Terslev - Rationeringsmærker 1939-1945

x!z Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handalsmlnlstarlet l!z Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handelxmln/s teriet Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handelsministeriet */2 Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handelsministeriet

>/a Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943

Handelsministeriet i

Made with FlippingBook - Online magazine maker