Telefonnøgle Næstved 1936

tig RMMsli^ri« IS# 15 Aamaait. -i tå i mm —it B §

Biler udlejes Dag og * Peter Jensen 674. (vod Posthuset). H. JUUL-HANSEN Aut- Elsktrolnstallstar, Jsrnbanegads 6. Alt elektrisk Install&tlonsarbejd udføres. Bedste Arbejde til rimelig III. 1227. ph .. I|f. 1227. Aut. Nllflsk Forhandler

E * 3 *

EJEMDOMSKOOR

ilsts*exsm.

r

(W. KLEIN ■ m ■n^Møiiiiil>rnrwi—> iWi ivovuTl ■RinieeMMemwM'.» mmw ii

FARVERI - RENSERI c H TELEFON »gg 1247 ^

HANS OLSEN RIRKSTED *|* Traelaet * Bygnlng&artffctor Kom * Merstoffer - Kunstflodnio^ NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI trONM. M. o. IIRKSTIOI KUtroawfTNlN«) 141*. Ii.LS.EO« 14 2 O.H

RUGTKÆLDEREN NY ØSTERQADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugi og Grøntsager.

Stente Udvalg.

Billigste Priser.

vÆkm93. har \KarrebæksmindeJK50 konto «- jHerluf magle, Tff. 31. STEora /Toksværd. Tlf ft? '£Z'Z% t " x '

mmtm handels - « iwdbriksbm NJL3TVID ea.atra. Ttf. 20 OL'JMEØ. TfC 123 • PUOL61JSRG. TM 91 • RØNNUb^ I f ’l? kARRKa^KSMiNDC, Hf 30 • U*i» LU^AG1.6, t* 3 TQWBV/SftO. 1* » • CVKHORUP Hf 16 Brdr. lansens Bewiniep«!. p «« wi «»- M Ej YT« CalMM. - Telt. 1019.

O > 1 "• ^ ft

HcrtJkvntortt I NatOtti.

Haaudvxrker » Handels » og Landbrugsbanken Næstved, Telefoner 68 og 241. 3p#ad«r med Kottonkdsr over <1*4 ■terst* Opland. Aj, DANSK-ENGELSK BENZIN- OG PETROLEUMS CO. I Y1* ik * Næstved -jrtfYr\. ved AJk»«*l 8. Lareea. Hentin » Petroleum * Solarolie Automobil* Motor* op, SpeciabSmoreolier. Industriolier. Kon si stens fedt. Vaseline m. m. VARP* fiftKP SHELL mm* Tank lager paa Baneterrainet ved Kildemarksvej. Kcntor og lAger: Broton Postgirokonto 7006. * Telf. 270

RbftNdRA«!« 13. P I

IMLPHU1ANDKI. UKiBINlirRI #

^ TWIFON 189 V

V PiT l’zJz:.!.

»loroxoLuat

a*'W I *•

Made with FlippingBook - Online magazine maker