Telefonnøgle Næstved 1977

T E L E F O N 720700 1

^ A ^ L H . S M I T H 1 KORN ■FODERSTOFFER • GØDNING • SÅSÆD - OLIE - KEMIKALIER EÉÉWWIffUWlff FREDE LUND EJENDOMME - siden 1919 sStsv 's i Ringstedgade 62 wSmm 5S3M3

Tdldffon 720782 727382 | 7277 m

i-

É H.0.BIRKSTED Trælast og bygningsartikler —Næstved Mortelværk

Telefon 721600

OLIE KOKS

721616 Næstved Kulimport

K k T T E K

CARL SEVERINSEN A/S - Brogade 2 _______L G Å R D E N S 7204 41 ---------------------------------------------------------------------- MEDINGS BYGGEMARKED M T. A. MEDINGS TØMMERHANDEL % « S S S 7 3 4 5 4 5 - 7 2 1 4 7 8 i BYGGEMARKED TØMMERHANDEL kanalvej 1,

4700 Næstved, Telf.(03)72 2075

Made with FlippingBook - Online magazine maker