Greenity3

Teelt van hyacint op water blijkt mogelijk

De volledige onderzoeksrapporten staan op de website www.teeltdegronduit.nl

te telen op bakken los van de ondergrond, zonder tussentijds te oogsten en opnieuw te planten. Door de bakken het eerste sei- zoen in (leegstaande) kassen te plaatsen en door het regelmatig toedienen van water en voeding zijn goede oogsten behaald. De conclusie luidt dat grootschalige teelt van bollen los van de ondergrond econo- misch nog niet haalbaar is. De productie van hoogwaardig, ziektevrij uitgangsmate- riaal wel. “In de bloembollen is het lastig om ‘teelt los van de grond’ rendabel te maken voor productie”, zegt De Haan. “Bij bladgewassen is het mogelijk om meer teelten in een jaar te doen. Daardoor is economisch voordeel te behalen. Bij de bloembollenteelt kan dat niet. In dat geval moet de winst zitten in de totale kwaliteit van het uitgangsmateriaal waardoor er minder problemen zijn tijdens de teelt en minder uitval is in de verdere keten. De problemen met PlAMV hebben ertoe geleid dat dit is opgepakt in de sector.” Toepassen van de productiemethode ‘los van de grond’ voor uitgangsmateriaal vindt al op praktijkschaal plaats. Om dat voor de teelt ook te laten gebeuren, zijn een aantal ontwikkelingen nodig, stelt De Haan. Teeltmethoden zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen vol- gens hem nieuwe mogelijkheden bieden voor het doorontwikkelen van grootschali- ge teeltsystemen los van de ondergrond. De hogere opstartkosten kunnen echter een belemmering vormen, denkt De Haan.

“Je hebt een flinke investering nodig om te starten. Dat is hoger dan bij de normale teelt. Op termijn zijn de kosten gelijkwaardig of goedkoper omdat je juist in het begin veel moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan systemen met teelt op water. Het is de vraag of banken dat willen financieren.” VASTE PLANTEN In het kader van Teelt de grond uit zijn ook proeven gedaan met zomerbloemen en vaste planten. In 2010 zijn verschillen- de systemen voor de teelt van een groot aantal zomerbloemen en vaste planten getest en vergeleken. De test bestond uit teelt in goten met grof rivierzand, teelt op dunne matten van hennep en kokos, teelt in een klein substraatvolume op Jiffy potjes en teelt op water. De teelt op dunne matten verliep goed, maar zou bij grootschalige toepassing een hoge investering vergen. De teelt in de goten met zand en de teelt op water lieten de meest veelbelovende resultaten zien. Vrijwel alle geteste gewassen bleken te kunnen worden geteeld op de nieuwe teeltsystemen. ZOMERBLOEMEN Van 2011 tot 2013 zijn verschillende soorten moeilijk in de grond te telen zomerbloemen geteeld in grote kisten met grof zand, met het geven van water en voedingsstoffen via druppelslangen en op

7 december 2017 laten zien dat je veel gewassen los van de ondergrond kunt telen. Dat was tien jaar geleden nog maar de vraag.”   water. De kwaliteit en productie was zeer goed. In 2011 zijn bij een teler van vaste planten substraatbedden getest met grof zand, los van de ondergrond. De opbrengst en kwaliteit van deze planten was even- eens zeer goed. In de afgelopen jaren was de aandacht voornamelijk gericht op Callistephus (zaai-aster), een gewas dat grote proble- men ondervindt in de gangbare teelt in de grond. Zowel in de praktijk als bij Proeftuin Zwaagdijk en PPO WUR is de teelt van deze snijbloemen getest en onderzocht op een drijvend teeltsysteem. De resultaten waren zeer wisselvallig. Massale uitval en een kwalitatief zeer goede productie wisselden elkaar af. In de geslaagde teelten werd wel een uitzonder- lijk goede kwaliteit Callistephus geoogst waar de afzetkant veel belangstelling voor toonde. De grootste uitdaging is om het slagingspercentage aanzienlijk te verho- gen. De Haan: “In principe kan het, maar we hebben nog niet voldoende grip op het proces. Daar zou meer onderzoek voor nodig zijn.” Concluderend stelt De Haan dat het project in alle teelten een schat aan informatie heeft opgeleverd. “In die zin dat we weten dat je op deze manier kunt telen en dat daar oplossingen liggen voor een aantal vraagstukken. We hebben

37

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker