Greenity3

P RO D U C T U I TG E L I C H T

Opstaand, ook in warmte De grote, witte bloemen maken van ‘Martine’ een OT-hybride met een hoge sierwaarde. Maar dat is niet de enige reden waarom broeiers voor deze snijlelie kiezen. Met name de bruikbaarheid is een pré. Een sterk ras met stevige, opstaande knoppen. Ook als het warm is. Eerlijk is eerlijk, er zijn al best veel witte OT-lelies op de markt. Toch verdient ‘Martine’ een plekje in de spotlights. De cultivar is nog maar een jaar goed en wel op de markt en nu al praktisch uitverkocht. Het illustreert het enthousiasme waarmee deze lelie wordt ontvangen. De cultivar komt uit de veredelingskraam van Mak Breeding bv en is nog geselecteerd door de inmiddels overle- den leliekenner Joop van Veen. ZEER BRUIKBAAR Bij een eerste blik op ‘Martine’ valt direct de grootbloemigheid op. De witte bloemen zijn groot en sterk. “En eigenlijk geldt precies hetzelfde voor de knoppen”, vertelt Peter Kaptein, lelievertegen- woordiger bij Hobaho. “De knoppen zijn opstaand, ook in een warm klimaat. Daarmee is de lelie – die ruim een meter hoog wordt – goed te verwerken voor broeiers. Daarbij zijn de knoppen wit van kleur en is er nauwelijks sprake van roodkleuring in de knop zoals bij vele andere witte OT’s.” De OT-hybride is een echte snijlelie die in de volle grond geteeld kan worden, maar ook geschikt is voor teelt in bakken. Het ras is op dit moment voornamelijk weggezet in de binnenlandse broei-

erij. Daarnaast gaan de bollen op kleinere schaal naar exporteurs die ze ‘proefsgewijs’ naar kopers in het buitenland doorzetten. “De eerste terugkoppelingen zijn zeer positief”, vertelt Kaptein. ‘Martine’

SERVICE HOBAHO BY DÜMMEN ORANGE

INTERMEDIAIRS Rene Beerepoot

www.hobaho.nl (0252) 434 777 (0252) 434 815 (0252) 434 805 (0252) 434 819 (0252) 434 837 (0252) 434 706 (0252) 434 703 (0252) 434 803 (0252) 434 702 (0252) 434 709 (0252) 434 706 06 510 115 83 (0224) 591 444

06 179 681 01 06 229 714 35 06 510 872 80 06 212 629 39 06 538 451 33 06 201 374 57 06 539 306 24 06 11 90 65 66 06 113 447 62 06 139 353 83 06 511 456 19 06 513 897 39 06 533 779 82 06 513 897 38 06 513 894 79 06 533 799 36 06 511 942 94 06 516 873 20 06 528 442 06 06 533 795 69 06 215 008 47 06 116 036 88 06 513 894 75 06 536 718 57 06 533 119 01 06 531 735 15

rbeerepoot@hobaho.nl rbleeker@hobaho.nl

Receptie

info@hobaho.nl

Rick Bleeker Rober Dol John Droog

Foeke Gardenier (Algemeen directeur) Hans Molenaar (Manager Financiën/ICT)

fgardenier@hobaho.nl hmolenaar@hobaho.nl jvanderhulst@hobaho.nl lvanderslot@hobaho.nl ivbadmin@hobaho.nl ketendiensten@hobaho.nl

rdol@hobaho.nl jdroog@hobaho.nl

Jeannette van der Hulst (Communicatie/Facilitair)

Ronald van Gijlswijk Per Hoogenboom Simon Huisman Menno Huting Peter Kaptein Johan Kiekebos Marco Meijer Rob Müller Marcel Noppen Peter Nulkes Ruud Pennings Aad Rood Rik Schoon Joost Schut Bob Siecker Paul Verkleij Rob Visser Gert Vriend Nico Wiering Eric Steltenpool Kuno Zonneveld Frank van der Ploeg

rvangijlswijk@hobaho.nl phoogenboom@hobaho.nl shuisman@hobaho.nl mhuting@hobaho.nl pkaptein@hobaho.nl jkiekebos@hobaho.nl mmeijer@hobaho.nl rmuller@hobaho.nl mnoppen@hobaho.nl pnulkes@hobaho.nl rpennings@hobaho.nl fvanderploeg@hobaho.nl

Linda van der Slot (Marketing) Administratie In- en Verkoop/Veilen

Administratie Ketendiensten Financieel Relatiebeheer Financiële Administratie HOBAHO BEMIDDELEN Sam van Egmond (Directeur) Administratie In- en verkoop

frb@hobaho.nl

financien@hobaho.nl

svanegmond@hobaho.nl ivbadmin@hobaho.nl

Reclames Theo van Dijk

tvandijk@hobaho.nl

Regiokantoor Kantoor BolleNoord

HOBAHO KETENDIENSTEN Arno Verkley (Manager)

06 533 915 07 (0252) 434 703

averkley@hobaho.nl

aad.rood@planet.nl rschoon@hobaho.nl jschut@hobaho.nl bsiecker@hobaho.nl

Administratie

ketendiensten@hobaho.nl ehoogkamer@hobaho.nl

Erwin Hoogkamer (Secretariaat Kwekersverenigingen) (0252) 434 811

Wendy Struik (Licentiebeheer)

(0252) 434 819 (0252) 434 812 (0252) 434 707

wstruik@hobaho.nl vdezwart@hobaho.nl

Veronique de Zwart

esteltenpool@hobaho.nl pverkleij@hobaho.nl rvisser@hobaho.nl gvriend@hobaho.nl nwiering@hobaho.nl kzonneveld@hobaho.nl

Testcentrum voor Siergewassen HOBAHO VEILEN Regiokantoor Kantoor BolleNoord Patrick Blijleven (Veilingmeester)

(0224) 590 888 veilen@hobaho.nl

06 202 189 99 06 207 504 44 06 150 209 94

pblijleven@hobaho.nl mvandermeer@hobaho.nl

Marian van der Meer

Kees Hopman

khopman@hobaho.nl7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker