HSHansen Inspirationsbrochure

En brochure om hvordan vi arbejder og de løsninger vi tilbyder

Fra visionære idéer til ambitiøse facadeprojekter med detaljen i front

Nordeuropas største uafhængige facadespecialist

Vi designer, producerer, leverer og mon- terer modulopbyggede facader, curtain walls, glasfacader, indgangspartier, butiks- facader, vindues- og dørsystemer samt en række andre unikke og teknisk avancerede byggeprodukter. Af specialopgaver gør vi os bl.a. inden- for cellglazing, altanlukninger, lydvindu- er, glasbeklædning, kassettebeklædning, skærmtegl, solafskærmning, dobbeltfaca- der, indvendige glasfacader og solceller Vi gør dette med et fundament i et tæt sam- arbejde med arkitekter, bygherrer, udvik- lere og hovedentreprenører for at udvikle unikke, omkostningseffektive og bæredyg - tige løsninger.

Vores kompetencer Vi arbejder indenfor 4 hovedsegmenter, hvor hvert segment er defineret af kravene til specialdesign, produktion og montagearbejde. Dette dækker over entrepriser i alle størrelser: fra et enkelt vindue til de største og mest komplicerede facadeløsninger samt serviceopgaver.

Custom fenestration Vinduer & Døre

Specialist Facades Facader | Ovenlys

Unitised Engineering Modulopbyggede facader

Service

Vinduer, facader, indgangsprojekter, glaskonstruktioner, butiksfacader og døre speciallavet det enkelte projekt til både indvendig og udvendig brug. Vi har brancheførende produkter, designere og produktionskapacitet, der gør os i stand til at levere unikke og meget attraktive løsninger. Hansen Millennium ®

Store glas og aluminiumsfacader Vi er eksperter i at designe og installere curtain wall løsninger, der opfyl- der dit projekts specifikke krav til brand, akustik, termisk, strukturel, vind og vejr. Hansen Fasad

Store komplekse 3D og2D modulopbyggede facader, som giver mulighed for stor arkitektonisk frihed til ekstraordinære facadedesigns. Modulopbyggede facader er 100 % præfabrikerede facadeelementer. Rekordhurtig lukning af facader og atrier. Hansen UnitAl

Udskiftning og reparation af butiksfacader Udskiftning og reparation af butiksdøre og vinduer glasudskiftning og glasarbejde Service og reparation af vinduer og døranlæg Vedligehold og reparation af dørlukkere, låsetøj og beslag Øvrige service- og reparationsarbejder

Fra design-idé til monteret facade Ved at anvende vores OneHansen-tilgang betje- ner vi vores kunder med lokale relationer og pro- jektlevering understøttet af international spe- cialdesignet konstruktion og fremstilling. I over 100 år har HansenGroup sat kundeoplevel- sen i front.

HansenMillennium ® HansenMillennium® tilbyder unikke løsninger med verdens smalle- ste profiler til enhver bygningstype. Med de smalle profiler opnås et maksimalt lys- og energiindfald. Sy - stemet kombinerer klassisk arkitektur med moderne egenskaber, og det minimalistiske udtryk med smalle rammer sikrer maksimal ud- nyttelse af dagslyset i bygningen. Dette er vinduessystemet, alle forelsker sig i ved første øjekast!

HansenFasad HansenFasad er et komplet glasfacade system med mange anven- delsesmuligheder HansenFasad kan udover lodrette facader også anvendes til ovenlys- og tagkonstruktioner Dette er vinduessystemet, alle forelsker sig i ved første øjekast!

HansenUnitAl HansenUnitAl er et modulopbygget facadesystem med uendelige designmuligheder til hurtig lukning af bygningsfacader Præfabrikation flytter timer fra byggepladsen til kontrollerede for - hold og sikrer væsentlig kortere byggetider.

Vores tilgang Ved at anvende vores OneHansen-tilgang betjener vi vores kunder med lokale re- lationer og projektlevering understøttet af international specialdesignet konstruk- tion og fremstilling. I over 100 år har HSHansen sat kundeoplevelsen i front.

Consulting Salg & Rådgivning Planlægning Planning

Design

Production Produktion

Installation Levering & Montage Service Service

Salg & Rådgvining Vores landsdækkende eksterne salgskonsulenter er vant til rådgivning og konsu- lentopgaver af enhver art overalt i Danmark. De har et tæt samarbejde med de kunder, der kontakter os dagligt for at forespørge om tekniske muligheder eller for at få sparring på konkrete projekter. Den tidlige involvering af kunder, arkitekter, udviklere og hovedentreprenører i vores prækonstruktions- og designteams har tidligere vist sig at være meget succesfuld. Vi yder en lokal, skræddersyet service til vores kunder, understøttet af den store viden, som en førende europæisk, professionel facadeingeniørorganisation tilby- der. Arkitekterne er vores daglige inspiration til igen og igen at overgå standarderne og således sætte morgendagens standarder for vores produkter og løsninger. Planlægning Vi forstår vigtigheden af at styre hele produkt- og serviceleveringsprocessen for vores kunder. Vi arbejder med alle projektinteressenter for at opnå gensidige for- dele gennem alle projektstadier; fra indledende koncepter, budgetomkostninger, design, produktionstegninger, fremstilling til montage og overdragelse. I erkendelse af vigtigheden af projektledelse investerer vi i vores projektteams, samarbejdsværktøjer, teknisk ekspertise og forsyningskæder. En dedikeret team- leder vil levere hvert projekt, ledet af en erfaren projektleder. Projektets størrelse, tidsramme og kompleksitet vil påvirke sammensætningen af det tildelte team. Hansen Execution Process (HEP) følger veletablerede og gennemprøvede proce- durer, udviklet gennem mange årtier. Fortsat forbedring og investering i vores pro- cesser og systemer er fokuseret på bedre oplevelser for vores kunder. Design Vi tager design meget seriøst. Vi er stolte af at arbejde tæt sammen med vores kunder for at udvikle unikke, attraktive, energieffektive og omkostningseffektive løsninger. Vores designteams indeholder brancheførende designere og ingeniører. Hvert pro- jekt vil have et designteam, ledet af en designchef. Designchefens rolle er at sikre, at løsninger er egnede til formålet, bæredygtige og opfylder kundernes forvent- ninger. HansenConcepts støtter designteamet; vores forsknings- og udviklingsfaciliteter. HansenConcepts er eksperter i facader og leverer projektrådgivning, ingeniørar- bejde, test/certificering, forskning og udviklingsekspertise til gruppen.

Consulting

Planning

Design

Produktion HSHansen a/s har egen produktion i Lem og Głogów Małopolski. Her fremstilles produkterne efter klare produktionsspecifikationer. Løbende intern kontrol sikrer en høj kvalitet, og at produkterne, der forlader fabrik- ken, overholder de stillede krav. Vores produktionsapparat sikrer maksimal fleksibilitet og en stor kapacitet, der især er afgørende, når vi producerer færdige elementfacader, hvor glas, døre, vin- duer, facadebeklædning, solafskærmning, kabelføring m.m. er monteret på fabrik- ken, så man undgår dyr og tidskrævende montage på byggepladsen. Levering & Montage Hos HSHansen tilbyder vi både rene leveringsopgaver af vinduer og døre samt le- vering og montage af større projekter For projekter, hvor montage indgår, tildeler og implementerer vi lokale site-base- rede teams, understøttet af kontorbaserede teams. Vores site manager og teamet vil være ansvarlige for at levere vores produkter og tjenester sikkert og effektivt; risikovurderinger, sundhed og sikkerhed, metodeerklæringer mv. Vi tager vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og velvære meget alvorligt og er utroligt stolte af vores sundhed og sikkerhed. Vores fremragende resultater er opnået ved at udfordre vores medarbejderes hold- ning og adfærd over for sundhed og sikkerhed. De bedste systemer i verden kan ikke skabe en positiv sundheds- og sikkerhedskultur; kun mennesker kan. Vi sigter efter at skabe/give et NUL-HÆNDELSE/NUL SKADE arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere gennem planlægning, udførelse og gennemgang. Service Vi kan tilbyde eftersalgsservice for at give tryghed og hjælpe med at sikre, at vores produkter fortsætter med at præstere godt i mange år. Vores serviceafdeling kan tilbyde: Udskiftning og reparation af butiksfacader Udskiftning og reparation af butiksdøre og vinduer Glasudskiftning og glasarbejde Service og reparation af vinduer og dørsystemer Vedligeholdelse og reparation af dørlukkere, aflåsning, greb og andet beslag Andet service- og reparationsarbejde Hvor der er behov for hurtig indsats, sikrer vores landsdækkende tilstedeværelse, at vi hurtigt kan komme videre og sikre og reparere efter et indbrud De tilgængelige tjenester kan variere afhængigt af geografiske markeder.

Production

Installation

Service

HSHansen a/s Bredgade 4 6940 Lem

Industrikrogen 3 2635 Ishøj

Spangsbjerg Møllevej 100 6705 Esbjerg Ø

E : info@hshansen.dk T : +45 96 75 11 00 W : hshansen.dk

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28

Made with FlippingBook Online newsletter maker