Greenity3

VA N D E R E D A C T I E

In de media L EE S HE T LAAT S T E N I EUWS OP WWW.GREEN I T Y. NL

Debatteren kun je leren

Monique Ooms — Redacteur m.ooms@greenity.nl

Een goed debat voeren, is nog best lastig. Voor je het weet, kom je terecht in een welles-nie- tes-discussie waar menig kleuter een puntje aan kan zuigen. Daar wil je als volwassen pro- fessional niet mee geassocieerd worden. Als je het goed doet, krijgen alle deelnemers aan het debat ruimte om hun visie te ventileren, rea- geren de debaters puntig op elkaar en kun je er als toeschouwer wat van leren. Niet alleen over hoe je een goed debat voert, maar ook over het onderwerp van gesprek. En als het even kan, is er ook nog ruimte voor interac- tie met de zaal. Op 11 januari vindt het eerste Greenity-debat plaats, tijdens de Mechanisa- tietentoonstelling, en daarbij staat ons precies dat voor ogen. Verderop in het blad leest u er meer over. Gaat u de discussie wel eens aan? Met uw compagnon, uw medewerkers of uw collega’s? En hoe pakt u dat aan? Met een ge- strekt been erin, op basis van sterke argumen- ten, geladen met emotie, of gaat u voor het compromis? Zeker is wel: iets ‘vinden’ zonder goede argumenten, maakt de discussie nogal oninteressant. Een debat wordt boeiend als je niet alleen je eigen standpunt verwoordt, maar ook naar dat van de ander luistert en daarop reageert. Misschien is zo’n nieuw inzicht wel een verrijking. Helaas werkt het niet altijd zo. We leven in een tijd waarin veel ongenuan- ceerde meningen voorbij komen, vaak via so- ciale media. Iets van iemand vinden, is lekker makkelijk als je diegene niet in de ogen hoeft te kijken. Voor mij is onduidelijk wie daar nou iets aan heeft. Hoe mooi is het als alle menin- gen er mogen zijn? Dat we op basis van respect met elkaar het debat voeren. Volgens mij heb- ben we daar allemaal iets aan.

170.714 bollen voor MH17-monument

Bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen zijn eind november een groot aantal bloembollen geplant. Het gaat om precies 170.714 stuks paarsblauwe Chionodoxa. Het aantal verwijst naar 17 juli 2014, de datum van de ramp met vlucht MH17 toen 298 mensen het leven lieten in het luchtruim van Oekraïne. De bloembollen zijn een donatie van Nederlandse handelsbedrijven in bloembollen verenigd in iBulb. Het Nationaal Monument MH17 is een verhoogd grondlichaam in de vorm van een reusachtig herdenkingslint waarop 298 bomen zijn geplant ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In het gras onder deze bomen worden de bloembollen geplant.

Discussie over veilingtarieven

Er ontstond afgelopen week flink wat discussie over de tariefswijzigin- gen die Royal FloraHolland heeft gepresenteerd. Een groep klokaan- voerders liet in een bericht, ondertekend door vijf aanvoerders, weten niet blij te zijn met de plannen. Zij vrezen dat de kosten voor kleine aanvoerders sterk gaan stijgen. De door de veiling geschetste maximale verhoging van 8 procent komt volgens hen uit op 14 procent, terwijl de heffingen voor de directe handel laag blijven. De groep vindt het alleen acceptabel dat er meer betaald moet worden door de klokkwekers, als er goede maatregelen komen om de klok te versterken. Royal FloraHol- land heeft begrip voor de reactie, maar beroept zich op het principe van kostenmaker-kostendrager waar veel leden voorstander van zijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 december wordt gestemd over de nieuwe tarieven.

6

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker