Edutainment Camp

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

เล่น

เรียน

7-9 ปี รับอายุ

ค่ายค้างคืน 3 วัน 2 คืน @ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล

SMART SMILE SMART-i CAMP

เริ่มต้น

Back to contents

Edutainment Camp ค่าย Edutainment : เรียนก็สนุก เล่นก็ได้ความรู้

ด้วยกระบวนการสอนแนว EDUTAINMENT เป็นการเพิ่มความสนุกสนาน ในกระบวนการเรียนรู้: การกระตุ้น ความสนใจและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมและความสนุกสนานในกระบวนการเรียน รู้สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้เรียนจากคนที่ เบื่อเนื้อหาการเรียนให้กลายเป็นคน ที่ตื่นเต้นและสนุก กับการเรียนได้จริงๆ นี่คือเหตุผลที่ความสนุกสนานใน การเรียนรู้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและกระตุ้นความมุ่งมั่น ในการเรียนรู้ หลักคิดในการจัดค่าย Edutainment 1. เริ่มต้นที่ความสนุก ความสนุกสนาน จะเป็นแรงจูงใจที่สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 2. ความมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพราะคนเราเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เราจึง รังสรรกิจกรรมที่เด็กๆสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มี การตัดสิน อาทิ การแก้ปัญหาปริศนา การทำ จำ ลอง หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 3. ความสนุกที่เกิดขึ้นจะเชื่อมโยงกับอารมณ์ บวก เช่น ความอยากรู้ ความตื่นเต้น และความสุข การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ช่วยสร้างความเข้าใจและ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

SMART & SMILE 4. การลดความเบื่อหน่าย ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานช่วยลด โอกาสที่จะเกิดความเบื่อ โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเรียนรู้ การใช้สื่อหลากหลาย และการนำ เสนอความท้าทายที่ หลากหลาย 5. จัดการเรียนรู้ให้เป็นให้เหมาะสมกับผู้เรียน เด็กๆมีทางเลือก ผู้เรียน จะได้เลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง นี่ไม่เพียงแต่ ทำ ให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนาน แต่ยังช่วยรักษาความสนใจและ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมอย่างยาวนาน ในค่าย เราผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานกับสไตล์ การเรียนรู้แบบ Edutainment เข้าด้วยกัน เด็กๆจะได้รับประสบการณ์การ เรียนรู้ที่ไม่เพียงเป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเริ่มต้นความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ถ้าคุณเป็นผู้ปกครองหรือครู ลองสอนให้เด็กๆ ของคุณได้สัมผัส ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพลิดเพลินและสนุกด้วยกัน ผลลัพธ์อาจจะ ท ให้คุณอัศจรรย์ไม่น้อยและก่อให้เกิดพลังใจในการเรียนรู้ที่น่าทึ่งขึ้น!

Click

SMART-i

Coding CAMP

Coding CAMP

Click

SMART-i WONDERLAND in ENGLISH

SMART-i WONDERLAND CAMP

in ENGLISH

Click

Coding CAMP

7-9 ปี รับอายุ

ค่ายค้างคืน 3 วัน 2 คืน @ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล

CODING CAMP SMART-i CAMP

เริ่มต้น

Back to contents

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (coding) เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีประโยชน์ต่อเด็กวัย 7-9 ปี ได้หลายด้าน การเรียน Coding มีประโยชน์กับเด็ก 7-9 ปีอย่างไร พัฒนาทักษะความคิด

การเขียนโปรแกรมใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ coding ช่วยในการเรียนรู้เรื่องหลักการของวิทยาศาสตร์และ การตรวจสอบสมมติฐาน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การทความ เข้าใจเกี่ยวกับการท งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมช่วยในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ที่จ เป็นในโลกปัจจุบัน พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี: การเรียนรู้ coding ช่วย สร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาและการท งาน ร่วมกับความเปลี่ยนแปลง สร้างความเชื่อมั่น: เมื่อลูกเรียน การเขียนโปรแกรม พวกเขาเรียนรู้วิธีการตั้ง แนวคิด และเข้าใจขั้นตอนการทงาน ซึ่งสอนให้ พวกเขาเรียนรู้ถึงพื้นฐานของการวางแผนและ การท งานอย่างมีระเบียบ เรียนรู้พฤติกรรมการท งาน: เรียนรู้การเขียน โปรแกรมสามารถท ได้อย่างสนุกสนาน ความท้าทายในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ ความคิดแบบไม่มีขีดจ กัด สนุกสนานและท้าทาย:

การเขียนโปรแกรมช่วยส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ และความคิด วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ในวงการ coding ส่งเสริมการคิดอย่างระเบิดและ การท งานร่วมกับความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาเชิงตัวเลข

Back to contents

SMART-i Coding CAMP ในดินแดนสุดล้ำ ที่ชื่อว่า Coding City Coding City เป็นดินแดน ที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ล้ำ สมัย ชาวเมืองเต็มไปด้วยความสุขและ ความส เร็จ กับเทคโนโลยีล้ำ สมัยที่ท ให้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใน เมืองนี้ดียิ่งขึ้น ทุกคนในเมือง ใช้ชีวิตโดยเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี และ ระบบอัตโนมัติต่างๆ การทงานของเมืองนี้เกิดขึ้นด้วยความคิด เพียงอย่างเดียว แต่วันหนึ่ง มี Hacker นามว่า " Error " เขามีเป้าหมายที่จะท ลายและ ยึดครองดินแดนแห่งนี้ Error ปรากฏตัวขึ้นและได้ขโมยชิฟที่เป็นจุด เชื่อมต่อระบบของเมืองทั้งหมด นั่นหมายความว่าเมือง Coding City ก ลังเผชิญกับอันตรายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมืองเริ่มที่จะพังลง เมื่อทุกคนไม่สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้ ท ให้ชีวิตของทุก คนเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน ความคิดและความสามารถของประชาชน ในเมืองเริ่มถดถอยกลับกลายเป็น ความโกรธและความอิจฉา จึงท ให้ ระบบของทั้งเมืองขัดข้องและพังลงอย่างรวดเร็ว ชาวเมือง Coding ต้องช่วยกันตามหาชิฟที่ถูกขโมยไป และรวมกัน แก้ Code ในเวลาที่มีอยู่อย่างจ กัด เพื่อกู้ระบบทั้งหมดของเมืองนี้ให้ ทันเวลา ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ชาวเมือง Coding จะสามารถ ตามหาชิฟและแก้ code ได้ทันเวลาหรือมั้ย ? หรือเมือง Coding จะ

ต้องล่มสล่าย ? ร่วมตามหาค ตอบได้ที่ค่าย " SMART-i Coding Camp "

Back to contents

Coding CAMP

Day Night

DAY 3

DAY 1 DAY 2

Mission of Memory

Ice Breaking

Loops

MORNING

Out of Comfort Zone

Conditional Control

Auction

Camp Context Coding Map

Friendship

Spotted The Error

AFTERNOON

Ribbon

Function

Farewell Party

EVENING

Explore My Feeling

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ในการ ดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิดใจ สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้น ที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป ICE BREAKING

OUT OF COMFORT ZONE นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะ สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเรียน รู้สิ่งใหม่และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอด การตัดสิน ให้คุณค่ากับความ พยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเอง ระหว่างเด็กค่าย

SMART-i Coding CAMP เราขอเชิญเด็กค่ายทุกท่าน เข้า สู่โลกของ SMART-i ผ่านเรื่อง ราวการผจญภัยใน Coding City ผ่านด่านและMission ต่างๆ และ ต้องอาศัยแรงกาย-ใจ ความร่วม มือ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอด 3 วัน 2 คืน CAMP CONTEXT Back to contents

เด็กๆได้วางแผนการเดินทางหรือการ เคลื่อนไหวของวัตถุบนพื้นผิว แล้วใช้ สัญลักษณ์เพื่อแสดงลำ ดับขั้นตอนใน แผนที่ให้สำ เร็จ การทำ งานเป็นทีมและการแบ่งหน้าที่ เป็นส่วนสำ คัญ การสร้างแผนที่เพื่อแก้ ปัญหา กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กพัฒนา ทักษะในการทำ งานเป็นทีมและการแบ่ง หน้าที่ CODING MAP

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

FUNCTION

ให้เด็กสร้างชุดคำ สั่งเล็กๆ เช่นการ เคลื่อนไหว แล้วสามารถเรียกใช้ งานชุดคำ สั่งนั้นๆ เด็กจะเรียนรู้ การใช้สัญลักษณ์และเครื่องมือ เบื้องต้นในการสร้างลำ ดับขั้น ตอนหรือการทำ งาน เพื่อทำ งานบางอย่าง

EXPLORE MY FEELING กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาที่สร้างสติ ในภาวะที่เด็กๆได้มีสติกับกิจกรรมและ เข้าถึงสมาธิ เราฉกฉวย Moment นั้น เพื่อถอดบทเรียนเป็นประจำ ทุกวัน การให้เวลาเด็กได้กลับมาอยู่กับตนเอง และให้โอกาสในการใคร่ครวญบทเรียน ที่ได้รับเข้ามากระทบใจ จะทำ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้แบบ "เข้า (ถึง) ใจ"

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

MISSION

MEMORY

กิจกรรมที่จะให้เด็กลองจำ ลำ ดับขั้นตอนต่างๆและทดลอง เปลี่ยนแปลงลำ ดับ น เอา แนวคิดนี้มาเปรียบเทียบกับ การเขียนโปรแกรมที่ใช้หน่วย ความจำ

Conditional Control สร้างคำ สั่งที่เป็นเงื่อนไขเพื่อควบคุม การทำ งานของวัตถุ โดยใช้แผ่นโปรแกรม หรือสัญลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง: การ เรียน coding แบบ Unplug Activity จะ ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและการสร้างสิ่งต่างๆ

Back to contents

การเฉลิมฉลอง แม้เพียง ความสำ เร็จของก้าวเล็กๆ ล้วนจำ เป็นต่อการเดินทาง ของชีวิต เป็นการเติมพลังใจให้กับ ตนเองและผู้ร่วมทีม SMART-i เห็นคุณค่าของ การเฉลิมฉลอง เราจึงจัด ปาร์ตี้ที่เด็กๆทุกคนได้ผ่าน การเรียนรู้จาก Final Stage ของทุกค่าย

Farewell Party

ปาร์ตี้สนุกๆ กับสหายร่วมใจ คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่ น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้าย ที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม คงมี คนที่ต้องเสียน้ำตาบ้างล่ะ

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

SPOTTED THE ERRO

ต่อสู้กับ Error ด้วยการหาพิกัด ที่ ซ่อนตำ แหน่งบน Map ที่ Error นั้น ได้ซ่อนเอาไว้ โดยการโจมตี ตามตำ ปหน่งของกระดาน Battle Ship

Loops ใช้วัตถุเล็กๆ เช่นลวดหรือเชือกร้อย ลูกปัดให้เด็ก ๆ สร้างลูปโดยการวน กลับและไปข้างหน้า เด็กๆเรียนรู้เกี่ยว กับแนวคิดในการเขียนโปรแกรม เข้าใจ ในหลักการโครงสร้างพื้นฐานของ โปรแกรม เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการเงื่อนไข ลูป และฟังก์ชันอย่าง พื้นฐานที่เป็นส่วนสำ คัญของการเขียน โปรแกรม

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

การถอดบทเรียนที่ได้ จะส่งผลให้ น้องเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น และเรียนรู้ ที่จะควบคุม "ความคิด" ของตนเอง ไม่ ปล่อยให้ความกลัว เช่น การกลัวล้มเหลว กลัวดูไม่ดี หรือ ถูกตัดสินจากผู้อื่น มา เป็นตัวเหนี่ยวรั้งการเรียนรู้และเติบโต ของน้องๆ Debrief

Auction การให้รางวัลจากความพยายาม จะ ทำ ให้เด็กๆ รักษาความพยายามต่อไป เรื่อยๆ เด็กๆจะนำ Token ที่ได้รับจาก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่วันแรก มาประมูลของรางวัล เราได้เห็นน้ำใจ นักกีฬา เราได้เห็นน้ำตาจากความ พยายาม เราได้เห็นการเรียนรู้จากความ ผิดพลาด เราได้ให้เด็กๆได้แสดงออกซึ่ง ความเข้าใจผู้อื่น

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

การถอดบทเรียนและการรักษา Momentum ของค่ายหลังจากน้องๆ ออกจากค่ายไปแล้วเป็นสิ่งสำ คัญ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิด จากการที่น้องๆ นำ สิ่งที่เรียนรู้ในค่าย ไปใช้ในชีวิตประจำ วัน รวมถึงการ เรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลัง ใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ทำ ให้เด็กๆยก ระดับตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็น สมาชิกที่ดีต่อสังคม FRIENDSHIP

GRATITUDE RIBBON

กิจกรรมริบบิ้น เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้แสดงถึงความรู้สึก ขอบคุณ ขอโทษ และให้กำ ลังใจ แก่ผู้อื่น เป็นการสร้างการสื่อสารเชิงบวกและ เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งมี ความหมายอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของ ค่าย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่ง ขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนริบบิ้น เป็น กิจกรรมที่เรียบง่ายแต่สร้างผลลัพธ์ สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนให้กับทุกคนที่ เกี่ยวข้อง

Back to contents

7-9 ปี รับอายุ

ค่ายค้างคืน 3 วัน 2 คืน @ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล

MATH CAMP SMART-i CAMP

เริ่มต้น

Back to contents

ในเมืองที่เงียบสงบ มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความหลงใหลในการผจญภัยและการหา สมบัติ สิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นของพวกเขาคือการ ตามหาเมืองโบราณ ที่สาป สูญไปเมื่อ 500 ปี พวกเขาเรียกตัวเองว่า " Uncharted " และมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ ดราก้อน , เพกาซัส , กริฟฟิน เเละ ฟินิกส์ วันหนึ่ง ขณะที่ทำ การสำ รวจห้องสมุดประจำ เมือง พวกเขาได้ค้นพบ หนังสือ ลึกลับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดูเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มันถูกวาง ซ่อนอยู่ในมุมมืดของห้องสมุดราวกับว่าไม่เคยมีใครอ่านมาเป็นเวลานาน การค้นพบหนังสือนี้ถือเป็นความโชคดีของทีมสำ รวจผจญภัย เพราะหนังสือ เล่มนี้เปรียบเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ ที่มีทั้งปริศนา คำ ใบ้และมีแผนที่ที่บ่งชี้ถึง จุดซ่อนบางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นดินแดนที่สาปสูญไปเมื่อ 500 ปีที่พวกเขากำ ลัง ตามหา ิ ทีม Uncharted ร่วมกันศึกษาแผนที่และพบว่าจุดหมายนั้นอยู่ระบุพิกัดที่ยอด ภูเขาที่สูงสุดในเมืองแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีใครเคยเข้าไปมาก่อน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อันตรายและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและความลึกลับมากมาย การเดินทางสู่ดินแดนสมบัติได้เริ่มต้นขึ้น ทีม Uncharted ต้องเผชิญหน้ากับ อุปสรรคอันน่ากลัวในเส้นทางที่ยากลำ บากและเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่พวกเขามี ความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ พวกเขาได้เดินทางไปอย่างจุดหมายได้สำ เร็จ แต่พวก เขากลับไม่พบกับเมืองที่สาปสูญ ที่พวกตามหา กลับพบเจอกับความลึกลับ ปริศนาที่รอคอยการถูกแก้ พวกเขาจะสามารถไขปริศนาและตามหาดินแดนที่สาป สูญได้หรือมั้ย ร่วมไขปริศนา ตามหาคำ ตอบและความจริง ที่ค่าย " SMART-i Uncharted Camp

Back to contents

3

Day

DAY 1 DAY 2 DAY 3

2 Night

Explore My Feeling Welcome to the camp พิกัดสมบัติ ปริศนา เครื่องแก้ไข สิ่งประดิษฐ์ โบราณ Ice Breaking Out of Comfort Zone

เขาวงกต

Daily Reward

เงาปริศนา ของอินคา

Uncharted ไม่ปรากฎในแผนที่ Lost City เมืองที่สาปสูญ

Friendship

Ribbon

Campfire Party

Back to contents

Ice Breaking

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ ต้องใช้ประสบการณ์ในการดึงดูด หลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิดใจสร้างความ สัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และ คงอยู่ตลอดไป

นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่ เกื้อกูลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้ คุณค่ากับความพยายาม และไม่ เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย Out of Comfort Zone

Back to contents

พิกัดสมบัติ กิจกรรมตามหาสมบัติ กิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของ ทิศต่างๆ มาตราส่วน แผนผังและแผนที่ ฝึกการใช้มิติสัมพันธ์ การ สังเกต การใช้ทักษะด้านการสื่อสาร ภารกิจสุดท้าทายโดยเด็กๆจะได้ รับภาพแผนที่ปริศนา ที่บอกพิกัดของสมบัติ เด็กๆจะต้องออกตามหา สมบัติ ในเวลาที่กำ หนด

Back to contents

ปริศนา เครื่องแก้ไข เรียนรู้ในเรื่องของ อัตราส่วน เศษส่วน ความเท่ากันทุก ประการและความคล้าย ผ่านกิจกรรมที่ต้องสร้างเครื่อง มือเพื่อถอดรหัส และ ไขปริศนา เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการสังเกตุ และการเชื่อมโยง

สิ่งประดิษฐ์

โบราณ

สร้างสิ่งประดิษฐ์โบราณเพื่อใช้ ใน การดำ เนินภารกิจตลอดทั้งค่าย เด็กๆจะได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ รูปทรงเรขาคณิต2มิติและ3มิติ ผ่านการทำ งานร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่ใน ส่วนงานไหน ความสำ เร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากการเห็นคุณค่าของตนเอง ใน การเป็นส่วนหนึ่งของความสำ เร็จ

Back to contents

เราขอเชิญเด็กค่ายทุกท่าน เข้าสู่โลก ของ SMART-i ผ่านเรื่องราวการผจญภัย ผ่านด่านต่างๆ และต้องอาศัยแรงกาย-ใจ ความร่วมมือ และความเข้าใจซึ่งกันและ กัน ตลอด 3 วัน 2 คืน เด็กๆจะเรียนรู้จักตนเอง ในเวอร์ชั่น ที่ดีขึ้น เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำ กัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขีดจำ กัดด้านจิตใจ และผ่านไปสู่ ตัวตนที่พร้อมจะเรียนรู้จาก การลงมือทำ เรียนรู้จากความผิดพลาด และเติบโต อย่าง มีความสุขและประสบ ผลสำ เร็จ ไปพร้อมๆกัน Welcome to the camp

กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาที่สร้างสติ ในภาวะที่เด็กๆได้มีสติกับกิจกรรม และเข้าถึงสมาธิ เราฉกฉวย Moment นั้นเพื่อถอด บทเรียนเป็นประจำ ทุกวัน การให้ เวลาเด็กได้กลับมาอยู่กับตนเองและ ให้โอกาสในการใคร่ครวญบทเรียน ที่ได้รับเข้ามากระทบใจ จะทำ ให้ เด็กๆได้เรียนรู้แบบ "เข้า (ถึง) ใจ" Explore My Feeling

Back to contents

เขาวงกต

เด็กๆจะต้องหาทางออกจากเขา วงกตในเงื่อนไขที่มีทรัพยากรณ์ และเวลาที่จำ กัด โดยใช้ความรู้ ทาง โทโพโลยี มิติสัมพันธ์ และ การจินตนาการภาพ กิจกรรมท้าทาย ด้านการตัดสิน ใจ เน้นการมีส่วนร่วมกับทีม

เงาปริศนา ของอินคา กิจกรรมที่เรียนรู้ทักษะทาง คณิตศาสตร์ ทักษะการสังเกตุ การคิดวิเคราห์ ทางด้าน ความ สัมพันธ์เชิงพื้นที่และรูปทรง เลขาคณิต ช่วยพัฒนาความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ความ คิดสร้างสรรค์และฝึกสมาธิ ฝึก ความอดทนรู้จักคิดแก้ปัญหา

Back to contents

Uncharted ไม่ปรากฎในแผนที่ กิจกรรมถอดรหัสปริศนาเพื่อตามหาแผนที่สุดท้ายที่หายไป โดยน้องๆจะต้องถอดรหัสคำ ใบ้ ปริศนาที่ซ่อนไว้ โดยใช้ทักษะในเรื่อง จุด ระนาบ เส้นตรง รังสี มุม และเส้นขนาน และออกตามหาไอเท็มจากภารกิจให้ครบภายใน เวลาที่กำ หนด กิจกรรมนี้น้องๆจะได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การใช้ไหวพริบ การสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการทำ งานเป็นทีม

Back to contents

ภารกิจที่ต้องอาศัยการ การสื่อสาร และตัดสินใจร่วมกัน บ่อยครั้ง ที่เกิดความ ผิดพลาดขึ้น แต่นี่ คือ สถานการณ์จำ ลองที่เด็กๆ ทุกคนเล่นเต็ม 100 และ ทุกๆ ความผิดพลาดเปิดพื้นที่การ เรียนรู้ You win or you learn ทำ งานเป็นทีม

Lost City

ผ่านMissionสุดท้าทาย ในFinal Stage เด็ก ๆ จะต้องตามหา เมืองที่ สาปสูญ โดยไขปริศนา ฝ่าด้านต่างๆ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับไปใช้ สร้างสมรรถนะในชีวิตจริงต่อไป เด็กๆได้นำ สิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด เพื่อใช้ใน Mission สุดท้ายนี้ทั้ง การ ใช้จุด ระนาบ เส้นตรง รังสี มุม เส้น ขนานและรูปทรง

Back to contents

Farewell Party

การเฉลิมฉลอง แม้เพียงความ สำ เร็จของก้าวเล็กๆ ล้วน จำ เป็นต่อการเดินทางของชีวิต เป็นการเติมพลังใจให้กับ ตนเองและผู้ร่วมทีม SMART-i เห็นคุณค่าของการ เฉลิมฉลอง เราจึงจัดปาร์ตี้ที่ เด็กๆทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้ จาก Final Stage ของทุกค่าย

Back to contents

AUCTION การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้เด็กๆ รักษาความพยายาม ต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะนำ Token ที่ ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตั้งแต่วันแรก มาประมูลของรางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้เห็น น้ำตาจากความพยายาม เราได้เห็น การเรียนรู้จากความผิดพลาด เรา ได้ให้เด็กๆได้แสดงออกซึ่งความ เข้าใจผู้อื่น

FRIENDSHIP

Ribbon

กิจกรรมริบบิ้น เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้แสดงถึงความรู้สึก ขอบคุณ ขอโทษ และให้กำ ลังใจ แก่ผู้อื่น เป็นการสร้างการสื่อสารเชิงบวกและ เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งมี ความหมายอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของ ค่าย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่ง ขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนริบบิ้น เป็น กิจกรรมที่เรียบง่ายแต่สร้างผลลัพธ์ สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนให้กับทุกคนที่ เกี่ยวข้อง

SMART-i WONDERLAND in ENGLISH

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker