Greenity3

P.van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse Postbus 6, 2160 AA Lisse T 0252 434777 F 0252 434677 www.hobaho.nl | info@hobaho.nl

Volg ons op Twitter & Facebook voor de meest actuele zaken en schrijf in voor onze wekelijkse Hobaho-nieuwsbrief via info@hobaho.nl Tegelijkertijd zijn relaties van harte welkom in het pand aan de Prof. van Slogterenweg 2 in Lisse waar dagelijks een gratis lunchbuffet klaar staat. Maar ook: koffie of thee met wat lek- kers. In de ontvangsthal worden volop producten geshowd. In het Testcentrum voor Siergewassen vindt ook een uitbloeiproef met Pearl-hyacinten plaats. “Een ini- tiatief van het Hyacintenteam Hobaho. Van de circa 25 kwe- kers van ‘Blue Pearl’ en ‘Purple Sensation’ zijn bollen verzameld die bij HL Hogervorst zijn opge- plant en afgebroeid. De bakken worden in het testcentrum ano- niem getoond en worden door de uitgenodigde kwekers beoor- deeld.” Ieder jaar is het weer spannend wie er wint en niemand wil natuurlijk onderaan eindigen. Mechanisatie- tentoonstelling De Hobaho Relatieweek is het moment om te zien welke tul- pen het vroeg in het seizoen goed doen. De jaarlijkse relatieweek vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 11 januari 2018, waarmee de aansluiting is gevonden op de Mechanisatietentoonstelling in Vijuizen. “Ook daar zijn we ver- tegenwoordigd”, vertellen Linda van der Slot en Jeannette van der Hulst (marketing en communica- tie). “Net als voorgaande jaren staat Hobaho Veilen met een stand op de beurs. Een belang- rijk relatiecontactmoment, onze doelgroep loopt daar.”

Relatieweek kick-off marktbroeishow Een uitgebreid lunchbuffet, een gevarieerde productshow, een hyacintenuitbloeiproef en een interessante bijeenkomst over resistentie. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan de Hobaho Relatieweek, van 9 tot en met 11 januari 2018. De week vormt tevens de kick-off van de markt- broeishow komend seizoen.

Naar verwachting maken zo’n tachtig ‘vroege’ tulpencultivars hun opwachting tijdens de Hoba- ho Relatieweek 2018. De focus ligt op de vroege soorten, en vormen de aftrap van de doorlopende marktbroeishow die komend seizoen bij Hobaho te zien is. Tot en met maart komen bijna twee- honderd cultivars voorbij. Sommige soorten komen meerdere keren terug, zodat bezoekers deze kunnen volgen: vroeg, midden en laat. Dankzij de combinatie van potgrond- en water- broei kan ook op dat vlak een goede vergelijking getrokken worden.

Bloeiregulatie, de sleutel tot duurzame tulpenproductie

De tulpenbollensector heeft voor Nederland een grote economische betekenis maar een toene- mende ziektedruk bedreigt de bollenteelt, met een verhoogd bestrijdingsmiddelengebruik en bijbehorende milieubelasting als gevolg. De lan- ge levenscyclus van de tulp staat een duurzame oplossing, veredeling van multiresistente tulpen- bollen tegen veelvoorkomende aandoeningen, in de weg. Om oplossingen te vinden voor deze lange leven- cyclus, werkt Dümmen Orange samen met prof.

dr. Ir. R.G.H. (Richard) Immink van de Wagenin- gen University en dr. M.C.G. (Marcel) Proveniers van de Utrecht University in het onlangs door NWO gehonoreerde project Life cycle shortening: The key towards sustainable tulp production. Dit project ontwikkelt nieuwe kennis over bloei- regulatie in tulp om de levenscyclus te verkorten en de bollenteelt te innoveren door de introduc- tie van tulpen uit zaad, zodat de bollensector zijn leidende positie kan behouden in een duurzame, groene economie.

7 december 20177 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker