Terslev - Rationeringsmærker 1939-1945

Ra t i one r i ng sko r t for Hvedeme l Januar Kvartal 194 3 K o r t e t k a n k u n t i l d e l e s B ø r n u n d e r 2 A a r . V e d U d l e v e r i n g e n ska l a f l e v e r e s : 4 R u g s i g t e b r ø d s -Mæ r k e r å 5 0 0 g e l l e r 4 R u g b r ø d s - M æ r k e r å 1 kg

Made with FlippingBook - Online magazine maker