Greenity3

VOO RWOO R D

Geen ballen maar bollen

Jeannet Pennings — hoofdredacteur j.pennings@greenity.nl

De sint is weer op de boot naar Spanje gezet, tijd voor huiselijke gezelligheid. Een boom, lichtjes, slingers, ballen, kransen en andere kerstversiersels. Bloembollen horen daar zeker bij, dat bewijst de omslag van deze editie wel. Hyacinten met glitters, veel glitters, recentelijk gespot op de trade fair in Aalsmeer. Of ze het gaan doen, valt te betwijfelen. Waar een amaryllis prima zonder grond en water kan, leert de ervaring dat deze voorjaarsbloeier iets meer nodig heeft om zijn nagels te ontpoppen. Maar is het erg als volle bloei uitblijft? De gewaxte bol met zijn groene pen is al een feestje op zich om naar te kijken. Tenminste, als je het mij vraagt. In het voorjaar hoef je er niet mee aan te komen, dan willen we bloemen zien, maar zo vlak voor de feestdagen… Het lijkt mij een leuke gadget voor op de kersttafel. Waar het uiteindelijk om gaat, is de juiste verwachtingen scheppen. En vervolgens die verwachtingen managen. Wie dat goed doet, kan een nichemarkt als deze bedienen. Mooi om rond de feestdagen nog eens te overpeinzen: voor welke markt bent u nu eigenlijk het hele jaar in de weer? Maar voordat het zover is, moeten ongetwijfeld nog even de schouders eronder gezet worden. De oogst, verwerking en export van de verschillende zomerbloeiende gewassen is in volle gang, zie de impressie op pagina 12-17. En met een relatief ‘vroege tulp’ dit jaar staat ook het broeiseizoen in de startblokken. Dus wel of geen bloei deze kerst, het voorjaar komt eraan!

7 december 2017 VERANTWOORDELIJKHEID: De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: Jeannet Pennings (hoofdredacteur), Arie Dwarswaard, Monique Ooms, Lilian Braakman en René Bouwmeester (vakredacteuren). FOTOGRAFIE: René Faas. VORMGEVING: FilieNicola en Lianne van ’t Ende. UITGEVERS: KAVB en CNB. ADRES: Heereweg 347, 2161 CA Lisse, Postbus 31, 2160AA Lisse, tel. 0252-431 117 of 0252-536 966 (kantoor A. Dwarswaard), www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl. 6%BTW): Nederland € 265,– per jaar, Europa € 285,– per jaar, buiten Europa € 315,– per jaar. Aan- of afmelden bij John Meijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen op www.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com.7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker