Greenity3

B O E K R E C E N S I E

De mooiste siergrasssen Tinneke Provoost en Laurence Machiels Uitgeverij Lannoo - 224 pagina’s ISBN 9-789-401-439893 24,99 euro

Gras voegt echt iets toe aan de tuin

gebruik je voor welke soort? Uiter- aard ontbreken de belangrijkste ziekten en plagen niet in het boek. Waar ze te zien of te koop zijn? Ook dat krijgt de lezer aangereikt. Is er dan niets aan te merken op het boek? Ja, toch wel. De samenstellers komen uit Vlaanderen en hebben het boek vanuit hun Vlaamse we- reld geschreven. Dit betekent dat de tuinontwerpen vrijwel allemaal zijn gemaakt door Vlaamse tuinar- chitecten. En in de inleiding van dit boek mist echt de naam van Piet Oudolf. Als er iemand is geweest die siergrassen op de kaart heeft gezet bij tuinarchitecten en daarmee de markt voor deze groep produc- ten heeft vergroot, dan is hij het wel. Ten slotte levert het Vlaamse Nederlands in het boek soms wat vraagtekens op. Bijvoorbeeld het woord ‘primeert’ dat in Nederland eigenlijk niet wordt gebruikt. Het zijn slechts kleine dingen, die niet veel afdoen aan het verder zeer ver- zorgde en informatieve boek over de kleur- en vormenrijke wereld van siergrassen.

kenmerken, kleuren, vormen. Het komt allemaal aan bod in het derde hoofdstuk, waarin de samenstellers ruim negentig variëteiten behande- len volgens een vast stramien. Het levert een fraaie caleidoscoop op van de enorme variatie binnen deze groep. Ze nemen hun onderwerp vrij breed. Ook Liriope wordt mee- genomen, maar wel met de vermel- ding dat dit geen echt gras is. Van elke soort is een goede afbeelding opgenomen en staan de belangrijk- ste kenmerken op een steeketiketje vermeld. Voorafgaand aan dit in omvang belangrijkste hoofdstuk nemen de samenstellers tien misverstanden weg die over grassen bestaan. In hoofdstuk 2 krijgt de lezer tuinen te zien met grassen als onderdeel van het ontwerp. Dat varieert van kleine stadstuinen tot flinke lande- lijke tuinen. Ruimte voor siergras- sen is er altijd. Provoost legt als kenner ook in het boek uit hoe je met meerjarige grassen omgaat. Wanneer maai je die nu precies en welk type schaar

De mooiste siergrasssen Tinneke Provoost en Laurence Machiels

Tekst: Arie Dwarswaard

In 2004 verscheen van Piet Oudolf zijn boek ‘Prachtig Gras’. Daarna bleef het lang stil, terwijl de ontwik- kelingen in deze groep vaste planten is doorgegaan. Alleen al om die re- den is het goed dat Tinneke Provoost en Laurence Machiels het boek De mooiste grassen voor de tuin hebben geschreven. Provoost is eigenaar van kwekerij De Grashalm en kent de kwaliteiten van de grassen die ze kweekt. Machiels is groenjournalist. De fotografie is verzorgd door Vero- nique De Walsche van Artifix. Wat wil je als geïnteresseerde lezer weten over grassen? Toepassing,

7 december 2017

39

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker