Dortheavej 3, 2400 København NV

UDLEJNINGSNOTAT

Dortheavej 3

2400 København NV

Sagsnr. 2120001

Moderne erhvervslokaler med store terrasser centralt beliggende i Nordvest

270 m 2 fordelt på to kontoretager

Direkte udgang til store terrasser

INDLEDNING

OM LEJEMÅLET

270 m 2 moderne kontor med direkte udgang til flere terrasser

Vær den første lejer i disse fantastiske, lyse og moderne lokaler, der er placeret i den mest hippe del af Nordvest kvarteret.

Som andre bykvarterer har været igennem en ansigtsløftning, så er turen også kommet til Nordvest. For selvom de gamle arbejderboliger stadig står tilbage, er indbyggerne i dag studerende og småbørnsfamilier, der bor side om side med de de gamle industribygninger, der nu huser små kreative værksteder. Den spirende kreativitet i de rå og autentiske omgivelser tiltrækker stadig flere virksomheder til Nordvest og vi glæder os til at byde jer velkomne til Nordvest kvarteret. De 270 m 2 fordeler sig på to kontoretager fordelt på stueplan og underetage. Fællesnævneren for lokalerne er, at det er store, åbne og lyse rum med fløjdøre ud til store terrasser med udsigt til et pulserende liv i gadeplan. Lokalerne er indrettet i den rå fabriksstil med betongulve og, gulv til loft glasvægge, der giver et helt fantastisk lysindfald. Alt er nyistandsat med kyndig hånd og et skarpt blik for detaljen, hvilket også gælder for køkken og toiletfaciliteterne samt udendørsarealerne. Driver I tegnestue eller reklamebureau, konsulentvirksomhed eller er I rådgiver, revisor, advokat … så er disse lyse, åbn e og flotte lokaler sikkert noget for jer.

BELIGGENHED

ET OMRÅDE UNDER UDVIKLING.

Det er nemt at komme til Dortheavej 3 uanset om det er med bil, cykel eller kollektiv trafik. Lejemålet ligger i gåafstand til S-toget på Nørrebro Station eller Bispebjerg Station og derudover er der flere buslinjer få skridt fra adressen.

Bliv nabo til boliger tegnet af Bjarke Ingels’ tegnestue BIG, små kreative værksteder og en up-coming international atmosfære.

Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1. i måneden.

AREALER

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

75 m 2

Stueplan

195 m 2

Underetage

270 m 2

I alt

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

410 m 2

Terrasse, stueplan

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

680 m 2

Lejebærende areal i alt

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

LEJEBETINGELSER

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

270 m 2

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

Areal

Kr. 1.300 pr. m 2

Leje

Kr. 150 pr. m 2

Driftsudgifter, ansl.

Kr. 100 pr. m 2

Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 måneders leje

Betaling

Kvartalsvis forud

VIL DU HØRE MERE OM DETTE LEJEMÅL PÅ DORTHEAVEJ 3?

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

RING 7020 5444

Uopsigelighed

Aftales nærmere

Elevator

Nej

Overtagelse

Efter nærmere aftale

ETAGEPLAN, STUEPLAN

ETAGEPLAN, UNDERETAGE

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software