Edutainment Camp

Back to contents

ในเมืองที่เงียบสงบ มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความหลงใหลในการผจญภัยและการหา สมบัติ สิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นของพวกเขาคือการ ตามหาเมืองโบราณ ที่สาป สูญไปเมื่อ 500 ปี พวกเขาเรียกตัวเองว่า " Uncharted " และมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ ดราก้อน , เพกาซัส , กริฟฟิน เเละ ฟินิกส์ วันหนึ่ง ขณะที่ทำ การสำ รวจห้องสมุดประจำ เมือง พวกเขาได้ค้นพบ หนังสือ ลึกลับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดูเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มันถูกวาง ซ่อนอยู่ในมุมมืดของห้องสมุดราวกับว่าไม่เคยมีใครอ่านมาเป็นเวลานาน การค้นพบหนังสือนี้ถือเป็นความโชคดีของทีมสำ รวจผจญภัย เพราะหนังสือ เล่มนี้เปรียบเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ ที่มีทั้งปริศนา คำ ใบ้และมีแผนที่ที่บ่งชี้ถึง จุดซ่อนบางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นดินแดนที่สาปสูญไปเมื่อ 500 ปีที่พวกเขากำ ลัง ตามหา ิ ทีม Uncharted ร่วมกันศึกษาแผนที่และพบว่าจุดหมายนั้นอยู่ระบุพิกัดที่ยอด ภูเขาที่สูงสุดในเมืองแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีใครเคยเข้าไปมาก่อน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อันตรายและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและความลึกลับมากมาย การเดินทางสู่ดินแดนสมบัติได้เริ่มต้นขึ้น ทีม Uncharted ต้องเผชิญหน้ากับ อุปสรรคอันน่ากลัวในเส้นทางที่ยากลำ บากและเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่พวกเขามี ความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ พวกเขาได้เดินทางไปอย่างจุดหมายได้สำ เร็จ แต่พวก เขากลับไม่พบกับเมืองที่สาปสูญ ที่พวกตามหา กลับพบเจอกับความลึกลับ ปริศนาที่รอคอยการถูกแก้ พวกเขาจะสามารถไขปริศนาและตามหาดินแดนที่สาป สูญได้หรือมั้ย ร่วมไขปริศนา ตามหาคำ ตอบและความจริง ที่ค่าย " SMART-i Uncharted Camp

Made with FlippingBook flipbook maker