Greenity3

T E E LT V E R B E T E R I NG

Nat, koud en donker, dat is doorgaans hoe de rooiperiode van vaste planten eruit ziet. En dus maken we het de medewerkers graag comfortabel. Een warme, droge schuur is fijn, maar brengt ook uitdrogingsgevaar voor de planten met zich mee. Het is daarom belangrijk een aantal spelregels te hanteren.

Aangenaam versus uitdroging

bekend was. Vertaal de spelregels naar de talen die van toepassing zijn. En last but not least: zorg dat je als ondernemer van de regels overtuigd bent. Als je ze zelf niet naleeft, of de werknemers hier niet op wijst, gaat het niet gebeuren. UITDROGEN Omdat uitdroging vlak na het rooi- en – zelfs een lichte variant – de grootste oorzaak is van schimmel- vorming later in de bewaring, is het belangrijk dat de regels zo goed mogelijk worden nageleefd. Een lichte verdroging is zo ontstaan en er is eigenlijk geen manier om dit te herstellen. Het natmaken van planten met een verdroging verer- gert het probleem. Als de planten niet zijn uitgedroogd, is het vochtig houden van planten geen enkel pro- bleem. Het moet echter 100 procent duidelijk zijn dat vochtig houden iets heel anders is dan weer vochtig maken. Als er plantgoed wordt ge- maakt, kan dit het beste direct bij 2°C worden ingevroren. Als dit goed gebeurt, is het plantmateriaal veilig tot de planttijd.

te grote voorraden bij de machine gehouden en de verwerkte planten blijven vaak staan tot de hele partij is verwerkt, zelfs als dit de hele dag of zelfs meerdere dagen duurt. De gewenste situatie zal steeds weer onder de aandacht moeten worden gebracht bij het personeel. Bij voorkeur wordt bij elke koffie- pauze de machine leeggedraaid en is de verwerkingsruimte leeg. Dat dit praktisch nauwelijks uitvoer- baar is, zullen we moeten accepte- ren, maar bij pauzes van meer dan drie kwartier is dit eigenlijk wel noodzakelijk. Voor iedereen die dit nog te veel gedoe vindt, de volgende regel: aan het eind van de dag mag er geen plant meer in de verwerkingsruim- te staan. Niet iedereen is bekend met de eigenschappen van een on- dergrondse vaste plant en begrijpt het nut en de noodzaak van deze regel. Daarom: maak spelregels en hang deze in de verwerkings- ruimte. Door spelregels op papier en gelamineerd aan de wand in de schuur en de kantine te hangen, is iedereen ervan op de hoogte en kan niemand meer zeggen dat het niet

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

De huidige schuren worden steeds moderner en steeds beter ingericht op de mensen die er in moeten werken. Droge schuren met vloer- verwarming zijn vaker regel dan uitzondering. Op zich een prij- zenswaardige ontwikkeling die het werken in onze sector alleen maar aantrekkelijker maakt. Er is echter ook een keerzijde. De planten die er verwerkt worden, zijn ‘in bewa- ring’ en houden niet van dat mooie, warme, droge klimaat dat de werk- nemers zo waarderen. En zo zijn het vaak de planten die de rekening betalen. Zorg dus dat de mensen die de planten verwerken in een andere ruimte staan dan de planten die nog verwerkt moeten worden of al ver- werkt zijn. SPELREGELS De ideaalsituatie is duidelijk: de planten vlak voor de verwerking in de verwerkingruimte rijden en di- rect na de verwerking er weer uit. Toch gaat dit vaak fout. Er worden

7 december 2017

61

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker