Greenity3

Het project ‘Schoon erf, schone sloot’ is gericht op het verminderen van erfemissie. Greenity besteedt met regelmaat aandacht aan de voortgang van het project.

Toen Nico Wit van Wit Flowerbulbs als voorzitter van de studieclub Niedorp e.o. voorstelde dat alle deelnemers van de studieclub wel konden meedoen met het project ‘Schoon erf, schone sloot’, was iedereen voor. Helaas was toen het subsidiepotje leeg, maar in 2018 doen ze allemaal mee. Met de hele studieclub

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

I n 2018 start de volledige studieclub Niedorp e.o. met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Nico Wit, voorzitter van de studieclub vertelt: “Iedereen wilde meedoen. Met 32 bedrijven sla je meteen een grote verbeteringsslag als de erfemissie vermindert.” Omdat het finan- cieel niet haalbaar was om meteen met alle bedrijven mee te doen aan het project, doen nu 2 van de 32 bedrijven mee als pilotbedrijf. De studieclub is opgedeeld in twee groepen: vroeg en laat ontsmetten. “Zo doen we wel al mee met het project. We kunnen alvast voorproeven en het houdt ons scherp”, zegt Wit. “Volgend jaar weten we al waar we op moeten letten. Dit seizoen start dus eigenlijk de bewustwor- ding. Iedereen denkt na over de te zetten stappen.” Twee bedrijven uit de studieclub laten de metingen op hun bedrijf verrichten. De hele studieclub krijgt deze resultaten te zien en deze zullen binnen de club worden besproken. Daarnaast gaat de club bij het bedrijf kijken naar de situatie. “Zo kunnen we met de groep brainstormen over oplossingen. Ook al is het bij iemand anders, je kunt meedenken over hoe emis- sie voorkomen kan worden. Door te kijken op de bedrijven weten we hoe de situatie daar is. Soms zijn het simpele dingen die aangepast kunnen worden die zorgen voor verbetering. Daarnaast durven collega-

bedrijven elkaar tegenwoordig op punten aan te spreken, of juist tips te geven.”

nog meer eigen onderzoek. Zo worden op een derde bedrijf binnen de studieclub op eigen kosten monsters genomen. Dit onderzoek heeft wat raakvlakken met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. “We willen zelf zien in hoeverre grond het erfwater zuivert. Op het bedrijf is een goot in de grond gemaakt waar water vanaf het erf in loopt. We meten aan het begin en aan het eind van de goot hoeveel middel er te vinden is. Daarbij kijken we of er verschillen zitten tussen de verschillende meetpunten. Dit is een natuurlijke manier van erfemissie zuiveren. ” Water staat vaker op de agenda van de studieclub: “Een van onze leden is de mogelijkheden aan het bekijken of het lukt om al het verontreinigd restwater op te vangen en te zuiveren. Hierbij wordt met een schuin oog gekeken naar de technieken die in de glastuinbouw worden gebruikt. Het zou fantastisch zijn als dat zuiveren slaagt.” In 2018 start voor Wit Flowerbubs de deelname aan het project. Wit: “We zullen ongetijfe;d met onze neus op de feiten worden gedrukt. Soms zijn er emissierou- tes die je niet verwacht. Dat is ‘Schoon erf, schone sloot’. Waar die routes zitten, weet ik alleen nog niet. Daar komen we achter als we echt meedoen.”

Ondanks dat op het bedrijf Wit Flowerbubs in ’t Veld nog geen metingen worden ge- daan, houden ze al rekening met mogelijke verspreidingsroutes. Zo ontsmetten ze in een ruimte met een vloeistofdichte vloer. De bollen worden gedoucht en kunnen lange tijd uitlekken. Alle restvloeistoffen worden opgeslagen en hergebruikt. Vervol- gens komen de kisten op de uitlekplaats te staan. Deze plek wordt omgeven door een goot. Daarin worden lekdruppels opgevan- gen die worden hergebruikt. “We kijken ook naar wat we douchen. Zo weten we dat afbroeitulpen langer moeten uitlekken. Dat doen we dan ook.” De kisten worden binnen geladen met een heftruck die niet buiten komt. Daarnaast staan alle kisten en machines binnen in de schuren. EIGEN ONDERZOEK Naast het project ‘Schoon erf, schone sloot’ is de studieclub heel actief in het zelf onderzoek doen. Een voorbeeld is de zelfgeorganiseerde spuitproef. “We zijn met vier verschillende spuiten gaan spui- ten naast elkaar. Zelfde doppen, zelfde druk enzovoort, zodat alles verder gelijk was. Dat hebben we gefilmd met een pro- fessionele drone, maar de leden waren er ook bij om het in het echt te zien.” Naast de spuitproef doet de studieclub

40

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker