עיתון "האומה" | גיליון 43

היה כי זוהי תגובה נגדית לדרישת ארגונים יהודים בארה"ב ובריטניה להחרים תוצרת גרמנית עקב עליית הנאצים לשלטון. חרם זה נכשל, מכיוון שארך יום אחד בלבד, אך הוא נתן לגיטימציה לפעילות אנטי- יהודית וכן נתן לה תמיכה רשמית, שלא הייתה קיימת עד אז. דווקא אי-הצלחתו של החרם הוכיחה לנאצים שרעיונות האידיאולוגיה טרם חלחלו עמוק לתודעת הגרמנים, והבהירה למפלגה כי צריכה להיבנות שיטה מחושבת ולא ספונטנית. זו ראשיתה של המשנה הסדורה הנאצית למימוש האידיאולוגיה האנטישמית. כמעט כל מה שאמרו אז הנאצים על BDS היהודים אומרים היום תומכי ה- על ישראל. הנאצים טענו שהיהודים הם שורש כל הרוע, שהם הביאו על אירופה את מלחמת העולם הראשונה, שהם הרסו את כלכלת גרמניה ושהם חותרים נגד המדינה. טוענים שישראל BDS בדומה לכך, ה- מחרחרת מלחמות, מנצלת את הפלשתינים התמימים חסרי הישע, עושקת את העולם, ובנוסף מבצעת רצח עם. יתר על כן, בתקופת השואה לא הייתה מדינה יהודית. היום יש מדינה, וניתן לראות כיצד אותן טענות מועלות כלפי הישות המדינית הציונית וכלפי היהודים היושבים בחו"ל. למרות שיהודים רבים בגולה מתנערים ממדינת ישראל, או לפחות ממדיניותה הרשמית, תנועות החרם למיניהן אינן עושות הבדלה כזו. בשבילם, יהודי, הוא יהודי, הוא יהודי, ויהודי טוב הוא יהודי מת. משמרות החרם המשך מהעמוד הקודם >>

בית ספר לשנאה החרם הכלכלי על ישראל הוא סממן נוסף שמאותת לנו על הסכנה שבפתח. הצלחתה חסרת התקדים של תנועת החרם הכלכלי גרמה לחברה הישראלית "סודהסטרים" להעביר את מפעליה לתחומי הקו הירוק. מאוחר יותר עשתה כן גם חברת הקוסמטיקה "אהבה". שלא לדבר על הפסקת הפעילות ושל חברת CRH של חברת הבנייה האירית הסלולר הצרפתית אורנג' בישראל. ואם אלה אינם נוגעים בכיסנו, אז יש חזית נוספת שרומסת אותנו בהדרגה. ההצלחה הגדולה והמהדהדת ביותר נרשמה בעולם BDS של פעילות ה- האקדמיה במדינות המערב. שם מסרבים חוקרים בכירים אחדים לקיים קשרים עם אוניברסיטאות בישראל או עם חוקרים ישראלים, ואגודות הסטודנטים פועלות נגד השקעה בישראל או בחברות קרא 2016 ישראליות. לדוגמה, בפברואר איגוד הסטודנטים לתארים מתקדמים של אוניברסיטת ניו-יורק למשוך השקעות כספיות מישראל לאות הזדהות עם עובדים וסטודנטים פלסטיניים ודרש לסגור את השלוחה של האוניברסיטה בתל-אביב. תנועת החרם מכה שורשים גם בכל הקמפוסים של המוסדות האקדמיים בארה"ב, ומדובר במאות, כולל כל הקמפוסים של אוניברסיטאות העלית כמו הרווארד, פרינסטון, קורנל ומישיגן. אך מלבד האיום בחרם אקדמי על ישראל דויטש: "השורשים ,BDS- של תנועת ה הם באמונה האנטישמית שרק למדינה יהודית אין זכות להתקיים בעולם"

קמפיין אגרסיבי BDS- מנהלת תנועת ה שחורג מכיתות הלימוד בקמפוסים בארה"ב, מגיע למעונות הסטודנטים, יוצר אווירה עוינת ואלימה, ופוגע גם בסטודנטים יהודים שתומכים בישראל באופן פומבי. חודשיים בלבד אחרי עליית הנאצים , נחקק "החוק 1933 לשלטון, באפריל להשבת הפקידות על כנה". מטרתו הייתה להרחיק את היהודים מכל עמדות המפתח הממלכתיות. אנשי מדע ואומנים יהודים הורחקו מהאוניברסיטאות בשיתוף פעולה של הסגל האקדמי, ונאסר על היהודים ללמד וללמוד באוניברסיטה. עוד באותה שנה הוקם "משרד הרייך לתעמולה ולהשכלת העם" בראשה עמד יוזף גבלס. היטלר רצה לבסס את מערכת החינוך על טהרת הגזע הארי, ומורים ומרצים לא ארים, ביניהם יהודים כמובן, פוטרו. הרעל מחלחל , כחצי שנה 1933 בראשית חודש אוקטובר לאחר הקמת משרד הרייך לתעמולה, שלחו ארגוני האורתודוקסיה העצמאית עצומה לקנצלר: "מצב היהדות הגרמנית, שנוצר כיום על ידי העם הגרמני, בלתי

ומוניציפאליים. לרופאים יהודים אין יותר זכות לעבוד בקופות החולים. הם הורחקו מבתי חולים ציבוריים". חרם של ממש. כתוצאה ממצב זה נשארו לפתע עשרות אלפי יהודים-גרמנים ללא כל אמצעי קיום. בצר להם, הם פנו מתחומי הפקידות, המקצועות החופשיים והמסחר, אל ענפי המלאכה והחקלאות. אבל שם נמשך החרם נגדם ביתר שאת. גסיסה איטית. באותה עצומה ביקשו היהודים-הגרמנים "להוסיף את השמצת היהדות, הפוגעת

רוג’ר ווטרס, ויקיפדיה

רוזאן בר, רויטרס

בכבודה והמקיפה בקצב גובר והולך את העם כולו ביחסו העוין כלפי היהודים, שנשארו ללא אוויר לנשימה. בנוסח החוקה הרשמי צוין דרג היהודים כדרג הצבעונים. בספרי הלימוד מתואר היהודי כנבל מהסוג הגרוע ביותר, ובכך מחדירים לתודעת הנוער כבר בגיל הרך את האיבה נגד כל יהודי באשר הוא. בעיתונות, ברדיו ובנאומים מדובר בהכללות על כל מעשה שלילי של יהודי פלוני, כאשר מקרה מעין זה יוגדר כפשע יהודי, שהיהדות כולה אחראית לו". התעמולה הנאצית החלה לחלחל. הצד האפל של התרבות כאשר הוקמה תנועת הנוער ההיטלראי ("היטלר יוגנד"), במטרה להטמיע בדור הצעיר את תורת הגזע ועליונותו של הגזע הארי, נאסרה כל פעילות של תנועות 15-8 נוער אחרות. כל בני הנוער מגיל היו מאורגנים בתנועה זו. שם למדו את האידיאולוגיה הנאצית, עסקו באימון גופני, והתחנכו לציות ולנאמנות צבאית ולאומית. באותן השנים, מקורות הידע והתקשורת נשלטו בידי המדינה. חל פיקוח על העיתונות תחת שליטה והכוונה, החדשות צונזרו והוכתבו בידי הממשל. מאמרי שטנה נגד היהודים פורסמו בהם כחלק מהתעמולה, והעיתונות שימשה שופר התעמולה של המדינה הנאצית. "משרד הרייך לתעמולה ולהשכלת העם" הדגיש את התרבות הנאצית. המדינה החליטה אלו יצירות אומנות, מוזיקה, ספרים, סרטים, עיתונים ומחזות יקראו, ישמעו ויראו. הוטל חרם על יצירות יהודים ואויבי הגזע. ספרים אשר חוברו בידי יהודים או על יהודים הועלו באש, ונותרו יצירות אריות שהדגישו את המוטיבים של אדמה, דם ושבטיות, והבליטו את היופי מול יצירות מושחתות של המערב והיהודים. גם בעולם התרבות של שנות האלפיים תנועת החרם רושמת הצלחות על שמה, כשהיא משכנעת אומנים בינלאומיים שלא

נסבל לחלוטין גם מבחינת מעמדם המשפטי וקיומם הכלכלי של היהודים... היהודים הוצאו משירותי המדינה ומוסדות מוניציפאליים, היהודים הורחקו מחיי התרבות, ממוסדות ההשכלה ומהקתדרות המדעיות. רק מספר מוגבל של סטודנטים ותלמידים יהודים מכל האוניברסיטאות ובתי-הספר התיכוניים יורשה לעמוד בבחינות, ושורה של בחינות תהיה סגורה בכלל בפני תלמידים יהודים. אסור לעורכי-דין יהודים לייצג ארגונים ציבוריים למרות שיהודים רבים בגולה מתנערים ממדינת ישראל, או לפחות ממדיניותה הרשמית, תנועות החרם למיניהן אינן עושות הבדלה כזו. בשבילם, יהודי, הוא יהודי, הוא יהודי, ויהודי טוב הוא יהודי מת

רויטרס

12

Made with FlippingBook - Online catalogs