Terslev - Rationeringsmærker 1939-1945

1939 III D e tte M æ rk e b liver gy ld igt e f te r næ rm e re B ekend tgø re lse . 1939 II D e tte M æ rk e b liver gy ld igt e l te r næ rm e re B ekend tgø re lse .

D e tte M æ rke b liver gy ld igt e f te r næ rm e re Bekend tgø re lse

D e tte M æ rk e b l iver gyldigt e fte r næ rm e re B ekend tgø re lse .

1940

e r 1941 tflfcfø&V I s æ b e p 62 o/o)

Novem t

Decemtj

Oktob«

ter 1941 t k .

i r 1941

Mm

I t t f e lS fU c 62o/#r. Ka

I s æ b é 62 °/o) ^ *

r i s « (højst

(højst

r-

| 1 M12 9\\■* 1942 a yi10 y ø / 1942 1942 z^Z- // 7 (TI 1942 YYr\ 8 5t :\ JJ 1942 //6 1942 1942 ' [ ( \ 1942 T ■ å ' \\r 1942 Ly j 2 1942

x!z Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handalsmlnlstarlet l!z Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handelxmln/s teriet Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handelsministeriet */2 Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943 Handelsministeriet

>/a Kg B y g g r y n (Bygsigtemel) Okt. Kvt. 1943

Handelsministeriet i

Ra t i one r i ng sko r t for Hvedeme l Januar Kvartal 194 3 K o r t e t k a n k u n t i l d e l e s B ø r n u n d e r 2 A a r . V e d U d l e v e r i n g e n ska l a f l e v e r e s : 4 R u g s i g t e b r ø d s -Mæ r k e r å 5 0 0 g e l l e r 4 R u g b r ø d s - M æ r k e r å 1 kg

B l iv e r fø rs t g y ld ig t e fte r nærmere B ek en d tg ø re lse BØRN under 6 Aar EKSTRA MÆRKE April Kvt. 1943

H an de!sm in is terie t

1943

1943 .

1943 .

1943

1943 .

1943 .

1943 .

1943 .

1945 1945

1945

1945

1945

1945

Juli Kvt. 1945 SALT m Juli Kvt. 1945 1 2 5 g SALT

Handelsministeriet

SALT S Handelsministeriet

1 i ugbrod 9 ugbrød

40 groft R

40 groft R

9 ugbrød

40 iiiio ft R 11 4C groft R

9 ugbrød

!i§ 40 groft R

9 ugbrød 111 ugbrød

9 f t !

Udbrød

g ugbrød

40 groft R

40 groft F

40 groft R

40 groft F

9 ugbrød

9 ugbrød

111 40 groft R 40 ib^fjoft R 40 |§§1#1 R

40 groft R 40 groft R 40 groft R 40 groft R

40 groft F

9 ugbrød

9 ugbrød

9 ugbrød

40 groft R

9 ugbrød

9 ugbrød

9 ugbrød

40 groft R

9 ugbrød

9 ugbrød

9 ugbrød

40 groft R

40 groft R

9 ugbrød

9 ugbrød

9 ugbrød

11? 40 i i i i 9

40 groft R

40 groft R

9 ugbrod

9 ugbrød

ugbrød

Byttekort for Margarine Dette Kort udleveres mod 1 Rationeringsmærke, der er gyldigt til Køb at 250 g Margarine 2 4 g e 2 i s Margarine Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g c « Margarloe Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g k g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g e 2 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma rga r i ne 2 4 g e 2 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 k e ^ 4 1 Margarine 9 Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 g c ^ ® Margarine Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 s e Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 g e 2 4 g Margarine «# Margarine gram Ma r g a r i n e 2 4 g e 2 4 * Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e

2 4 g 2 4 s Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e g Maigarlne 3 Margarine gram Ma r g a r i n e 2 i g Margarine J J Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne j - 2 4 g e 2 4 g £ 2 4 g C

2 4 g 2 J g Margarine 9 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 J g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g Margarine ^ Margarine gram Ma r ga r i ne 2 J g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g gr g Margarine 9 Margarine gram Ma r ga r i ne 24 g j» 24 g Margarine 9 Margarine gram Ma r ga r i ne e 2 4 g g- 2 4 g . 2 4 g e

2 4 g * 4 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 2 4 g Margarine 1 5 Margarloe gram Ma r g a r i n e * Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne e 2 4 g e * 2 4 g E

2 4 g 2 J g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne e

2 4 g Z4» Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne e

2 4 g Margarine

2 4 g Margarine

2 4 g Margarine

c?

e

*

Margarine

gram Ma r ga r i ne

gram Ma rga r i ne

2 4 g •>

2 4 g

2 4 g 2 ^ g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne 8 Margarine 3 Margarine gram M a rga r i*ne e 2 4 g E

Margarine

Margarln*

gram Ma r ga r i ne

2 4 g

2 J g Margarine

2 4 g Margarine

c

E

*

Margarine

Margarine

gram Ma r ga r i ne

gram Ma r ga r i ne

2 4 g Margarine

2 4 g Margarine

2 4 g * Margarine 3 Margarine gram Ma r g a r i n e e

2 4 e c

2 4 « Margarine

2 4 g e

* 4 * Margarine

e

Margarine

Margarine

gram Ma r ga r i ne

gram Ma r ga r i ne

gram Ma r g a r i n e

24 g b» 24 g Margarine 3 Margarine gram Ma r ga r i ne

2 i g j » 2 4 g Margarine «| Margarine gram Ma r g a r i n e

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4-5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10-11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18

Made with FlippingBook - Online magazine maker