Memòria de Sostenibilitat 2018 · Aigües de Barcelona


PRESENTACIÓ
6

FITES 2018
9

EXPERTS EN LA GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA
13

La nostra activitat
16

Com ens organitzem
20

UNA ESTRATÈGIA COMPROMESA AMB LA SOSTENIBILITAT
23

Involucrem els nostres grups de relació en la gestió de l’organització
26

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible dins el nostre full de ruta
31

Compromisos d’Aigües de Barcelona
32

Aigües 2020, La nostra estratègia
33

Objectius estratègics 2020, un espai de millora
36

Treballem per una cultura preventiva
40

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA, LA BASE DE LA NOSTRA CULTURA EMPRESARIAL
45

Marc ètic i principals polítiques
47

Canal ètic
48

Portal de transparència
49

Transparència en l’assignació del preu de l’aigua
50

Respecte als drets humans
51

GESTIÓ RESPONSABLE I SOSTENIBLE DELS RECURSOS ECONÒMICS
53

INNOVEM PER GENERAR VALOR
57

AIGUA
61

Assegurem una gestió sostenible dels recursos hídrics, la reutilització és clau
66

Garantim la màxima qualitat
70

Augmentem l’eficiència de la xarxa de distribució d’aigua
74

CIUTAT
77

Contribuïm a lluitar contra el canvi climàtic
83

Una estratègia circular
90

Protegim i afavorim la biodiversitat
94

Control de vessaments al mar
95

Sensibilitzem la ciutadania
96

Aliances i cooperació per a un futur sostenible
100

PERSONES
105

Aigua per a tothom
111

Apostem pel talent, clau de la nostra excel·lència
120

Practiquem la contractació local i responsable
137

SOBRE LA MEMÒRIA
141

Perfil de la memòria
142

Índex de continguts GRI
144

Verificació externa
154
www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter