Terslev - Rationeringsmærker 1939-1945

Byttekort for Margarine Dette Kort udleveres mod 1 Rationeringsmærke, der er gyldigt til Køb at 250 g Margarine 2 4 g e 2 i s Margarine Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g c « Margarloe Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g k g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g e 2 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma rga r i ne 2 4 g e 2 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 k e ^ 4 1 Margarine 9 Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 g c ^ ® Margarine Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 s e Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 g e 2 4 g Margarine «# Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 g e 2 4 * Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e

2 4 g 2 4 s Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e g Maigarlne 3 Margarine gram Ma r g a r i n e 2 i g Margarine J J Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne j - 2 4 g e 2 4 g £ 2 4 g C

2 4 g 2 J g Margarine 9 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 J g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g Margarine ^ Margarine gram Ma r ga r i ne 2 J g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g gr g Margarine 9 Margarine gram Ma r ga r i ne 24 g j» 24 g Margarine 9 Margarine gram Ma r ga r i ne e 2 4 g g- 2 4 g . 2 4 g e

2 4 g * 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g Margarine 1 5 Margarloe gram Ma r g a r i n e * Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne e 2 4 g e * 2 4 g E

2 4 g 2 J g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne e

2 4 g Z4» Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne e

2 4 g Margarine

2 4 g Margarine

2 4 g Margarine

c?

e

*

Margarine

gram Ma r ga r i ne

gram Ma rga r i ne

2 4 g •>

2 4 g

2 4 g 2 ^ g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 8 Margarine 3 Margarine gram M a rga r i*ne e 2 4 g E

Margarine

Margarln*

gram Ma r ga r i ne

2 4 g

2 J g Margarine

2 4 g Margarine

c

E

*

Margarine

Margarine

gram Ma r ga r i ne

gram Ma r ga r i ne

2 4 g Margarine

2 4 g Margarine

2 4 g * Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e e

2 4 e c

2 4 « Margarine

2 4 g e

* 4 * Margarine

e

Margarine

Margarine

gram Ma r ga r i ne

gram Ma r ga r i ne

gram Ma r g a r i n e

24 g b» 24 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne

2 i g j » 2 4 g Margarine «| Margarine gram Ma r g a r i n e

Made with FlippingBook - Online magazine maker