Munn og Mæle 3/2019

Munn og mæle Nr. 3/2019 Munn og mæle utgis av Munn- og halskreft- foreningen. Bladet sendes til alle forening- ens medlemmer, til helsepersonell og til behandlings- og rehabiliteringssteder. Munn- og halskreftforeningen  Thomles gate 4, 0270 Oslo  22 53 52 35  post@munnoghalskreft.no  munnoghalskreft.n o Org.nr.: 988 679 143

Bidragsytere i denne utgaven

Chris Foss Nestleder, Munn- og halskreftforeningen

Janicke Mathisen Sekretariatet , Munn- og halskreftforeningen

Carita Teien Sekretariatet , Munn- og halskreftforeningen

Anne-Gun Agledal Kreftkoordinator , Drammen kommune

 Design/layout Orgservice/Tomy Hoang

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. For henvendelser send en e-post til post@munnoghalskreft.no. Innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist for stoff til neste blad: 20. januar 2020

 Redaktør Carita Teien

 Forsidefoto Samuel Hætta Fotograf: Tomy Hoang Siste frist for stoff til neste blad: 20. januar 2020

Made with FlippingBook Learn more on our blog