Greenity3

den worden niet-gedifferentieerde cellen gevormd, dat lijkt op callus of woekerweefsel, maar dat is het niet. Dit is echt een enorme explosie van celdelingen. Alle cellen zijn in deze fase heel klein, bevatten geen zetmeel en zijn onregelmatig van vorm. De tweede fase zou je de reprogrammeerperiode kunnen noemen. Uit die niet-gedifferentieerde cellen groei- en weer gedifferentieerde cellen.” De bestudering van dit proces leverde nog meer informatie op. “Het mechanisme van celdeling is gelijk bij alle cultivars die we hebben onderzocht. Toch zijn er cultivars die snel en cultivars die langzamer vermeerderen. Bij de langzame vermeerderaars treedt na drie dagen een soort blokkade op, waardoor de vorming van meristemen ofwel groeipunten bij deze groep later begint. Dat proces zorgt er dus voor dat de ene lelie gemakkelijk en de andere lastiger vermeerdert. Dat resultaat is belangrijk voor de vermeerdering van tulp. Daar moet je op letten.” NOG VERDER Wie kunnen er iets met dit resultaat? In ieder geval de lelieveredelaar, aldus de onderzoekster. “Nu duidelijk is waardoor het verschil tussen een snelle en een langzame vermeerderaar ontstaat, kun je als lelieveredelaar hiermee rekening houden als je gaat kruisen. Maar dit is niet het

grootste probleem dat lelieveredelaars hebben. Wat zij zien, is dat lelies na de koudebehandeling voor de helft één blad geven en voor de andere helft een hele plant. Helaas heb ik niet het juiste materiaal gehad om op die vraag een antwoord te kunnen geven. Dit was een van de deelpro- jecten die ik bij mijn promotieonderzoek heb uitgevoerd, samen met enkele studenten.” Evenmin opgelost, maar dat was ook geen onderdeel van dit onderzoek: het in kaart brengen van het hele genoom van de lelie. “Voor mijn onderzoek zijn delen gesequenced, maar nog niet de hele genenkaart. Het zou echt helpen als dat wel gebeurt. We hebben nu nog steeds een hele grote legpuzzel met onbekende stukjes. Het is goed om te weten dat het genoom van de tulp binnenkort wel helemaal be- kend is. Met de huidige stand van de techniek zou het ook voor lelie mogelijk moeten zijn.” Blijft over de vraag waar het allemaal mee is begonnen: is de informatie over het vermeerderingsproces van de lelie bruikbaar voor de tulp? “Onderzoekers die zich met dit onderwerp bezighouden, kunnen zeker met dit resultaat aan de slag. Sterker nog, ik weet dat Remco Offringa in Leiden al met de inhoud van mijn proefschrift aan de slag is gegaan. Dat is prima, daarvoor doe je het uiteindelijk. En hopelijk wordt hiermee de tulp minder recalcitrant.”

7 december 2017

49

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker