Greenity3

Het lijkt zo gewoon: elke liter water uit de kraan voldoet aan de hoogste eisen. Maar voordat water goed genoeg is om als drinkwater te fungeren, komt er heel wat bij kijken. Drinkwaterbedrijf Vitens weet daar alles van. Samen met bloembollentelers gaat Vitens een pilot uitvoeren in Ommen. Een spannend proces, maar vooral de moeite waard. E lke dag levert drinkwaterbedrijf Vitens dertig olympische zwemba- den aan schoon drinkwater af aan 5,7 miljoen mensen. Het leiding- net omspant meer dan een keer de omtrek van de aarde. Om dit systeem optimaal te laten functioneren, is het winnen van schoon drinkwater uit de grond essentieel. In een land als Nederland, waar grond vele functies heeft, is het een hele zorg om aan de hoogste eisen van drinkwater te kunnen blijven voldoen. Strategisch Om- gevingsmanager Gerben Korten van Vitens weet daar alles van. AANVULLEND SYSTEEM Vitens wint in vijf provincies water uit de grond om af te leveren als drinkwater. Het water komt 30 tot soms wel 180 meter diep weg. In die ondergrond speurt het bedrijf naar water dat bruikbaar is als drinkwater. Ten opzichte van oppervlakte- water dat wordt gebruikt voor drinkwater heeft grondwater een aantal duidelijke voordelen, aldus Korten. “Grondwater is de schoonste bron, waardoor je het minder hoeft te zuiveren dan oppervlak- tewater. Het is bacteriologisch betrouw- baar en heeft een constante temperatuur. Bij verontreinigingen kunnen we op tijd ingrijpen om te zuiveren. Om die rede- nen is het gebruik van grondwater als drinkwater goedkoper en duurzamer dan oppervlaktewater.” Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Gerben Korten:

‘Iedereen wil schoon drinkwater’

22

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker