Terslev - Rationeringsmærker 1939-1945

1939 III D e tte M æ rk e b liver gy ld igt e f te r næ rm e re B ekend tgø re lse . 1939 II D e tte M æ rk e b liver gy ld igt e l te r næ rm e re B ekend tgø re lse .

D e tte M æ rke b liver gy ld igt e f te r næ rm e re Bekend tgø re lse

D e tte M æ rk e b l iver gyldigt e fte r næ rm e re B ekend tgø re lse .

Made with FlippingBook - Online magazine maker