Greenity3

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Vaste planten vrij van veen gerooid

dit jaar en we zijn hier erg blij mee. De volle kisten rijdt de medewerker naar het pad waarna we ze op de vrachtwagen kunnen laden.” Voor Rijnbeek scheelt deze investe- ring meer dan alleen menskracht. “Voorheen was er zes tot acht man bezig, nu nog twee. Daarnaast is dit voor onze medewerkers veel beter te doen. Zeker als ze al wat ouder zijn, houden ze dit veel langer vol. En voor jonge medewerkers is het goed om te zien dat we investeren in techniek. Want nu vallen de pollen nog op de grond, maar een volgende stap is natuurlijk dat ze direct in de kisten vallen.”

“Twee jaar geleden zijn we met H. van Gerven Mechanisatie uit Lisse gaan nadenken over een andere ma- nier van rooien van onze vaste plan- ten. Op zandgrond werken ze met trekkers en een rooimachine die daarachter hangt, maar op veen kun je trekkers niet gebruiken. Huub van Gerven heeft een zelfrijder met rupsbanden gebouwd die draadloos is te besturen door een medewerker. Snelheid en rooidiepte zijn traploos regelbaar. Aan het einde van de opvoerketting zitten kloppers die de grond tussen de vaste planten vandaan kloppen. Verder moet je op deze grond het moment echt pakken, dus soms is het nodig om al vroeg of nog laat te werken. Om die reden zit er ook goede verlichting op de machine.” De gerooide planten vallen achter de machine op het bed. De tweede medewerker deponeert de planten met een vork in groot of klein fust. De kisten zet hij op een eveneens zelfrijdende pallettruck op rups- banden. Rijnbeek: “Die huren we

GerCon Vasteplan- tenrooimachine H. van Gerven Mechanisatie www.gerven-mechanisatie.nl

Tekst: Arie Dwarswaard Fotografie: René Faas

Twee medewerkers van vasteplan- tenkwekerij en –handel Rijnbeek & Zoon uit Boskoop zijn nog nodig om de vaste planten die het bedrijf op de veengronden van Boskoop teelt te rooien. Voorheen waren dat er al gauw zes en soms nog meer. Boven- dien was het zwaar werk. Tijd om na te denken over een alternatief. En dat is er gekomen. Vorig jaar draaide de machine voor het eerst en na dat eerste seizoen zijn er nog aanpassingen gedaan. Dit najaar verloopt het rooien tot tevredenheid van de twee medewerkers en van directeur Arno Rijnbeek.

Aan het werk Tijdens het rooien was Greenity aan- wezig om dit te filmen. Hoe de rooi- machine werkt, is te zien in een filmdie staat op de website van Greenity: www.greenity.nl.

7 december 2017

21

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker