Telefonnøgle Næstved 1936

tig RMMsli^ri« IS# 15 Aamaait. -i tå i mm —it B §

Biler udlejes Dag og * Peter Jensen 674. (vod Posthuset). H. JUUL-HANSEN Aut- Elsktrolnstallstar, Jsrnbanegads 6. Alt elektrisk Install&tlonsarbejd udføres. Bedste Arbejde til rimelig III. 1227. ph .. I|f. 1227. Aut. Nllflsk Forhandler

E * 3 *

EJEMDOMSKOOR

ilsts*exsm.

r

(W. KLEIN ■ m ■n^Møiiiiil>rnrwi—> iWi ivovuTl ■RinieeMMemwM'.» mmw ii

FARVERI - RENSERI c H TELEFON »gg 1247 ^

HANS OLSEN RIRKSTED *|* Traelaet * Bygnlng&artffctor Kom * Merstoffer - Kunstflodnio^ NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI trONM. M. o. IIRKSTIOI KUtroawfTNlN«) 141*. Ii.LS.EO« 14 2 O.H

RUGTKÆLDEREN NY ØSTERQADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugi og Grøntsager.

Stente Udvalg.

Billigste Priser.

vÆkm93. har \KarrebæksmindeJK50 konto «- jHerluf magle, Tff. 31. STEora /Toksværd. Tlf ft? '£Z'Z% t " x '

mmtm handels - « iwdbriksbm NJL3TVID ea.atra. Ttf. 20 OL'JMEØ. TfC 123 • PUOL61JSRG. TM 91 • RØNNUb^ I f ’l? kARRKa^KSMiNDC, Hf 30 • U*i» LU^AG1.6, t* 3 TQWBV/SftO. 1* » • CVKHORUP Hf 16 Brdr. lansens Bewiniep«!. p «« wi «»- M Ej YT« CalMM. - Telt. 1019.

O > 1 "• ^ ft

HcrtJkvntortt I NatOtti.

Haaudvxrker » Handels » og Landbrugsbanken Næstved, Telefoner 68 og 241. 3p#ad«r med Kottonkdsr over <1*4 ■terst* Opland. Aj, DANSK-ENGELSK BENZIN- OG PETROLEUMS CO. I Y1* ik * Næstved -jrtfYr\. ved AJk»«*l 8. Lareea. Hentin » Petroleum * Solarolie Automobil* Motor* op, SpeciabSmoreolier. Industriolier. Kon si stens fedt. Vaseline m. m. VARP* fiftKP SHELL mm* Tank lager paa Baneterrainet ved Kildemarksvej. Kcntor og lAger: Broton Postgirokonto 7006. * Telf. 270

RbftNdRA«!« 13. P I

IMLPHU1ANDKI. UKiBINlirRI #

^ TWIFON 189 V

V PiT l’zJz:.!.

»loroxoLuat

a*'W I *•

ML _

N. *

% f

Biler

i

Næstved og Omegns Telefonnøgle og Handelskalender 1936, 16 Arorgang. 1938

MSKWII-. im- 06 SPrøME!

i s

FOR KCSIVEB SS SKEER srøsjøumos mm rhw —----------------------------- --------------- ---------------------

Ovei 4000 Telefonabonnenter bruger b v e r I bag nærværende Tek'k»n- haandbog, der fra all** Sid *r erk«ndea at va*re »*n fAMtiarndP l,nkathaandbog med rn ganske usædvan* liK annoncemæntig og reklamemasHig Slag kraft.

Indhold:

1. Stedbetegnelse. 2. Kealregister.

1

3. Navneregister for Næstved. 4. NavnereRister for Oplan« det. 5. Fagregister. 6. Numerregister for Næstved Bv. 7. Handelskalender. Udgivet af Sydsjællands Annonceburcau, Hj. af Østergade og Amtinandsgade, Næstved. Telefon 761. (2 l edninger).

J SCHEELBECHJUM* Lj

i f#l*fTN.'4 . v Aktiekapital................................................ ............ Kr. i,ooø,owyjo R'*??rvcr «•♦.•••#••»•»•*•••»•*•«»*••■♦*•» ............ . 'AV&Mifa

NY AFDELING fpr Rekvisitter til d Sport Sporftbeklædning

KORN - FODERSTOFFER - KUNSTGØDNING - MARKFRØ - KUL WILH. SMITH SANDVED - HYLLINGE NÆSTVED KAKKlil.VKS ,M I N I) I Noteringer.

,

i

M IT ^

ALLE BIKKFBrøSrø BBFIRES ■ ■! I« ■ »IW ■ I — » — ..W. >tw IMI k VM

JOHS. AAR1 S-LARSEN Ringstedqade 27. Glarmester.

DEN SYSTEMATISKE OPSPARING KV VJbljKM Til.' VELSTAND Som Hjælp td denne Opsparing vi aratb vore H*t*nine

Telefon 043. Privat 1379.

Ali GiarmesierarbejdeuilfoveSi

*

^ y *■ ptelrK?'

VejlØ Vester Egede ........... Vøater Bgesborg ...... Vesterhave ................ Vlnderup ................... Vindetrup .................. Vrangstrup ............... Vredsløse .................. Ydernæs ................... Øager Huse .............. Øllerup ...................... 0verup ..................

Nyland Toxværd Lou ell. Vesterborg Karebæksminde Glumsø Fuglebjerg Tyvelse Næstved ell. Rislev eller Fensmark Næstved Lundby Kyse Næstved el. Fensi*.

fcverdrup Menstrup Herlufmagle Næstved Lou Næstved ell. Nyland Kyse Toxværd Hyllinge Hammer Menstrup el. Sandv. Herlufmagle Herlufm. el. Skelby Tybjerg Glumsø ell. T> ^else Skelby Kyse Nyland Lundby Svinøland

Sparresholui «#«« Spjellerup .................. Spragelse .................. Stanbæksholm ........... Stenskoven He........... Stenstrup .................. Stubberup ................. Fvendstrup ................ Sværdborg ................. Svinø .......................... Sørup ••••••*•#*••••••• Taastrup ................... Fhorup ......... ........... . Tornemark .............. Torp« ......................... Træløse • • • • • • •• • • Tybjcrffilllc •••••••••«•• Tvvelie ...................... U IUtrUP Valtensved .................

Stedbeiegnelse. (Benyttes, naar man kender Navnet paa det Sten, hvor en Abonnent bor, men tkka (Bonyw>a, naa ^ uwJer hvilk<>n <*ntrlLi mRn skal 8øgo). Aadenip ...................... Næstved

Højbro Huse ............. Kostræde Jarsskov ..................... Veaterborg Jenstrup Huse........... Hyllinge Kagstrup .................... Skelby Kalby .......................... Toxv. ell. Oistrup Knlbyris ....... ........... Næstved ‘ Kalkerup .................... Fensmark Karebæk ..................... Karebæksminde Karebækeminde I/dpl. Karebæksminde ell. Menstrup Karebækstorp ........... Karebæksminde ell. Menstrup Kastrup ...................... Gunderslev Kirkeskov Huse ....... Gunderslev Kjøberup .................... Rislev Xjøng ......................... Kostræde el. Lundh> Kjøng Flaskholm .... Lundby Klinteby ..................... Menstrup Kobberbakken ........... Næstved Kongsted .................... Kønnede Krummerup ............... Fuglebjerg Krympllnge ................ Kverdrup Kvlslemark ................ Sandved Kyllebæk Huse ......... Kostræde Dndby ......................... Næstved ell. Risløv Marbjerg Hs............... Vesterborg Marvede Sogn ........... Menstrup Mogenstrup ............... Lou Myrup ......................... Is)U ell. Vesterborg Nsrfbv Landsby ....... Rislev Nebletorp ............... . Lundby Ny Holsted ............... Næstved Nr. Tvede ................... Toxværd Næshv ......................... Glumsø el. Tyvclse Næsbybolm ................ Glumsø Oistrup ....................... 01strip ell. Fensm. ell. Toxværd Orup ........................... Tybjerg el.Herlufm. I’ederøtrup ................. Lou Ravnsbjerg ................ Toxværd Raunstrup mimmmmmm Toxv#rd Rcgenip .»M* MMMtitM Glumn# wl* nkflbj Rejnstrup .................. Gunderslev Rettestrup ................. Nyland ell. Vesterh Ring. Hammer ......... Kostr. ell. Vester* ell. Hammer p.iiby ........................... Hammer Røgeskov ................... Fuglebjerg Rønnebæk ................. Næstelso el. Næstv. Hellerup ..................... Nøddekær Saltø ............................ Ky*« J SaTto Skovfogedboftg, Næstved Saltø Hovedgaard .... Hyllinge Sandby ........................ Glumsø Sippemp .................... Næstved ell. Njfland Skafterup ... ........... Sandved Skaverup .................... Nøddekær Skravenip .................. Næstved eller Sneseretorp . ........... Kverdrup Sneslev ....................... e,ler tQtmderslev Karrebæksm i nde Lille Næstved ........... Næstved Lille Tvede ................ Næstelso Lund ............................ Kyse Lundbytorp ................ Lundby

Aoø ............................ Glumsø ell. Tyvelse Abbednæs ................. Næstved ell. Nyland Abbednæshoved ....... Nyland Airerup *•••••••••••••••••• HyKinjf® Ariese ................. . Arløsetorp landsby . Sandved A*kov ......................... Kverdrup Atterup ..................... Glumsø Averst ........................ Tybjerg Havelse'’ Sogn ........... Glumsø ell. Skelby Basnæs Landsby ...... Nyland Rendsler .................... Fuflebjei» Havelse ........ ............. Glumsø eller Skelby Hisseruu ............... . R’tde Bistrup ...................... Nrstrod eller Brog* i nebjerg Blangslev .................. Dy.med ....................... Toxv. ell. Kverdrup Knprelstoft« ............... Glumsø ell. Tyvølé Kngelatrup ................ Kverdrup £nf» ............................. Karebæksminde •lund Huse ........ Lundby irup ....................... L°u Jismnrk .................. Næstved ell. Fensm. Isdsaa ..................... Nwstelsø lenstofte ................. Fuglebjerg Flintemose ................ Kverdrup Fodby ........................ Niestv. ell. BregnebJ. Fugleblerglund Huse Fuglebjerg Fuirrndal .................. Ssndved I-ørslev ...................... Hyllinge sil. Fuglebj. Gaunø Baroni .......... Næstved ell. Nyland Gelsted ....................... Herlufmagle Gerdnip ..................... Rtslev Grimstrup ................. Næstved Guderup .................... Næstv. el. BregnebJ. Gunderslevl. Landsby Gunderslev Godstrup ................... Toxvierd 11 sårslev Sandved Haldagerlllle ............ Fuglebj. el.Haldager Msidagermagle ........ Fuglebj. el.Haldager Hammerhuae ............ Hammer Havnskov .................. Hyllinge Herlufsholm Sogn ... Næxtv. eller Fensm Herluflllle ................. Herlufmagle HjclmsØlHls .............. Tybjerg H julebæk ............... . Tlerlufm. el. FHUtt. Ildløse landsby ...... Skelby eller Kislev Holmegaards Glanv. . Næstved ell. Fensm Bondenip ................... Naestelsø Borup ......................... Nyland. Brandelev ................. Niestelsø Brorup ....................... Menstrup Røgens Ms.kkeskov ............... Kverdrup Dybsø ......................... Svinøl and Lou, .'•æetelsø, Kverdrup

NB. I omataaende er naturligvis kun medtaget de Centraler, der findes 1 nærv. Bog — saaledes at der muligvis i Lamme Sogn kan findes Abonnenter, der hører un­ der en anden Central end de i ovennævnte anførte. —

Regler og Priser for Optagelse. (Priserne beregnet pr. Aar). Navnereglstei: 1. Hver Telefon optage« gratis 1 Sted med Numer, Navn, kortfattet Stillingsbeteg- nrise og Adresse. 2. Kkstra Optagelser betales med Kr. 3,00 pr. Sted (højst 2 Petitlinier). 8. Fed Fremhævning af Navnet (underlagt) Kr. 16,00. 4. Annonce* i Taksten optages saa vidt muligt ikke. Kan Optagelse finde Sted, er Prisen Kr. 26,00 for 16 Millimeter. Overskydende Millimeter Kr. 1,26 pr. Millimeter. 6. Annoncer paa Omslaget mas bestilles mindst eet Aar forud. Fagregister: 1. Optagelse kostar Kr. 3,00 pr. Rubrik; haves flere Optagelser da Kr. 2,60 pr. Ru­ brik, højst 2 Linier. 2. Annonceli nier Kr. 1,00 pr. Petit-Linie. Numerregister: 1. Hvert Telefonnumer optages kun 1 Sted og maa kun fylde 1 (een) Linie. 2. Kkstra Linier kan Ikke optages. Redaktionen paatager sig Intet Ansvar for mulige Fejl eller Mangler. Telefonnøglen og Handelskalenderen er Sydsjællands Annonceburesus Ejendom

l

Vi yder paa rnhver Ordre Garanti

for prima fejlfrit Arbejdf. Nyeste Maskiner, største Papirlager, hurtigste Levering i Sydsjælland. Sydsjællands flnnoncebareau, Hj. af Østergade & Amtmandsgade,

i .... ....... .... m-v--kil »•' wW-U

m -UW

I

9

Hdme-Olntnip ......... Oløtrup Holme-Sipperup ....... Fensmark Holsted ...................... Næstved Holeteins Minde ...... Fuglebjerg Hundstrup ................ Hammer Hyllested .................. Sandved Husmandsmark Huse Glumsø Hækkerup ................. Tybjerg Højbjerg ................... Gunderslev

h»«krtv»lMr, MsddvUlaor o. o. v.

Næstved.

Tlf 761 (2 ledninger).

VI ker rgon Tegner!

fo * I tx. .

Murermester J. Chr. Storgaird, Telef. 1001. Hustru Karen Emilie Billehøj, Telef. 1207. Papirarbejder Jens P. Brendorp, Telf. 1<>37. Sagfører Johan Herman Clausen, Telef. 718. Murermester Niel: Peter Larsen, Telef. 862. Byraadet holder ordinært Møde 2. og 4. Mandag i hver Maaned. Kl. 7 i Kftm. Folkeregistret: Kontor: VinhusgaUe 12. Telf. 1122. Kontortid 10— 1 Refl- sterfører: Skottesekretær Johs. West- phal. Ligningskommissionen: Bestyrt• Oluf Pe­ dersen (Formand), Kommunebud Mar­ tin Hansen. Kompagnistræde, Forret­ ningsfører H. Birkedal, Vordingborgvej 16, Papirarbejder Chr. Rasmussen. Vordingborgvejs Forl., Portør Carl Hansen, Peder Bodilsvej, Købmand Chr. E. Jørgensen, Farvergude 9, Bog­ handler A. Børner, Akseltorvet, Kon­ sulent Levin Hansen, Vordingborgvej, Snedkermester Henrik Nielsen, Øster­ gade, BogholderJ. P. Jensen, Peder Bo­ dilsvej 26, Salgsleder Oluf Andersen, Ndr. Farimagsvej 4. Skattekontoret (ikke for Indbetaling): Vinhusgade 12, Telef. 1122. Kontor­ tid: 10—1 Vb. Skattesekretær: Johs. Westphal. Kommunale Revisorer: lærer Ernst Chri­ stensen, Kildemarksvej 40. Bogholder J. C. Jepsen, I*. Bodilsvej 28. Telf. 758. Kommunale l'dvalg: Den førstnævnte er Formand: Kasse- og Regnskabsudvalg: Borgmesteren, H. Andersen (Telef. 634), Lorensen (Telef. 90). Havneudvalg: Borgmesteren, H. Andersen Lorensen, Vilh. Larsen (Telef. 147 og 230), Clausen (Telef. 713). Skoleudvalg: A. M. Kristensen, H. Nielsen (Telef. 669), li. Christiansen (Telef. 363), Vilh. Larsen, Høyrup (Telef. 1141). Det sociale Udvalg: Tillige Bømeværnsud- valg: C. V. Hansen (Telef. 560), C. C. Reits (Telef. 684), Fru Billehøj (Telef. 1207), Clausen, P. Larsen (Telf. 862:, Brondorp (Telef. 1037) og Høy- rup. Gasværksudvalg: A. M. Kristensen, L. Chri­ stiansen, Storgaard (Telef. 1001). Vand- og Klektricitetsværkiudv. samt Bade­ anstalten: II. Nielsen, Brendorp, Vilh. Larsen. Offentlige Bygninger og Boligsager: H. An­ dersen, Carl Hansen (Telf. 562), Stor- guard. Centralbiblioteket: A. M. Kristensen, IL Nielsen, Høyrup. Brolæg: ing, Kloak- og Renovationsvæsen: Reits, C. V. Hansen, P. Larsen. Mark- og Vejvæsen samt Lystanlæg: Carl Hansen, C. C. Reits, Storgaard. Vnigudvalg: A. M. Kristensen, H. Andersen, Lo-ensen. Indberetning om Detailpriser: Brendorp, Fru BillehøJ, P Larsen. Formand for Arbejdsanvisningskontoret: H. Nielsen.

Realregister for Præstø Amt og Næstved Kommune. (Amtet'« or Kommunen« Telefon-Numre m. >.) Præstø Amt. Amtmand over Præstø Amtt G. Toft. Telefon 276 og 1127, privat 1151. Amtakontoret pan Amtsgaarden:

strup, Telefon Tyvelse 2 a. Gaardejer Ole Andersen, Rønnebæk, telefoni Næ- stelsø 47. Gdr. Hans Hansen, Tybjerg, Tel«. Tybjerg 9. for I ræstø Am . 1 Gaardejer Johs. Grønager, Raabylille. Tlf. Stege 627 u. Gaardejer C,.Ludvig­ en, Ugledige, Tlf. Enghave 8. Husmand Søren Hansen, Stolpehuse, lel*L Stol­ pehuse 21. Gaardejer Jens Pedersen, Bje verskov, Telef. Bjeverskov 1 Greve A. Moltke, Lystrup, Telef. Fakse 98. Overepidcmikommissionen for Præstø Amt. Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Telefon 276. M ^ . _ Epidemikommissionen for Næstved: kor- mund: Politimester W. Schmit, telf. 77. Sundhedskommiss’onen for Næstved: For­ mand: Politimester W. Schm.t, Telf. 77. Brandkommissionen for Næstved: Formand: Politimester W. Schmit, Telefon 77. Brandinspektør: Arkitekt L. Beldring, Ostenfeldtsvej 4, Telef. 506. Den staaende Voldgiftsdomstol for I ræstø Amt i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr: Formand: Dommer P. K. Diderichsen, Telef. 762. Voldgiftsretten i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr for Næstved Køb­ stad: Sagf. Mygind, Hjultorv (For­ mand), Telef. 304, Vognmand A. Fnis, Aagade, Telef. 82, Vognmand P. Hou- maae, Brandtsgadc, Telf. 163, Købm. Carl Severinsen, St. Mortensgade, Te­ lefon 237, Bestyier Oluf Petersen, For- sørgelsesanstaltsn, Telef. 462, Gdr. Chr. Nitlien, Grimstrup. Propr. Anders Christensen, Telef. 361. Madlemmer af Søretten for Præstø Amt er for Næstved By: Maskinmestrene E. lxirentxen og O. Olsen samt Skibsfører Lars Nielsen. Formand for Naturfrrdningsnævnet for VX— * A J m t 1* Kt ( . Søgnedage: Form. 10—1, Efterm. 3—6. Damer: Mandag, Onsdag og Fredag. Herrer: Tirsdag Torsdag og Lørdag. Aftenbadning: Damer: Torsdag 7—9. Herrer: Fredag 7—9, Lørdag 6—9. Borgmester: A. M. Kristensen, Telef. 187, privat 534. Borgmesterkontoret: Jernbanegade 1, Kon­ tortid 12-2, Telef. 187. Byraadet, valgt 14. Marts 1988, bestsar af: Redaktør A. M. Kristensen, Telef. 584. Købmand Chr. Lorensen, Telef. 90. Forretningsfører H. R. Andersen, Telef. 684. Faktor II. L. Christiansen, Telef. 363. Direktør Vilh. Larsen, Telf. 147 og 230. Blikkenslagermester C. C. Helts. Telf. 684. Kontorhestyrer H. Carl Hnr.sen, Telef 562. AmUfuldmægtig F. H. Heyrup, TeH. 1141. Fabrikant Carl Vilh. Hannen, Telef. 560. Lærer Herman Nielsen, Telef. 669. Kapiteletakstnævnet Næstved Kommune. Badeanstalter: Den kommunale Badeanstalt:

1402 A. Afd A. 1. Sal. 1403 A. Afd. B. og C. 1404 .4. Afd. D. 1405 A. Inspektøren Kontor og Bolig. 1406 A. Oversygeplejersken. 1407 A. Køkken**!. 14-6 Vaskeribestyrerinde Fru Jørgensen. „Staalgaarden". Boliger: 35 Overlægen. Privatbolig, 1139 Reservelæge K. K. Ortmann. 1401 Præstø Amtskommunes Arbejdsan­ stalts Kontor. Inspektøren bedst Kl. 10—12 Form. Præstø Amts Vejinspektorat: Vejinspektør, cand. polyt. Jensen Løvstrand, Næst­ ved. Telefon 199. Vejassistenter: Cand. polyt Fischer Ras­ mussen, Næstved. Telf. 407. Pedersen, 1/endemurk, Telef. Stege 179. H. Han­ sen, Køge. Telf. Køge 58. Cand. polyt. V. Jensen, Prwete. Præstø Amts Vandinspektorat: Landinspek tør H. Barfoed, Farimagsvej 68. Telef. 149. Amtsrevisorer: Revisor af Sognekommuner­ nes Regnskaber: Sognefoged A. Ras- mussen, Svindinge. Telf. Klarskov 46. Revisor for Amtskommunens Regnska­ ber: Fhv. Siatlonøforat. Jensen, Lund­ by. Telf. 36. Amtdæge og Kredslæge: N. Schoubye, Brogade 6. Telf. 19. Kredslæger: V. Kringelbach, Vording­ borg, Telef. Vordingborg 42, H. C. Rem, Storehedinge. Telef. Storehedinge 262. Amtsforvalter for Næstved AmUr tue: Bianco Boeek, Farimagsvej. Telef. 386. Amtsstuen (Stempelpapirudsalg,: Fari­ magsvej. Kontortid 9—8. Telef. 386. Skattoraadet for N»stv*d Skattekreds: Formand: Arkitekt L. Beldring, Osten feldtsvej 4. Telef. 506. Erhvervsskatteudvalget for Præstø Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Telf. 276. Skyldraadet for Præ.tø Amtsnadskreds* Skyldkreds. Formand: Gaardejer H. Chr. Pedersen, Storehedinge. Telef. Storehedinge 108. Næstved Vurderingskreds: Formand: Fa­ brikant C. V. Hans*n, Fixvej 12, Næst­ ved. Telef. 660. Overformynderiets læ* lebestyrelse: For­ mand: Sognefoged O. Fr. Oløen, Blrngslev, Telf. Lou 11. Medlem: Køb mand Fr. Brandt, Østergade, Næstved. Telef. 71. Taksation af Ejendomme (1 Næstved Politi­ kreds under Præstø Amt), hvori ønskes Laan af Overformynderiet m. v.: I-or Næstved Købstad: Murermester Aagaard, Farimagsvej 66. Telef. 568.

Kontortid 9--4, Telefon 276 og 1127, Amtaraadsaekretær og Amtafi ’dma gtig F. H. Høyrup. Tlf. privat 1141. Sko1?fondskas*erer Chr. Christiansen: Kontor pan Bopælen i U. Næstved. Krmtortid 10—4. Telf. 98. Amt*r.*adsmedlemmer i Pr. Amtsraadskr.: landstingsmand A. P. Hansen, Ilende- mark. Telf. Stege 242. Gnnrdejer Otto I>arsen, Kobolte. Telf. Onip 33. Husmand ? øren Hansen, Stolpehuør. Telf. Stolpehuse 21. Gaardejer Joh*. Grønnger, Raabylille. Telf. Stege 527 u. Gaardejer Aage Nielsen, Magleby. Telf. Bone 411 u. Vinker Axel Henriksen, GI. Tappernøje. Telf. Tappernøje 83. (inarttforpagter Kjnar Ingvoraen, Her­ følge. Telf. Herfølge 112. Ga*rdforpagter Rasmus Jensen, Strø- by. Telf. Htrøbv 57. Tømrermester E. Henriksen, Tybjerg- 1 i I le. Telf. Tyojerg 8. Gaardejer Jens Pedersen, Vrangstrup. Telf. Tyvelse 2 a. Gaardejer Anders Andersen, Herfølge. Telf. Herfølge 125. Togbetjent H. C. Nielsen, Vordingborg I.andsogn. Telf. Vordingborg 665. Gaanlejer Lars Rasmussen, Neble. Telf. Bindbjerg 1 u. Skoleraadsmedlemmer I Pr«*stø Amts Skole- raadskredsi Amtmanden og samtlige forannævnte Amtsrnnilsmedlemme; samt Borg­ mester A. M. Kristensen, Næstved, Telefon 534, Borgmester Otto Mad­ sen, Præstø, og Borgmester Lohff- Hnsmussen, Vordingborg. Sekre­ tær: Amtsfuldmægtig Dambæk, Næstved. Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Provst Alsbo, Højerup. Amtsraadamedlem A. P. Hansen, Len- demark. Gaardejer Hans Jensen, Nr. Smid- strup. Khv. lærer J. P. Christensen, Hammer. Sekretær: Amtsfuldmægtig Michael- son, Næstved. Præstø Amtskommunes Sygehus: 1401 Omstill. t. alle Afd. Hverdage 9 Fm. 6 fiftm. Forespørgsler t. Patienter 1—2. Overlægens Konsultation 12V4—IH Hverd. undt. Onsdag. Inspektoren bedst Kl. 10—12 Form. Mellem 6 Km. og 9 Fm. samt paa Hel­ ligdage kaldes: 1401 A. Afd. A. Stuen og Operations&fd. Amtssskoledirektionen:

For Landkredaen: Gaardejer, Sognersads- formand Th. Larsen, Glumsø- Telefon, Glumsø 127. Gaardejer Rasmus Peter­ sen, Rønnebæk Sippenip, Telefon Næst ved 212. Gdr. Jens Pedersen, Vrang

Bile!

Dommerafdelingskontoret i Fuglebjerg anbent hver F*redag 1—4. Tslef. Fugle- bjerg 154. Bitingstedet I Førslev. Retsdaa 2. og 4. Onsdag i hver Maaned. Teler. Hyllinge 70, Kirkernet Set. Mortens Kirke: Sognepræst Pastor Ring, Telef. 716. Kordegn og Kantor: H. A. Nielsen, Telef. 247 (Begravelses- kontoret samme Sted). Kirkeværge: Papirarbejder P. Brendorp, Telef. 10.77. Residerende Kapellan ved begge Kir­ ker: Kr. Kalkar, Telef. 612. Sot. Peders Kirke: Sognepræst: Provnt Joensen, Telef. 808. Set. Pedert Sogt s Kordegnkontor: Dehnsvej 4, Telef. 786. Kirkeværge: Soclallnspekter H. Peter­ sen, Telef. 1046. Menlghedsrnadeta For­ mand: Papirarbejder Vilh. Nielaen, Møllegade H. Politistationen Telef. 77 (m. Omat. ti! l’olitimesterkontoret). Politimesteren privat 962. Landpolitiet: Bendtsen, B. M., Politiassi stent, Telef. Glumsø 16. Christensen, Peter S., Politibetjent, Telef. Karebæk.« minde 46. Hansen Kagers, Politiassi •tent, Telef. Næstved 697 . Johnnsen, Politiassistent I Øster Flakkebjer^ Herred, Telef. Fuglebjerg 164. Kriminaiass. Koue. Telef. 486. Overbetjent F. W. Hunnicke, Telef. 107. Overbetjent V. E. Frandsen, Telf. 178. Kuminalbetjent E. Olenert, Telf. 601. Museet (Helligaandshuset), Kingatedgndc. Aaben daglig fr» 2—4. Fmtre: Vøkane 50 Øre, Børn 26 Øre. Foreninger Rabat. Museets Formand: Papirhandler E 1 Demuth, Telef. 127. Kaaaerer: Konsul Wilh. Smith, Telef. 234. Inspektør: Fh\ Lærer Burre. Telef. 86. Kustode: Jens Madsen, Telef. 891. K. T. A. S. Repræsentanter (Abonnenter Politiet: Mtatspolitiet 841.

Urandkomm issionen: Politimesteren, Brand inspektoren, C. V. Hanaen, Brendorp, Vlln. Larsen. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi- rncfleren* L. Christiansen, LorenMn, Høyrup, Blikkenslager Reit*. ^ Hygningskommisaioncn: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Urund- og Bygnings­ inspektøren, H. Andersen, Storgaard samt udenfor Raadet Murermester Carl Petersen og Tømrermester H. P. Poul- nclli Indkvarteringskommissionen: Borgmeste­ ren, H. Nielsen, P. Lnrsen. Skolekommissionen: I.. Christiansen, Reits, Høyrup samt udenfor Kaadet Redak­ tør Hylander og Provst Joensen. Ostenfeldts Stiftelse: Politirr.esteien, Sog­ nepræsten, A. M. Kristensen, Vilh. Lar­ sen, Carl Hansen. Kaudh uskomitéen: Politimesteren, A. M. Kristensen. . . _ , Tilsyn med Plejebørn: Fru Billehøj, Frk. Karoline Rohlff, Fru Thlesen, Frk. Ane Marie Olsen, Fru Olesen, Fru Direktør (Irenholt, Fru Overassistent Bakke og Fru Redaktør Olsen. Sundhedskommissionen: Politimesteren, Aintsla*gen, Cnrl Hansen,, P. Larsen og La*ge Ingerslev. Sygekaaseudvalget: Ctrl Hansen. Det kombinerede Udvalg for Præstø Amts Købstæder til Forhandling med Læ­ gerne: C. V. Hansen. Tilsyn med Biografteatre: L. Christiansen, H. Nielsen, P. Larsen. tilsynsførende med Vnretægtsarrestnnters Behandling m. v.t C. V. Hansen, P. i Larsen. »styrelsen for Wittusens, Borchseniua’ og lløgh Guldberga Iægater: L. Christian­ sen. Brandvæsenet: Næstved Brandstation. Telef. 806. Dommerkontoret aal»en' daglig 9--4. Telef. 762. Itommer Oiderkhsen: Telef. privat 044. Dommerfuldmægtig Jørgensen: Telef. privat 567. Dommerfuldmægtig Knudsen: Telef. privat 986.

i

Næstved Automobil *Vognmænd udlejer 4—5—7»Personers

Telefoner:

1191 Andersen Evald. Farimags vej 47. 596 Andersen H. L, Køhmagergade 8. 1566 Christiansen Einer, Øsier„ade 13. 960 Hansen H. Chr., Lillebil-Centralen, L. Næstved. 996 Hansen Peter. Skyttemarksvej 81. 1399 Hansen Sophus, Ringstedvej 54'. 1016 J. P. Jensen. Teatergade 3. 1269 Lauritsen Carl, Niels .luelsvej 3. 325 Lund J., Iver Hvidtfeldsvej 2. 1359 Madsen J., Kalhyrisvej 23. 950 Nielsen Anton, Slngelsevej I. 706 Nielsen N., Ringstedvej 98. 52 Nielsen R. M., Jernbanehotellei. 999 Poulsen Dines, Farimagsvej 9. V

nes Repræsentation for Pr-jøtø Amt): Konsul Wilh. Smith, Næstved. Tlf. 884 Førstelærer C. F. M.chelten, Lundby Tlf. Lundby 101. gNEDKERFORRETNTNGEN Telf. 21. Henrik Nielsen, Oslergade O. Telf. 21. Møbler for alle Hjem . Saavel Møbel• som Bygningsarbejde udføres . Sforf Lager af Ligkister og Ligtøjer . NB. Flytning besørges over alt — lukket Omnibus.

SKBaW"ji,|f?Mgai i >Y«*£v««f

Spis Kocpmamis Krydderfedt! 9 o 00 oO#OOOo 089 ««® 0000 ^»®o®t 0 ,MM,t> 00 « 00 ®*<- 0 « 00 o«««» 0 ««, 00 f' 00 ^OoO« 0 e 0000 ®«CO«,» 00 ® 0000 ® 0 < jR. Sørensens Kranse• og Blomsterforretning, o Ttlefon 1?0. &••*...*»* 7 . ftiefon Kranse og Bltmjfer leveres overalt. ÆreaprxmUe for Kranse binderi o« Kurvedekorationer ved Die Binde Kunst, Krfurth 1915. Door>ooooooeo<>®o©t ooooooo® °oooo<«nooo °0 ®*rooooeo<>o° °®oooeooo ©«<0 °®oooooo©oo° ®o©oooooo»®°* NÆSTVED

fofømsmtml ® ;J’ I ',«J feuåuntrS

fw*er altid de »mukkede M øiui * menter I »Uc Siilar*\ r. Besug i Udstillin« Pr*st*v*J 1 (ligefor Vor

JRjre/ Fredmr/km*n. Telefon

Telefoncentralen aaben fra 6 Motgcn til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og f> Morgen 50 Ure). NAVNE REGISTER

ff

(Uder. Ansvar).

(Eftertivk forbudt)

ff

(Abonnenter, der har to r’W flciv* ladninger pau samme Numer, er i det efterføl­ gende nuerket •).______________________________ Hurtigt paakrae-ede Nr.: Amtimygehuset ......................... 1J01

Slagelse Valsemølle Oplag i Ntettved: Tlf. 1150 . P. M, Jensen, *Øn$kevtll*en«< Tlf. 1150 . — Telefon 133. T«l*f»n JI33. E* - I KØB GASVÆRKETS PRODUKTER — derved støtter l)e Dem selv.

Pantefoged (Privat) ............... Politistationen og -kontor ..... Politimesteren (Privat) .......... Skoleinspektøren ...................... Stads- o[ Havnelrgeniør......... Do. (Bolig) ............................... Vand- og Elektricitetsvierk ... Konunnnebogbolderen .............. Kloakpumpentntionen .............. IlavnevTsenets Bugserlwad ....

Brandv*g«nat ...... 80K Falck* Ktdnhgikifpr ......................... 1200 Zone- Redningskorpset .......................... 1H6 N mat ved Kommune:

&*

Kommunekontor .......................... \ BorgiiMMiarkpntpr ....................... j 1 Det sociale Kontor ...................... Alderdotnahjem ........................... Arhojdsanvianingakonto’* ............. Borgmesteren, privat ................. Brandinspektør ............................. Brandstation ................................. Centralbibliotek ....................... do. . MMløMkir ....... Folkeregister (Llmtingskom.) ... ForsergeUeeaimtalten .................. Hocialimrpektrtren, privat.............. Casvjerk ...*..................................... Havneopsyn»mind A Havnefm ... Ligningskommissionens Formand Ovorlarer ved Grundskolen ...... Pantefogedens Kontor ................

1209 692 662 634 606 805 825

Hannibal Alberteen Tapet. og Farvehandel Toret tiede 10 — Telefon 202 Tapctrr og Malervarer in su»* — en Jetalt

476 Aaderup Cementv,- og Kørnevafb. AyS 553 Aagnard H„ Murerm., Farirflasre. 66. 1H0 Askende, (R. 8er»n»rw), Blomster. Kranse og f ro. Østergade 7. 1452 Aalborg Margarlnefabrik A S Oplag v. Chr. lietn, Ndr. Farimngsvej 14.

erdeHieÉste. bgrti$i te, billigste t$ (enigste M*j Hr«* On« tlli

ALLE SORTERINGER STEN Karrebæksminde Stenleje, Frede GrennemoM Telefon K«rrek«k*mlnde 80 (In 7*17) privat Nr Ib. ror,lfcrin,M'l.k.b«< N.M ob .1 (GrunjjU*! •*< Art.r .1 MMy« Telefon W. Bon»n»er*Pe»*rsen, Nmatved Til Beton* og Vejarbejde anbefale« aner* kendte prima Snntea I gangbare Sorteringer.

Kedler, Ovr.e c*t AppauUrt ,k»n keim pn Afl'ftiliiii genne »n Deres Mtdvsnhge l.eversndar. ** HeUbet erlxggcs i i2 wunrdlige fUter pa* (jftrirkr« Kontor.

Vask ekedler. Strygejern. Badeovne. Kaminer . Stegeovne. Kogeapparaler. \S

».88 G8SVÆ88HS IVUIVJ Hl OST 86 8I1U6ST! Reatlfllnger pas Ciautaorketø Kontor, Kl. 8~ 1«. Kl. 2W- 5 o* p«a T<,Ufon Nr.................... ....................... !*?*?

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakkeri

PrøvlKoopmanns ekstrafine Paalæg!

E. Andersens Universal-Hudcream er det bedste for Huden, da det er uden Tilsætning sf Parfume. Har De Rifter eller Saar, Klister eller andre HudlideUer, skal De aldrig bruge Cieme, der er tilsat Parfume, da Parfume indeholder Gift og derfor er skade« lig for Huden. Forhandles overalt i Danmark Fabrik i »Staalgaardeo«. Telefon 1371 anviser nærmeste Forhandler Faas i Asker a 0,25. 0,30, 1.00. Til Kreaturer a 1,33, 2,00 Anbefales sf Læger.

PR«*/.

Person« Vare« & Lastbiler. E X i (IO44 Accumulatorer.

«— * ■* »■■«.—«

9QO Cffie i < 'pfruleh’Jen S C* .adi. akaod I m •Mt r ordforbtndtor. Boliger: 35 Overlægen: Kotnullalion /wn Sf/gchtnrl (

ari'ionsvuvrksted.

994 Aalholt K. H., Køhm., Skyttemarks- vrj 50. 335 Aaria Chr., Tømrerm., Farimagsv. 7. !*4:i Aarin Larsen Johs.,Glnrm.. Ringstg.27 137!» — — (»rivat), Kompagnistræde 1. «NK» Aarøe J. P, L., Danreinstitut. Bnllet, St«»p. Koresk«>le, Arntmnndwg. 12. 647 Afholdshj., Ptnalonat (K. Nielsen), Vinhuagade 2. |020 Agerskov ll„ Frue, Vinhusga«io 10. Ahrentsen O., Kepræaentnnt (K. T. A. S.), Ringetédgade 8. — 0.s, Kftfl. (P. Frølund), lirmager k Guldsmed, Rlngatedgade 8. „Aknaia" (I. Hansen), Hingatedg. 16. 2*r2 Hannibal Alherteen, Tapet« FårvA«n3tl, for tutra I (i Alhrechtsen C. k Høn, Mandelsgart- :.«r. Skyttemarknvej 4.1. Karen, Trikotapeforretning, Ring at« dgade (v. Rutebilstationen). — Tømrermester, Grlmatrupv. 2f». Alderdomshjemmet, ,varlmaRss*el. Ald«*rdr*mshj< rrnoM, Nøitved« 1900 Alenkjær John., Gror verer, Osterg. 4. 1864 Alfaa Mar«rarincoplaR (II. M. Peter* aen). Præatøvej 26. 276 Amtak«»nt«*ret paa Amt gfwtrdon. Amtaaygr huset 1401 Omstilling til alle Afdelinger Hver« dage *i Fird 6 Fm l'nrrnfHV gnrI hl Ihilicntn 1—9. (hHrhrqrn* Komnill. IV » /'/* Urt i tinor untllngrn Omdag. Insin kltttt n httlnl Kl 10 19 hnul. .1 Km Mellem 6 Fm. og 0 Fm. samt paa Helligdage kaldes: Farimegavej B

886 Andersen Th., Smedem., Grimstrup. 156 — A. C., Sognefoged, Villa „Solhjem", Ringsted vej. 378 — Knud Hee, Sognepræst, Herlufah. 2101— P. E., .Sydajælluwia Kaftebrænderi, 8161 Riddergade 8. 1188 —-■ — P. F., Kaffehrll., privat Hana Hornemannavej 3. 467 — Lind S., Trikotage og Børneudstyr, Torvestrade. 616 — I. P., Tømremreater, Grfmstrup. 136 <■* A., Vaskeri („&tyria"), Købmager- gade 11. 1307 — H. C., Vejleder i Fjerkræavl for I«andbofnron., Karelurkvej 60. r66 — Bemh., Vognmand, Ringstedvej. 1191 Evald Anderaen, Vognmand, F* rltnagevei 47 i'*86|H 1 Anderven, Vognmand. V hmagergado 8 «• » - ■ — ............- — 1011 <*ne A nderaen, Vognmand, Flytte1 Krtthiifbtneport^bftrkelevej 6 300 —- Vilh.. Vognmand, Præetøvej 6. 166 *— A., Værtahush., Raadhuakafeen, Skomagerrækken 8. 652 Andreaaaen. Emilie, Enkefru, Slagel- aevej 35. 496 — Johanne, Enke, Villa „I)al-Ly“, L. Næstved. 61 Andreeaen Chr., Isenkram k Køkken­ udstyr, Ringatedgad«* 12. Isenkram • Køkkenudstyr • Glas - Porcellæn - Lysekroner. Sydajællanda ntsrste Udvalg L dL Varer Hl lave Prlaer Chr. Andreesen - Næstved. Rinøstedgade 12 — Telefon 61.

1174 Andersen, Holg., Kbm., Jyllandsvejen* Kolonialhandel, Jyllandsvej 6. 520v— K., Købmand, Skraverup. 883 — Kai W. (Jul. Johansen* Eft.), Kplrnv, Ny Jernbanovej 18. 804 — Chr., Malerm., Købmagergade 1 J168 Jens Andersen« Eftflg . Manufaktur 6 Trikotage, Hjultorvet. 26*) — Peter, Manufakturforretning (I.V. Larsens Kftfl.), Ringstedgade 5. 1095 — August, Maskin!orhandler, Bro­ gade 5. 426 — Axel, Mejeriejer, SWkildevej 8. 10821 Anderaen Carl & Niels, Brdr , ' Miurermeatre - Carl, Murerm., Skovvænget. Fr., Murerm., Karrebækvej 23. Niels, Murerm., PræatøveJ 2 b. - Peter, Propr., Aaderup. - P„ Smede- og Masldnforretning, Ringstedvej. Ohr., Renr.. Rlngstedg. Porl. 26. Gunnar. Repr., Vordingborgvej h. J. P., Repr. Slagelsevej 36. Th., Repr., Hvedevænget 66. Viktor, Repræsentant, Køgevej 8. - Jorgen, Sadelmager, Aaderup. - Oluf, Salgsleder og Vejer, Ndr. Ferimagavej 4, - H. k Søn, Snvakærerl Vordingbv. - L. P., Skomagerm.. Ringatcdv. 68. - P., Skovfoged, Kalbyris 1435 - 1181 - 392 - 1439 - 899 - 870x- 1298 - 418 - 726 - 1451x-

0

SV

um i.

k V

Automobilforsikringer.

Sommer Petersen, Næstved. Telefon 388, tegner

e

8

* -*

Køb Koopmanns Pølser og fedevarer!

Koopmanns Pelser er statskontrollerede!

606 Beldring L., Arkitekt, Brand- og Byg ningiinspektør, Skatteraadsformd., Ostcnfeldtsvej 4. 227 Bellevue Hotel, Jernbanegade 15. 489 Bendix en N.. Bankdir., Jernbanrg. 9. 177 Bendteen Vilh. A., Inspekt., Slagkilde vej 6. 627 — Jar.. Tomrenn., Kkhlersvej 8. 878 Bendtxen Marie, Enkefru. ^Helmer- hus", Rtmaherredgade 81. 484 Bentsen O., Gæstgiver, „National", Kindhestegade 18. 1162 — B. Bjørn (Sydsjællands Mejeri- mask i nforretn.), Østergade 14. 110 Herg Ellen, Fru, Lærerinde, Østerg. 9. 120 Olu! Berg, Naøvtd Materialhandel, „Dania", Rlngstedgade 1. 73 Bergen E., Kombakken 28. 761 Berlingske Tidende indlevering al Annoncer 146 Bertelsen P V.S Eftll (M Olesn) ()•( en Clroe. Knlhyrisvej 10. (lager J. |ensemve|4t ) 109 Berth Vald., C.uldsm. A Gravør, Hjult 211 — Fru, Bolig. 1009 —■ Knud, Guldsmed, Skovvænget. 1470 Berthelsen Tage. Ingeniør, Torvestr. 4. 625 Bidstrup V. A., Malermester, Ring stedvej 46. 885 Bierlng-Sørensen 11., Tandl., Axelt. 1. 769 — IL, Tandlæge, Rolig. L. Næstved. 1207 Billehøj K. E., Fru, Byraadømedlem, Set, Peder* Kirkeplads 14. 42 — P., Kasserer for Arbejd. Fælle* organisation og Næstved Teater. 1852 llinderup A., Hkrædori, St. Mortens gade 8*. 1201 Birkedal Ph., Typograf, Vdbgv. 16. 48) Birksted Hans Olsen A IS, 50) Brogade 2. 908 -------Direktør Chr. Righolt (privat). 854 H A Birksted, Landar»tsaaglnrer Hmg 2 St.Kontort. 9-12*k og 2-5‘v 836 Bischoff P., Dyrlæge, Farimagsv. 53 t08 Chr Blaaaard, AutomohDHandler. Slagelsevej 10. 1149 Bjørn E., Cigarforretn. Axeltorv 2. 726 Hlaa Kors’ Herberge. Fmd.: Skoma germ. L. P. Andersen, Ringst*dv 58 758 -------Kass : Bogh. J. C. Jepsen, P Bodi’svej 23. 905 Blna Kors’ Svendehjetn (Forstander: N, tensen), Grønnegade 18. 1211 Bladceutralen, Ramsherred 27.

210 Buurgaard Jensen O., Urmager, Kir­ kestræde. 738 -------Bolig: „Vognmandsgaarden", 752 Busk, J., Cyklehandler, Østergade 24. 91 „Bygningen"* Restaurant (Charles Hansen), Jernbanegade 8. 722 BUlow Olsen H , Fntrtprcnar, Dræning—ater, Meistmvtj 12. 676 Bæksted J., Skoleinspektør, St Peders K irkeplads. 116 Bømer A., Bog-, Papir- og Musikhan­ del, Axeltorv. 680 Rørrild H., Lærerinde, Villa „Drags­ høj", Praistøvej. r Hannibal Alberte*« Tapet* og Farvehandel Tonreatrmde 10 — Telefon 207 Tapeter og Malervarer en groa — rn detail 1019 talum H., Kobmand (Brdr. Jansens Benxirvdepct), Farimagsvej 49. 1192-------Bolig: Hv'-devængot 20. 1289 — R., Repræsentant (Tirsdag, Tors- Jair I .rtrdiiir O_1 1 \ 998 — R. Privat: Hvedev.' 22 (inden 9). 679u Carl Jens, Handelsgartn., Aaderup. 333 Carhenn Eftfl., C. Jacobsen, Cykle­ handler, Ringsledgade 11. 1233 — A. P., fhv. Købm., Ringstedvej. 869 — A. J., Propr., Lille Solvej 1. 748 Bal Csretenaen, Malerin, Duco* Lakereriet »F.keperle, Amtmand** 5. 330 Carstensen M., Slngterm., Vdbgv. 36. 1177 Cederstrøm Aage, Musikdir., Kllde- marksvej 14. 826 Centralbiblioteket, Vinhusgadp 12. 2 Christen* C., Apoteker, Axeltorv. 1318 — H., cand. pharm., Slagelsevej 14. 63) Christensen, S. V.. Apoteker, 64) Torvestræde 8. 603 — G., Arkitekt, Tømrermester, Knb- mugergade 12 . 1010 — C. C., Bagerm., Præstøvej 6 B. 207 — Carls Enke, Jernbanegade. 99 Christensen H. P., Blikkensl., Gas- og Vandm. (Centralvarme A Kølean- laig), St. Peder* Kirkeplads. 4 CJeoeg ChHateneen, Boghdl , Anal« torv 10 Omstilling til Bohg. 1096 — H., Bogholder („Haand i Haand"s Agentur), „Arnen", P. Bodilavej. 44 N I' Christensen, Bogtrykkeri, (Bnnrs Eftfl.), Riddergade 7. 595 — p.t Brændsels- og Kobmamisforret ning, Brogade 4. 750 — Th., Bødkermester, Brogade 1. 831 — H. Hald., cand. ph., J. Jensensv. 7. 67t)y— lians A Søn, Cementstøber,Aaderup

1142 Bollerup Eigil, Ingeniør, cand. polyt * Brogade 10. 206 Holm H., „Skandinavien", Axeltorvet. 1310 Bon-Bon, Chokolade- og Konfekture- forretn., Axeltorvet 6. 527 Bondestandens Sparekasse, Den sjæll. 236 Borella N. L., Farimagsvej 43. 182 Borgerenighoden. Form.: Købmand C. Søllegaard. 510-------Kaos.. Sygehusforv. Riisberg. 187 Borgmesterkontor. 86 Borre H. O., Inspektør, Grønvej 12 A. 175 H. F Braee* Boghandel (Brudrene Frlla) Ringvtcdgade 6. 1270 ------- privat. Ved Kilden 2. 1092 Braae A., Enkefrue, RHgstedgade 6. 966 — Aa., læge, 11—1, Amtmandsg. 12'. 920 „Brage" Sangforeningen. Form.: Ur­ mager M. Marcussen. 93 — — Kasserer: Km. Larsen. 154)Brandasøuranceforeningen af 1848, 524) Rlngstedgadee Forl. 14. 606 Brand- og Bygningsinspektøren. 805 Brandstationen. 283 Bramlt, Victor, llandelsg., Nygaardsv. 383 — Chr., Kolonial- A Fedevareforret ning, Hvedevænget 24. 66 ) 71)— Fr., Købmand, Østergade 28 898) 87-------Bolig: Østergade 23. 372 — Thj Eftfl., P. Chr. Jensen A Søn, Møllebygger! og MøBestensfabrik, Sandstræde 22. 967 Brasch E., Overmekaniker (K, T. A. 8.), Klldemarkavej 106. 448 Brautsoh Chr., Malermester, Vording* borgvej 9. (Værksted: Ny Øster- gade 13). 1037 Brendorp J. P., Papirarb., Byraads- medlem, Danavej 7. 965 Br 'vdueforenlngen. Form.: Bogbin- derm. Mortensen, Kindhestegade. 271 — Kasserer: Snedkerm. Jacobsen, Hvedevænget. 1105 Bringfelt F., Isærer, Reistrupsvej 7. 390 British Magasins, Herreekvip. (Johs. W. Jensen), Ringstedgade 2 A. 763 Brlx-Petersen, Brdr., Automobil* og Maskinværksted, ved Rampen. 381 Brodersen M., Købmd.. Kkhlersvej 13. 716 — C., Købmand, Købmagergade 20. 446 Hroegaard Jørg , Vognm., Pnestøv. 51. 404 Brogades Viktualieforretning (H. Nielsen), Brogade 4. 484 Rrudsø S., Sadelmager og Tapetserer, Statakasernen, Grønnegade. 834 Bruun Vald., Herreekvipering, Jern­ banegade 2. 1188 — Volmer, Telefonarb., Kildevænget 7 491 Brøns Nielsen, Kobberbakkena Brød­ fabrik. 144 Bundsens Konditori (Gudmund Ander­ ide 21. sen), Jernbanegaf

220 And romen Stefan*, Frk., Tandlæge, Villa „Baiæly", Farimag.* vej 85. (04 Arbtjd*nn» PælleabagcH A 8 562 Arbejdsanvianir gskontorei. Bestyrer Carl Hanøen. Kontort. 8 —12, 16—13 906 Arbejdernes Fællesorg. b’ormand: R. CaUim, Hvcdevænget 22. 1424 -------Brærxiaelsforenlivf (Kasserer: M. I’etei'sen, Fredensvej 18). 384 Arbejdsgivere i Næstved og Omegn, Sammenslutningen af. Formand: Konsul Wilh. SmHh 1419 ------ Kasserer og Sekretær: Dir. Klitgaard-Lund. II IH Arbejd* , Ivernes Uykh**fofdktlwjt, Hingst edgade* Forlængelse 12. 880 Arbejdsma ndenes Fngforenlngskon- tor. Amtmandsgnde 9. 876 Arertoft O. P., pens. Oversergent, Aagade 14. 948 Arndal I*., Kolonial- og Fedevarefor- retning. Vordingborgvej 13. 376 Arnholt* £.. Fotograf, Ramsherrert- gade 8. 1426 Auktionslederen f. Næstved Retskrels (Sagf. Carl C. Oasen). 674 \utodroøkeforretningen (I*. Jensen). 108/ „Aulotaxn" (Brd. Hansen), Vogn- mandsforr., Hvedevænget 37. 1329 Autoværkstedet, Kindhestegade 26. 96 Axelhu* Hotel A/B (A. K. Larsen).. 536 — Smørforrctn., Torvestræde 16. TAPETER 776 II. T. Centralen (Johs. Moltxen), Jern­ banegade 6. 853 Badet, Lya- og Kur-, Torvestræde 6. Hverd. 9 6, Sønd. 9—12. I^ørd. lukket 819 Bagernes Anvisningskontor (1*4— 2'x) (V. A. Pedersen), Vdgborgv. 24. 1334 Ilahne Maja, Frk., Hanndgernlngslæ- rerinde, Jernbanegade 27. 613 Makke V,, Bogholder, Vordingbv. 80. 868 — (I. R. I., Overassistent,Kildemarks- vej 3b. IOM Baltic • A S , Assurance Coiu« agnlet. llsnak Asenranc* ingctrdgidr il. IH2>i — Amttincp. Ktvendahl (prlv.) 818 - - Avcut ander N.). Nielsen (prlv.) 941 Bang Herman, Cigarhdt., Axeltorv 6. 242 — Fr., Drejer og Musiker, Jernbjr. 6. Bang A Olufaen (s*' under Jørgensen Chr., i>nmt Radio, FagregJ. 149 Barfoed II., Igii-dinsp., Farimagsv. 68. 428 Havnholt Vilh., Rkotøjshdlr., Hjultorv. 129 Bech 11. Chr., Ingeniør, Hækkevej 12. Claudl Hansene F.ftflg. lernhanrgedt S — Telefon SO

I

190 Boel Chr., Ingeniør (M I. F.), Vor 240 — Slnfon, Mejeriejer (Niestved Meje ri), Oatenfeldtevej. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 10

Ansvarsforsikringer. 11

FT 1

Til Koopmanns Pølser anvendes kun I. Kl.s Kød! Tlf. 172

Til Koopmanns Medisterpølser anvendes ikke Mel!

Privat: Nlngatedg Fl T3 Taiefon 172

Værkatad: Ny Øa'ergade 7. Teløfon 933.

Villy Christensen Malørmøøtor

405 Christensen M. C., Overdyrl., Sandøti .8 361 — A., Propr., Nygaard. 1162 — C. A., Repr., Gallemarksvej 4. 255 — H. C., Skotajsforrctn., Ramøh. 25. 503 — ('hr., Sognefoged, L. Næstved. 607 — C. S., Støbem »ater, Ringatedgad»>« Forhrngeløe 19. 323 — P. F. A Søn, Tømrermestre, Ringstedgadei Forlængelse 6. 323 — — P. F. Christensen, Ringstedg. Forlængelse 6. 603 — — G. Christenien, Købmagerg. 12. 529

661 Christensen Edith Fru, DamcIrUar« ti Sk anhedspleje.Salon, Vorvestr. Il — Elvira, Fru, Damefrisør-Salon, St Peders Kirkeplads 11. — Peder M., Detøilhdl., Kåh1 »ravej. — ('hr. P., Gdr., Aadrrup. — P. F., < rdr.v Aaderup. — Ilogesn K. (Pomona), (4«»rtner, Vordingborgvej 6. Chr. Christensen, Herreekviperings« handler, I orvrMr. II. (Omit. til privat.) Carl, Inka.«*., Ringstedg. Forl. 26. O., Installatør (Sydøj. Klektro- \ rt*rkf t«*d i, Købmngergade 10. 270 — Kriti. Klrkeganrdsgartn., Gronv. 24 218 — R., Kobbersmed, aut. Vand- og Gasmester, Vinhusgade 14. 1258 - - ( hr., Kølrn., Jørg. Jensenøvrj 51. !»H4 — -Lundager (’hr., Købmand. Bolig: Amtmand agade 2. 202 |urgen Christensen, Kahmsnd, Ring* stedgarir« l'nrl 18 Alt I Kolonial. 1420 — K., luørtr, Kildemarkøvej 40. 445 Fr Christensen, Maltrvarkattd, Jernbanegade 4 Plivat Vordlnghv. 14. 172 — Villy, Malermester, Ny Øøterg. 7 (Værksted). Privat: Kingøtedg. Forl. 241. 661 — Jens Murerm., Rrandtsgade 21. 4:i3 — K., Murerm., Jernbanegade 21. 685 1060 m

590 Christoffersen, Carl, Restauratør, CVntralhotellet, Grønnegsd« 1. 328 — 0. Restauratør, Østergade 5. 70 — J. A., aut. Kørelærer (Næstved Au o Køreskole), Vordinghv. 1 a. 814 — P., Snedkermester, Ringstedg. 26. 269 „City", Cigar- & Vinforretning (Alf Mortensen), Ringstedgade 8. 1101 ClAøen li A.. Dir., Rutebilstationen. 1337 — J., Frue, Karrebækvoj 21. 1420)— Carl C., Sagfører, Ramsherred 31 126) (9—1 >g 2—5‘fc). 723 Clausen Carla, Frk., Damefrisørsalon „Irena", Jernbanegade 11. 1043 — Fru, Pensionat, Kirkepladsen 3. 911 — & Nøglebæks Eftfl., A/S, Brog. 2. 718 Clausen Joh. H , Sagfarer, Ramsherrodgade 7. 178 — Marie, Fik., Sygeplejerske, Køb- magergade 7. 49 — Jobs., Trik< tagehdl., Hjultorv. 567 — —- Ringstedgades Forl. 4. 487 Collet P., Knkeiammerherreinde, Røn­ nebæksholm. 1114 Cortr., Carl, Bagermester, flrogade 3. 59 — Arthur, Restauration, Brog. 8—5. 10 Crome ft (»oliladiBildt, (Chr. Hoffmann), Axeltorv 7. 1437------ rhr. Hofmain. Bolig: Ringsted- gadea Forl. t'6.

779 Christiansen A.t Cyklehandler, „Cykle- børsen", Lille Næstved. 933v-~ Rasm., Gdr., Kreaturhdl., Øverup. 852 — S., Gaardejer, Holsted. 618 Christiansen S. C., aut. G m > og Vandmester, Klelnsmed, Brogade 6. 411 — N. C., statsaut. Inst., Ringstedg. 11 1276 — Fr., Kasserer (Papirarb. Forbund), Kildevænget 8. 1200 Christiansen Aage, Klelnsmed, Set 939 — c. A. M., Læg«, Jernbanegade 21. 524 — Edv., Kontorchef, Ringstedg. Fl. 14 1022 — E., Partivareforretning, Set. Mor­ tensgade 8. 1331 — Erik, Repr., Kindhestegade 14. 622 — Bdr., Snedkeri«., Set Mortensg 5. 991 — R., Træhandler og Legetøjsforret­ ning, Vinhuagade 6. 1400 Einar Christiansen, Vognmaud, Østergade 13___Al Luksuskarsel heeerges 107 Christoffersen A., Fiskohdl., Raiiiah. 1094 ------- Privat: K'.ldeinarksvej 60. 1350 — O., KabmanJ, v. Rampen 10. Peder« Kirkeplads 6 Centralvarme«Anlæg.

- I *

fvj

98 Christiansen Chr., Amtsskolefor.dsk;10 øerer, I.. Næstved. 811 — 8. (Sv dingoorgvej 24. Engelske Husholdningskul

S. C. CHRISTIAN SEN Kldne'ScdfMfMcr, aut G.n* og Vandmester* Brogade 6.

knuste engl. (’okes. — Nøddecokes lørt liugehra'iide - Optændingsbrænde tilbringe* til laveste Dagspriser.

Ginders, Briketter

lualallatlonaforretnlng for moderne Vand. forsyningsanlæg, W. C. og Bedeværelser. Ali« Reparationer udtoraa hurtigt og billigt. Brandforsikr, (or Varer og indbo til billige, faste Præmier.

Telefon 595. P. Christensen BroøMte 1 Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 12

I

■■é'- Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakkeri

Spis Koopmanns K'yJJeiiedtl

___

1289) Dansk Spars- A Byggeforening,Kind 998) hestsgnde 6 (Tf rlrsdag, Torsdag, e a Lørdag 9—11). U37 — Vandrelaug, Repr. for Næstved Preben Ramløv Mortensen, Peder Syvjrvej 22. 587 Davidsen Jens, Maskinværksted, Ring- stedgade 19. 1150 De forenede Margsrinefabrikker A/S, „Ønskevillaen*. 1203 Dehn J. C., Part., Skyttemarksv. 133. 740) E I. Dtmatfc, Papir en gros. 127) Ringstedgade 1. (Omst tii Bog­ trykkeri og Papirvarefabrik). 573-------Bolig: H, Itornemannsvej 6. ♦46) Det Danaks Petroleum« AS ved 1246) — Sven S. Fredholm, Farimagsvej 3. 1146-------Grosserer Fredholm privat: Hvide Villa, Sandstræde 22. 51B Dat ny« Qetebwa, Set Mortenvgade 3. 1209 Det sociale Kontor, Købmagergade. 644 Diderichsen P. K., Dommer, Set. Pe­ ders Kirkeplads 12. 1295 Diet* H., Godseksped., Østergade 11 8. 694u Dinesen K., Adjunkt, Herlufsholm. 204 Dinesen Nørgaard, Hotelejer (Hotel „Garvergaarden*), Ringstedg. 18. Diskonto- Laane- og Sparebanken for Nadvad og Omegn Daglig 10 -1 og 3- 5. Telefoner Nr. 100 og 427. Sammes Kvægtorvskontor hver Tindag fra Kl. 10. lelefon 1097. 437 Distriktajordemoderen I Herlufsholm, Karrehækvej 11. 645 Dltlevsen A., Frue, Pensionat, Kind­ hestegade 12. 645 — Axel, Repr. for Automobiler, Kind hestegade 12. 762 Dommeren i Næstved m. v., Raadh. 1171 Dragbeim, Bankdir., Slagelsevei 47. 968 Dreyer E., Repræsentant, St reders Kirkeplads 7. 748 Dttco«l.aktnrljt »Exptrt« (Kai Careteneeu), Amtmandsgade 3. 707 Dybd&hl C. P., Automobilforhandler, Hamsherredgade 20. 777 Dyndgaard Chr., Forretningf. (Syd­ sjællands Frøkomp.), Grønneg. 2. 763 Dyrenes Beskyttelse. Kredsform. for Næstved: Bogholder J. C. Jepsen, P. Bodilsvej 28.

DRIK »DAhAS* FEDF. MÆLK OG FLØDE FINESTE %VALITETER STØRSTE HOLDBARHED MEJERIET »DANA« telefon no

Hannibal Albertsen Taptt. og ParvthanJtl

Torrttfrtrdt 10 — ttltfcn 201 Tapeter og Malervarer tn grot — tn dttall 318 tøbbesen F. K., Læge, Ringstedgade 1 ( 11 — 1 ). 420 Egeberg Gutzon, Broderimagasin, Hj. af Ramsherredg. og Jernbaneg. 341 — Vald., Konditor og Bager,Torvestr. 1202 Kilenberg Axel, Repr. (træffes pers. inden 8tø Fmd. rg efter 6 Kftm.), Skyttemarksvej 21. 1093 Eksportmarkedets Keatrur. (Fr.Jensen) 241 Elektricitetsværket. 418 Elbo Chr., Skræderm., Kirkestræde. 232 -------Bolig: Aagnde 10. 792 Klbrønd A. J., lurrer, N. Juelsvej 2. 893 „Elegance*, Herre- A Damefrisør Sa­ lon (Sv. Aa. Hansen), Kindhesteg. 161 Elmer Andersens Kft. (Svend Gisen i, Bog- A Papirhandei, Hjultorvet 10. 858 Elmeskov E., Frue, Damefrisør-Snlon, Jernbanegade 1. 1H5 Klmquist, Stadsdyrlæge, Kingstgd. 2 A i*60 Elting M. K.. Konsulent, „Forsøgsgnar- den", Aaderup. 680 Elvang |tn« Peter« Slagtermester, Kirkestræde 6. 399 EmmeHch B.. Ringstedvej 13. 334 Engelsk Beklædnlngsmagasin (Vald. Bruun), Jernbanegade 2. 1449 Eriksen H. F., Cigarhandler A Musi­ ker, Vinhusgade 16. 13 F„ Musikdirektør, 1. Kl.s Konrert- . og Balmusik udfereø. Musikhuset, Ringstedg 2. (Omat. til privat.) 1187 Esbensen W., Harmonikakunstner, VordingborgveJ 22. 662 Bskildsen Rich., Repr., Grimstrupv. 18. 1131 Essendrop Kr. Jul., pens. lurrer, Ster- kelsvej 11. 748 Ethelfeld A Mortensen, Cykler A Ra dio. Uamsherredgade 6. 1178 Ethelfeld Htmmlwgeen Oda Fru, Jordemoder, Vlnhustade 7 688 Ethelfeld Dagm.. Frk., Ringstg Fl. 12. 721x Kwer* Alf., Skibsfører, „Jæger- huset, Aaderup.

814 Dåne Wilh., (Ilarm,, Jernbanegade r>. 148 Danholt Hans, Krigsaesessor, Bram"s* gade 10. 926 Danla, Vaakerfet (Frk. Anna Larsen). Hingstodgade 1. 98 „Danmark* (Det gensidige For k -

Claudi Mantvnt Eftfl,|. Jtrnbanrga.lt J - Ttltfcn 60 Malervarer

11 T u»*e J. W., Købm., Ringstedgade. mmmm mmmmmmm———■—mmmmmmmmmmmtmmm i vmmmmmm 76 Dagens Nyheder IndltVfrlnii af Annoncer 099 1 im Hunøen IV, Skibsf, Anritmandsg. 940 D linborg Agnes, Frue, Jordemoder, Torvestræde 7 >. 946 —- Karen, Frk., KorsHiere, Torvr- Mk. trvdi t v Da. ibæk K., Amtafuldmægtig, Skole* raadsaektr., St. Peder* Kirkepi. 11. Damgaard E|ler, lorvcstrædr 4 900 — — Kolig; Kindhestegade 18. 1.112 — A. M., iVtl'ietjent, Meistersv. 18. •tt Damgaard Ra*: ussen Axel, lurge, østergade 11. (Konsult. 11—1). H40 Dampkedeltilsynets Næstved Kreda (Fabrikinsp. J. J. Jensen), Sand* stræde 24. — Krdelbosigtigelseumd., Maskin* mester V. Und, Vordingborgveja Forl. 5. 778 „Dan", Trævarefabrikken (Næstved Træhæløfabrik), Kildemnrksvej 60. (Jensen træffes ikke mell. 12- 2). 7»0 .Dana", Mejeriet (John. Jespersen), Dnnavej ringsselskab) ved Amtsakolefon is. kasserer Christiansen, Slagelsøv 12. 781 Danmarks Hrevskole (Kontor for Syd­ sjælland), Amtmandagride 2. 18! Dansk Arbejde. Form.: Konsul Grøn­ holt. 778 -------Kasserer: Fabrikant Jenser, „Dan". 1280 Danske Bageres Industri* A Handels A/S, Ringstedgades Forl. 19. 1210 Danske Mejeriers Maskinfabrik !*« (Overmontør A. I). Raun), Slag. I- sevei 28. 270 Dansk Eng. Bentin og Petroleums fo., A/S, Tankafd. (Axel S. liarsen). 1169 — Folkeforsikring A/S v. Inap. Wil­ liam Rasmussen, Sterkølavej 4 V 667 — Kvindesamfund. Form.: Ovaresd- stent Xenia Jernbo. Rampen 8. 966 -------Kasserev: Fru Dr. Draae, Jern­ banegade. fiVO Dansk Sko /Industri A/S. Vordingborgvej. 1466 — Spare Selskab (Spare Uret), llr>- gade 6 ». 51 — Svensk Staa’. A/H (V. Knippel), Axelt.orv 6. 898 — Træhæløfabrik (H. Hansen), H< mnnsensvej 10. 907 — Smerforsyning, Klngstedg. 11. Oet gensidige Forsikringsselskab nDAHMARKM tegner: Brand« Tyvøri« Automobil« Syge. og Ulykken« C.ov pligtige Ulykken« Repræsentant for Næstved og Omegn: Skolelondsk?,surer Chrir,lunsen. lestrei. . ------- „unamunn icpuci Forsikringer Sommer Petersen. Næstved, Telefon 388, tesoer 14

Claudl Haasens Eftflg. Jernbantgadt .1 — Ttltfon 60 Linoleum

Bagermester,

789 Fabrlclus Nielsen P„ Jernbanegade 4.

Cykletyveriforsikringer. 16

mm

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71

Made with FlippingBook - Online magazine maker