Greenity3

C O L UMN

CNB betaaldatum januari 2018

Omdat wij de betaaldatum van januari 2018 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt. Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met woens- dag 14 december 2017 geleverd zijn, uiterlijk 20 december 2017 bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaalda- tum maart 2018 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 14 december 2017 plaatsgevonden. Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbe- wijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.

Zwartepieten Jan-Hugo de Wit — Manager financiën j.h.d.wit@cnb.nl

7 december 2017 Met het zwartepieten heb ik het dan over de schuld op iemand afschuiven. De term zwartepieten of iemand de zwarte piet toespelen is niet afgeleid van ons Sinterklaasfeest maar van het kaartspel zwartepieten. Dit kaartspel schijnt zijn oorsprong te vinden in China en is ver- volgens in de 16e eeuw via Frankrijk naar ons landje overgewaaid. Het wordt gespeeld met een klassiek spel kaarten. De schoppenboer heet in dit spel de zwar- tepiet en het is de bedoeling dat je als speler niet eindigt met de schoppenboer, want dan heb je verloren en ben je dus de zwartepiet. In andere talen staat het spel ook bekend onder de naam zwartepieten, maar dat terzijde. Zwartepieten gebeurt alle dagen en volop om ons heen, zelfs in ons bollenvak. Wanneer zich problemen voordoen, wordt al gauw een schuldige aangewezen. Terecht of niet. Bijvoorbeeld bij aan- en verkooptransacties die je aan- gaat. Bij elke transactie trek je weer een lootje. En wanneer de lootjes zijn getrok- ken, loop je het risico dat er een mooie surprise voor je wordt gemaakt. En grote kans dat dit ook nog wordt begeleid met een gedicht waarin je haarfijn wordt ge- fileerd. Je houdt het niet tegen, maar je kan je er wel tegen wapenen. Wij vak- genoten weten gelukkig wat ons hier te doen staat. We handelen immers vol- gens de bekende reglementen. Wanneer we niet conform de afspraak kunnen leveren of afnemen, communiceren we dit tijdig en schriftelijk. En op cruciale momenten laten we monstertrekkingen uitvoeren. Hiermee voorkomen we in ie- der geval formele misstappen en doen we dus aan risicobeperking. Maar net als in het kaartspel - en tegenwoordig ook bij het Sinterklaasfeest - kan de zwartepiet kaart met een heel andere kleur worden gespeeld. Wees dus op je hoede en voor- al voorbereid als de zwartepiet je wordt toegespeeld. 7 december 2017 Sinterklaas is weer het land uit, maar het zwartepieten blijft.

Agenda

9-10-11 januari CNB Bloem- en relatiedagen 19 januari

Leliemiddag Andijk 23-24-25-26 januari CNB New Plants op IPM Essen 26 januari Dag van de Tulp met broeierijworkshop van CNB Teeltadvies 26-27-28 januari Westerkoggeflora, De Goorn

7 december 20177 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker