Greenity3

5 M I NUT EN

Wim Balder kwam na de middelbare agrarische school in het familiebedrijf werken, en het werd vervolgens zijn eigen bedrijf. De firma J. Balder/Cotulip is gevestigd in Sint Pancras. ‘Nederland hoort bij de kopgroep’

Duurzaamheid is voor mij… “…een woord met een ruime lading, een mode- woord, dat té vaak in verschillende discussies wordt gebruikt. Als je 25 mensen om een definitie vraagt, krijg je 25 verschillende omschrijvingen. Toch raakt duurzaamheid aan het aloude rentmeesterschap, een goede leefomgeving doorgeven aan degenen die na ons komen. Onlangs verscheen in een landelijk dagblad een artikel over de vermeende giftige cock- tail van gewasbeschermingsmiddelen in aardbeien. Op hetzelfde moment werd ook het framewoord van het jaar gepresenteerd. Gekozen werd voor het woord gifei, een product van de Fipronilcrisis. Met zo’n framewoord kan een discussie in een bepaalde richting worden gestuurd. Als bloembollenteler brengen deze discussies me soms onnodig in verle- genheid.” Ik vind het jammer dat wij als sector… “…de opinie tegen hebben. Kennelijk is het van ondergeschikt belang dat bij residucontroles hele veilige marges worden aangehouden. Ik vraag me af of men dit weet. Nederland hoort in Europa bij de kopgroep van landen die het goed doen. Toch werkt de sector aan nog meer innovatie. De ambitie ‘Op naar een vitale teelt in 2030’ van de KAVB is behoorlijk ambitieus, maar wellicht het juiste ant- woord in de discussie. Stap over je schaduw heen, sla op de trommel, toon ambitie en laat zien wat je doet.” Wat je echt gezien moet hebben… “… is de eerste multiresistente tulpenlijn van Ecotulips. Ik ben zeventien jaar betrokken bij het project Gestapelde Resistenties Tulp, uitgevoerd door WUR Wageningen in opdracht van negen Noord-Hollandse tulpentelers verenigd in Ecotulips bv. Een onderzoek gericht op resistenties tegen Fusarium, Botrytis en TBV bij de tulp. Zelf mag ik de bollen, klonen en zaaisels van dit project telen en selecteren. We zien prachtige dingen, echter het leveren van het wetenschappelijk bewijs dat een tulp meervoudig resistent kan zijn, is mogelijk, maar kostbaar. We weten dat ze er zijn. Nu alleen nog de vraag waar. Misschien een project voor de extra btw?”

Wim Balder 59 jaar Bollenkweker

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Opmerkelijke punten in het regeerakkoord zijn… “… ten eerste wil men een grotere inzet om te komen tot doelstellingen aangaande klimaat en duurzaamheid. Het tweede opmerkelijke punt is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent. Ook de agrarische productie zal dus belast worden met het verhoogde tarief.” Als het gaat om duurzaamheid… “… worden wij als sector gewezen op de noodzaak van verantwoorde teeltmethodes. We moeten ons als bloembollentelers bewust zijn van deze noodzaak en intensief zoeken naar mogelijkheden om de gestelde doelen te verwezenlijken. Dit is suc- cesvol, maar ook weerbarstig en complex. Iedereen wil meewerken mits het risico beheersbaar is en de kwaliteit van ons product gewaarborgd blijft. Bo- vendien is het een kostbaar proces en dit geld moet veelal door de sector zelf worden opgebracht. Het lijkt mij dan ook verantwoord om de extra btw- opbrengst op de agrarische productie te gebruiken om de voortgang van het broodnodige onderzoek te financieren.”

Volgende keer

THEO GLIM Commercieel technisch adviseur Omnihout bv

7 december 2017

25

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker