Edutainment Camp

Back to contents

Edutainment Camp ค่าย Edutainment : เรียนก็สนุก เล่นก็ได้ความรู้

ด้วยกระบวนการสอนแนว EDUTAINMENT เป็นการเพิ่มความสนุกสนาน ในกระบวนการเรียนรู้: การกระตุ้น ความสนใจและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมและความสนุกสนานในกระบวนการเรียน รู้สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้เรียนจากคนที่ เบื่อเนื้อหาการเรียนให้กลายเป็นคน ที่ตื่นเต้นและสนุก กับการเรียนได้จริงๆ นี่คือเหตุผลที่ความสนุกสนานใน การเรียนรู้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและกระตุ้นความมุ่งมั่น ในการเรียนรู้ หลักคิดในการจัดค่าย Edutainment 1. เริ่มต้นที่ความสนุก ความสนุกสนาน จะเป็นแรงจูงใจที่สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 2. ความมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพราะคนเราเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เราจึง รังสรรกิจกรรมที่เด็กๆสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มี การตัดสิน อาทิ การแก้ปัญหาปริศนา การทำ จำ ลอง หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 3. ความสนุกที่เกิดขึ้นจะเชื่อมโยงกับอารมณ์ บวก เช่น ความอยากรู้ ความตื่นเต้น และความสุข การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ช่วยสร้างความเข้าใจและ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

SMART & SMILE 4. การลดความเบื่อหน่าย ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานช่วยลด โอกาสที่จะเกิดความเบื่อ โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเรียนรู้ การใช้สื่อหลากหลาย และการนำ เสนอความท้าทายที่ หลากหลาย 5. จัดการเรียนรู้ให้เป็นให้เหมาะสมกับผู้เรียน เด็กๆมีทางเลือก ผู้เรียน จะได้เลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง นี่ไม่เพียงแต่ ทำ ให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนาน แต่ยังช่วยรักษาความสนใจและ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมอย่างยาวนาน ในค่าย เราผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานกับสไตล์ การเรียนรู้แบบ Edutainment เข้าด้วยกัน เด็กๆจะได้รับประสบการณ์การ เรียนรู้ที่ไม่เพียงเป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเริ่มต้นความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ถ้าคุณเป็นผู้ปกครองหรือครู ลองสอนให้เด็กๆ ของคุณได้สัมผัส ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพลิดเพลินและสนุกด้วยกัน ผลลัพธ์อาจจะ ท ให้คุณอัศจรรย์ไม่น้อยและก่อให้เกิดพลังใจในการเรียนรู้ที่น่าทึ่งขึ้น!

Made with FlippingBook flipbook maker