk van het gerooide stemt tot tevredenheid. “We hebben de indruk dat het redelijk tot goed is. De groei is gemid- deld genomen goed geweest, ondanks dat we minder warmte heb- ben gehad in september dan vorig jaar. Hoe de opbrengst werkelijk is, valt nog niet goed te zeggen, omdat we na het rooien de knollen zo’n zeven weken bewaren voordat we ze gaan verwerken. Dan kun je zien of er uitval is. Maar over wat we aan kisten per hectare gerooid hebben, ben ik niet negatief. Ook de nog te rooien snippers zien er redelijk geslaagd uit.” Ook Paul Broersen, die in totaal 5,5 hectare teelt, deels voor eigen rekening, deels op contract, is klaar met het leverbaar te rooien. Hij begon al op 7 oktober, omdat hij een andere manier van rooi- en heeft. “We maaien eerst het loof af en wachten dan een aantal dagen zodat de knollen kunnen besterven. Daarna gaan we rooien en rapen de knollen van de machine af. Dat is wel arbeidsintensie- ver, maar door deze manier van werken is de beschadiging bij ons teruggebracht tot nul. De knollen hoeven namelijk na het rooien niet meer de kist uit; ze gaan direct voor de droogwand. Daarnaast blijft alle grond op het land.” Wat de handel betreft, zijn de mannen het eens: de stemming is goed. De knollen zijn in het algemeen goed te verkopen. Voor een kapitaal- sintensieve teelt als Zantedeschia geen overbodige luxe.

16

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker