Terslev - Rationeringsmærker 1939-1945

B l iv e r fø rs t g y ld ig t e fte r nærmere B ek en d tg ø re lse BØRN under 6 Aar EKSTRA MÆRKE April Kvt. 1943

H an de!sm in is terie t

Made with FlippingBook - Online magazine maker